Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0395359 - ÚEM 2014 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Topinka, Jan - Milcová, Alena - Schmuczerová, Jana - Kroužek, J. - Hovorka, J.
  Ultrafine particles are not major carriers of carcinogenic PAHs and their genotoxicity in size-segregated aerosols.
  Mutation Research - Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis. Roč. 754, 1-2 (2013), s. 1-6. ISSN 1383-5718
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP503/11/0142; GA ČR(CZ) GBP503/12/G147
  Grant ostatní:MZP(CZ) SP/1A3/149/08
  Institucionální podpora: RVO:68378041
  Klíčová slova: Air pollution * Ultrafine particles * Carcinogenic PAHs
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
  Impakt faktor: 2.481, rok: 2013
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0223398
   
 2. 2.
  0342089 - ÚEM 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šrám, Radim - Binková, Blanka - Rössner st., Pavel
  Využití biomarkerů pro hodnocení genotoxicity a karcinogenity chemických látek.
  [The use of biomarkers to evaluate the genotoxicity and carcinogenity of chemical compounds.]
  Ochrana ovzduší. Roč. 20, 5-6 (2007), s. 24-28. ISSN 1211-0337
  Grant CEP: GA MŽP SL/5/160/05
  Klíčová slova: air pollution * biomarkers * carcinogenic PAHs
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184914
   
 3. 3.
  0342050 - ÚEM 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Šrám, Radim - Beskid, Olena - Binková, Blanka - Chvátalová, Irena - Lněničková, Zdena - Milcová, Alena - Solanský, I. - Tulupová, Elena - Bavorová, H. - Ocadlíková, D. - Farmer, P. B.
  Chromosomal aberrations in environmentally exposed population in relation to metabolic and DNA repair genes polymorphisms.
  [Chromosomové aberace u environmentálně exponované populace ve vztahu k polymorfismu metabolických a DNA reparačních génů.]
  Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis. Roč. 620, - (2007), s. 22-33. ISSN 0027-5107
  Grant CEP: GA MŽP SI/340/2/00; GA MŽP SL/740/5/03; GA MŽP SL/5/160/05
  Klíčová slova: chromosomal aberrations * cytogenetic analysis * carcinogenic PAHs
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
  Impakt faktor: 4.159, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184878
   
 4. 4.
  0173655 - UEM-P 20023111 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Šrám, Radim
  Ochrana a podpora lidského zdraví - shrnutí.
  [Protection and support of human health ů A summary.]
  Zdroje a prostředí. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí UK, 2002 - (Moldan, B.; Hák, T.; Kolářová, H.), s. 57-61. ISBN 80-238-8378-X
  Grant CEP: GA MŽP SI/340/2/00
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5039906
  Klíčová slova: air pollution * population study * carcinogenic PAHs
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0070683
   
 5. 5.
  0173599 - UEM-P 20023049 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šmerhovský, Zdeněk - Binková, Blanka - Beskid, Olena - Biroš, Erik - Chvátalová, Irena - Milcová, Alena - Rössner st., Pavel - Rössner ml., Pavel - Stávková, Zdena - Šrám, Radim
  Znečištění ovzduší polycyklickými aromatickými uhlovodíky: biomarkery, hodnocení expozice a zdravotni rizika.
  [Biomarkers and risk assessment of exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons: Air pollution and health risk.]
  Ochrana ovzduší. Roč. 14, č. 5 (2002), s. 13-17. ISSN 1211-0337
  Grant CEP: GA MŽP SI/340/2/00
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5039906
  Klíčová slova: carcinogenic PAHs * health risk assessment * police officers
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0070629
   
 6. 6.
  0173540 - UEM-P 20010138 BE eng A - Abstrakt
  Rössner ml., Pavel - Binková, Blanka - Šrám, Radim
  The Influence of Occupational Exposure to PAHs on the Expression of p53 and p21/WAF Proteins.
  Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society Abstracts. Ghent: organising comitee, 2001. s. -.
  [Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society /31./. 01.09.2001-05.09.2001, Ghent]
  Grant CEP: GA MŽP SI/340/2/00; GA ČR GV310/01/P030
  Klíčová slova: occupational exposure * carcinogenic PAHs
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0070573
   
 7. 7.
  0173533 - UEM-P 20010131 US eng A - Abstrakt
  Šrám, Radim - Binková, Blanka - Solanský, I.
  The Impact of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Fine Particles on Pregnancy Outcome.
  Program and Abstracts. Washington: organising comittee, 2001. s. -.
  [HEI Annual Conference 2001. 29.04.2001-01.05.2001, Washington]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5039906
  Klíčová slova: air pollution * PM10 * carcinogenic PAHs
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0070566
   
 8. 8.
  0095923 - ÚEM 2008 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šrám, Radim - Binková, Blanka - Rössner st., Pavel
  Využití biomarkerů pro hodnocení genotoxicity a karcinogenity chemických látek.
  [The use of biomarkers to evaluate the genotoxicity and carcinogenity of chemical compounds.]
  Ochrana ovzduší. Roč. 20, 5-6 (2007), s. 24-28. ISSN 1211-0337
  Grant CEP: GA MŽP SL/5/160/05; GA AV ČR 1QS500390506
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: air pollution * biomarkers * carcinogenic PAHs
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0155402
   
 9. 9.
  0087292 - ÚEM 2008 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Taioli, E. - Šrám, Radim - Garte, S. - Kalina, I. - Popov, T. A. - Farmer, P. B.
  Effects of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in environmental pollution on exogenous and oxidative DNA damage (EXPAH). Description of the population under study.
  [Vliv polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v ovzduší na exogenní a oxidativní poškození DNA (EXPAH). Popis studované populace.]
  Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis. Roč. 620, - (2007), s. 1-6. ISSN 0027-5107
  Grant ostatní:EU(GB) 2000-00091
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Zdroj financování: R - rámcový projekt EK
  Klíčová slova: environmental exposure * carcinogenic PAHs * biomarkers * human population
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
  Impakt faktor: 4.159, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149187
   
 10. 10.
  0087290 - ÚEM 2008 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Taioli, E. - Šrám, Radim - Binková, Blanka - Kalina, I. - Popov, T. A. - Garte, S. - Farmer, P. B.
  Biomarkers of exposure to carcinogenic PAHs and their relationship with environmental factors.
  [Biomarkery expozice karcinogenním PAU a jejich vztah k environmentálních faktorům.]
  Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis. Roč. 620, - (2007), s. 16-21. ISSN 0027-5107
  Grant ostatní:EU(GB) 2000-00091
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Zdroj financování: R - rámcový projekt EK
  Klíčová slova: DNA adducts * air pollution * carcinogenic PAHs
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
  Impakt faktor: 4.159, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149185