Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0511735 - HÚ 2020 RIV cze U - Uspořádání akce
  Doležalová, Eva - Mikulec, Jiří - Šebek, Jaroslav - Vorel, P.
  Svatá Anežka Česká – královská dcera, světice a patronka země.
  [Saint Agnes of Bohemia - royal daughter, saint and patron saint of the Czech lands.]
  [Praha, 05.09.2019-05.01.2020, (E1-EUR 3/1)]
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Agnes of Bohemia * Historical tradition * Middle Ages * Velvet revolution 1989 * Church history * Přemyslids * Canonization
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301966
   
 2. 2.
  0511727 - HÚ 2020 RIV cze U - Uspořádání akce
  Mikulec, Jiří - Doležalová, Eva - Šebek, Jaroslav
  Výzkum církevních a náboženských dějin – současný stav a desiderata.
  [Research of ecclesiastical and religious history - current status and desiderata.]
  [Praha, 13.02.2019-14.02.2019, (W-EUR 60/1)]
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Church History * Religious history * Historiography * Czech Republic * Czech Lands * Czechoslovakia
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301949
   
 3. 3.
  0511387 - HÚ 2020 RIV AT ger J - Článek v odborném periodiku
  Šebek, Jaroslav
  Tschechische katholische Kirche in der Peripetie der modernen Geschichte in den Böhmischen Ländern ab 1918.
  [Czech Catholic church in the turns of modern history in the Bohemian lands from 1918.]
  Donauraum. Roč. 58, 1-2 (2018), s. 47-60. ISSN 0012-5415
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Church history * Catholicism * Democracy * Communism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301661
   
 4. 4.
  0511341 - HÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Bartůšek, V. - Bobková, Kateřina - Bočková, A. - Brčák, M. - Čapská, V. - Černušák, Tomáš - Čornejová, I. - Elbel, M. - Havlík, Jiří - Holubová, Markéta - Hradil, F. - Jacková, Magdaléna - Kašpárková, J. - Kuchařová, Hedvika - Mareš, K. - Maťa, P. - Mihola, J. - Mikulec, Jiří - Oppeltová, J. - Pacovský, K. - Pavelková, J. - Podavka, Ondřej - Svoboda, M. - Tejček, M. - Trnka, P. - Wolf, Jiří - Zářecká, K. - Zdichynec, Jan - Zouhar, J.
  Historiam scribere. Řádová historiografie raného novověku. II. Biografický slovník.
  [Historiam scribere. Order historiography of the early modern period. II. Biographical dictionary.]
  Praha: Historický ústav AV ČR, 2018. 881 s. Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i. = Opera Instituti historici Pragae, 6. ISBN 978-80-7286-332-7
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-05167S
  Institucionální podpora: RVO:67985963 ; RVO:68378068
  Klíčová slova: historiography * religious orders * biography * 16th-18th century * church history
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny; AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize (UCL-M)
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings); Specific literatures (UCL-M)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301635
   
 5. 5.
  0497798 - FLÚ 2019 RIV PL pol M - Část monografie knihy
  Kras, P. - Nodl, Martin
  Wstęp: 600 lat sporu o Jana Husa - próba bilansu.
  [Between authority and obedience: ecclesiology versus religious practice.]
  Jan Hus: życie, myśl, dziedzictwo. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2017 - (Kras, P.; Nodl, M.), s. 13-52. ISBN 978-83-65880-09-3
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Jan Hus * church history * historiography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0290286
   
 6. 6.
  0497510 - HÚ 2019 RIV DE ger M - Část monografie knihy
  Šebek, Jaroslav
  Der hl. Wenzel und die mentalen und gesellschaftlichen Veränderungen in den böhmischen Ländern der modernen Zeit.
  [St. Wenceslas and the mental and social changes in the Czech lands in modern period.]
  Wenzel. Protagonist der böhmischen Erinnerungskultur. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh, 2018 - (Samerski, S.), s. 161-180. ISBN 978-3-506-78533-6
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: St. Wenceslas * Church history * Czech lands
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0290076
   
 7. 7.
  0487815 - MÚA 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Jemelka, Martin
  Bratrství a Život: ostravská spiritistická scéna, její sociální zázemí a (nad)regionální kontakty (1918–1951).
  [Brotherhood and Life: The Spiritist Scene in Ostrava, Its Social Background and (Inter)Regional Contacts (1918–1951).]
  Studia theologica. Roč. 20, č. 1 (2018), s. 175-202. ISSN 1212-8570
  Grant CEP: GA ČR GA16-04364S
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Ostrava, Czech Republic * Church history, 1918–1951 * Spiritism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282437
   
 8. 8.
  0482658 - HÚ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šebek, Jaroslav
  Katolická akce jako nástroj papežského centralismu a její recepce v meziválečném Československu.
  [Catholic Action as a tool of Papal centralism and its reception in interwar Czechoslovakia.]
  Moderní dějiny. Roč. 25, č. 1 (2017), s. 89-111. ISSN 1210-6860
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: church history * papacy * Czechoslovakia 1918-38
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278075
   
 9. 9.
  0482656 - HÚ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šebek, Jaroslav
  Meziválečný katolicismus v Československu v kontextu papežských programových strategií.
  [Inter-war Catholicism in Czechoslovakia in the context of papal program strategies.]
  Česko-slovenská historická ročenka. 2014-2015, č. 1 (2016), s. 241-261. ISSN 1214-8334
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: church history * papacy * Czechoslovakia 1918-38
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278072
   
 10. 10.
  0482621 - HÚ 2018 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
  Šebek, Jaroslav
  Reformator Jan Hus - Rezeption seines Lebens und Werks in der modernen Zeit.
  [Reformer Jan Hus - reception of his life and work in modern times.]
  Verantwortung. Zeitschrift des Dietrich-Bonhoffer-Vereins. Roč. 31, č. 59 (2017), s. 19-24. ISSN 0936-7454
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Jan Hus * Modern History * church history
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278035