Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0554858 - FLÚ 2022 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Urban, Petr - Koubová, Alice - Hvorecký, Juraj
  Nástroje rozvíjení etické kultury v české státní správě 2020+.
  [Measures for developing an ethical culture in Czech state administration 2020+.]
  Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2021. 73 s.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TL01000430
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: administrative ethics * civil service * public integrity * ethical infrastructure
  Obor OECD: Ethics (except ethics related to specific subfields)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329483
   
   
 2. 2.
  0548529 - FLÚ 2022 cze U - Uspořádání akce
  Urban, Petr - Koubová, Alice - Hvorecký, Juraj
  Etika státních zaměstnanců: kde jsme a kam dál?
  [Civil Service Ethics: Where Do We Stand and What Next?]
  [Praha, 15.06.2021-15.06.2021, (K-CST 90/0)]
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TL01000430
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: administrative ethics * civil service * ethical infrastructure
  Obor OECD: Ethics (except ethics related to specific subfields)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324721
   
   
 3. 3.
  0540981 - ÚSP 2021 RIV RO eng B - Monografie kniha jako celek
  Halász, Ivan
  The administratin of foreign affairs in the Central European countries (1867-1945).
  Cluj Napoca: Forum Iuris, 2019. 110 s. ISBN 978-606-9061-01-5
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: administration * civil service * diplomacy * monarchy * republic * war
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318565
   
   
 4. 4.
  0537804 - FLÚ 2021 CZ cze E - Elektronický dokument
  Urban, Petr - Koubová, Alice - Hvorecký, Juraj
  Proč demokracie potřebuje etiku státních úředníků a jak ji můžeme rozvíjet?
  [Why Democracy Needs Civil Service Ethics And How To Develop It?]
  [video]. - Praha: Akademie věd ČR, 2020
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TL01000430
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Civil service ethics * Democracy * Corruption * Ethical leadership
  Obor OECD: Ethics (except ethics related to specific subfields)
  https://www.youtube.com/watch?v=w9LUlvpfHSs
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315655
   
   
 5. 5.
  0520173 - FLÚ 2020 RIV eng U - Uspořádání akce
  Urban, Petr - Koubová, Alice - Hvorecký, Juraj
  Ethics in Public and Civil Service: Lessons from Central and Eastern European Countries.
  [Prague, 23.09.2019-23.09.2019, (K-EUR 21/6)]
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TL01000430
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Integrity * Civil Service Ethics * Anticorruption * Public Institutions
  Obor OECD: Ethics (except ethics related to specific subfields)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304860
   
   
 6. 6.
  0505978 - MÚA 2020 RIV AT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Klečacký, Martin
  An Independent Judge in the Austrian Administration: The Example of Bohemia around 1900.
  The Habsburg Civil Service and Beyond. Bureaucracy and Civil Servants from the Vormärz to the Inter-War Years. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2019 - (Adlgasser, F.; Lindström, F.), s. 109-128. Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Klasse, 892. ISBN 978-3-7001-8137-8.
  [The Imperial Austrian Civil Service and Its Aftermath, 1848–1933. Wien (AT), 09.04.2015-11.04.2015]
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Austria-Hungary * bureaucracy * civil service
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297298
   
   
 7. 7.
  0501611 - FLÚ 2019 RIV cze, eng U - Uspořádání akce
  Urban, Petr - Koubová, Alice - Hvorecký, Juraj
  Etická kultura ve veřejné a státní správě.
  [Integrity and ethical culture in public institutions.]
  [Praha, 11.10.2018-12.10.2018, (K-WRD 60/10)]
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TL01000430
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Integrity * Civil Service Ethics * Anticorruption * Public Institutions
  Obor OECD: Ethics (except ethics related to specific subfields)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0293590
   
   
 8. 8.
  0497639 - HÚ 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
  Vyskočil, Aleš … celkem 23 autorů
  Úředník pro kritické chvíle - Jan Černý.
  [Civil servant for critical moments.]
  Budovatelé státu. Příběhy osobností, které ovlivnily vznik Československa. Praha: Euromedia Group a. s., 2018 - (Zídek, P.), s. 125-129. Universum. ISBN 978-80-242-6230-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8015903
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Jan Černý * civil service * 1918 * Czechoslovakia
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0290302
   
   
 9. 9.
  0470558 - ÚSD 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Pernes, Jiří
  Moravští zemští prezidenti.
  [Moravian Provincial Presidents.]
  Brno: Moravské zemské muzeum, 2016. 89 s. ISBN 978-80-7028-471-1
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: Czechoslovakia * civil service * Provincial government * Provincial National Committee
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0268160
   
   
 10. 10.
  0454506 - ÚSP 2016 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Štefko, Martin
  Několik kritických poznámek k úpravě služební doby v novém zákonu o státní službě.
  [A Few Critical Notes to the New Regulation of Working Time and Rest Periods in the New Act on Civil Service.]
  Pracovnoprávne elementy výkonu (závislej) práce. Kritika a deformácia práva. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015 - (Žuľová, J.), s. 112-122. ISBN 978-80-8152-310-6.
  [Pracovnoprávne elementy výkonu (závislej) práce. Kritika a deformácia práva. Košice (SK), 15.06.2015-30.06.2015]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: working time * Act on Civil Service * labour law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  http://unibook.upjs.sk/image/data/knihy 2015/PravF/Zulova-Pracovno-pravne-elementy-vykonu-prace.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255181