Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0536145 - ÚSD 2021 CZ cze R - Recenze
  Ducháček, Milan
  Velká kniha bez vítězů a poražených.
  [A Great Book without Winners or Losers.]
  [MACHÁČEK, M.: Gustáv Husák. Praha, 2017. 632 s.]. Soudobé dějiny. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Roč. 27, Č. 2 (2020), s. 366-380. ISSN 1210-7050
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: Gustáv Husák * biography * review
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314118
   
 2. 2.
  0536144 - ÚSD 2021 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Sommer, Vítězslav
  Husák, Jirous a síla historických mýtů.
  [Husák, Jirous, and the Power of Historical Myths.]
  [ŠVEHLA, M.; MACHÁČEK, M.: Magor a jeho doba: Život Ivana M. Jirouse. Praha, 2017. 688 s. -- Gustáv Husák. Praha, 2017. 632 s.]. Soudobé dějiny. Roč. 27, Č. 2 (2020), s. 337-348. ISSN 1210-7050
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: Gustáv Husák * Ivan Martin Jirous * biography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314132
   
 3. 3.
  0535772 - EÚ 2021 eng R - Recenze
  Fotta, Martin
  Materializing Difference: Consumer Culture, Politics, and Ethnicity among Romanian Roma by Péter Berta.
  [BERTA, P.: Materializing difference: consumer culture, politics, and ethnicity among Romanian Roma. Toronto: University of Toronto Press, 2019. xviii, 372 stran, 24 nečíslovaných stran obrazové přílohy.]. EuropeNow. (2020)
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: Romanies (Gypsies) * material studies * Romania * value * object biography
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Antropology, ethnology
  https://www.europenowjournal.org/2020/04/27/materializing-difference-consumer-culture-politics-and-ethnicity-among-romanian-roma-by-peter-berta/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314501
   
 4. 4.
  0534850 - HÚ 2021 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Doskočil, Zdeněk
  V žaláři a vyhnanství. Ladislav Novomeský v éře stalinismu a poststalinismu.
  [Prison and exile. Ladislav Novomeský in the Stalinist and post-Stalinist era.]
  Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020. 488 s. ISBN 978-80-7422-774-5
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-02046S
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Ladislav Novomeský * Biography * Stalinism * post-Stalinism * Slovak bourgeoisie nationalism * political processes * Czech-Slovak relations * Czechoslovak Communist Party
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313011
   
 5. 5.
  0534845 - MÚA 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Jemelka, Martin
  Delong Armin, prof. Ing. DrSc., dr. h. c., fyzik, zakladatel oboru elektronová mikroskopie v ČSR, dlouholetý ředitel Ústavu přístrojové techniky ČSAV v Brně, polistopadový místopředseda ČSAV a místopředseda vlády České a Slovenské federativní republiky pro vědeckotechnický rozvoj.
  [Delong Armin, prof. Ing. DrSc., dr. h. c., physicist, founder of the field of electron microscopy in the Czechoslovak Republic, long-term director of the Institute of Instrumentation of the Czechoslovak Academy of Sciences in Brno, post-November deputy chairman of the Czechoslovak Academy of Sciences and deputy prime minister of the Czech and Slovak federal republics.]
  Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum 5. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2020 - (Dokoupil, L.; Daněk, R.; Zářický, A.), s. 53-54. ISBN 978-80-7599-191-1
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Armin Delong * biography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313006
   
 6. 6.
  0534844 - MÚA 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Jemelka, Martin
  Kotzian (Kocián, Kotzián) Josef, báňský úředník, reprezentant organizovaného slezského spiritistického hnutí, autor medijních kreseb.
  [Kotzian (Kocián, Kotzián) Josef, mining official, representative of the organized Silesian spiritualist movement, author of media drawings.]
  Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum 5. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2020 - (Dokoupil, L.; Daněk, R.; Zářický, A.), s. 102-103. ISBN 978-80-7599-191-1
  Grant CEP: GA ČR GA16-04364S
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Josef Kotzian * biography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313005
   
 7. 7.
  0534843 - MÚA 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Jemelka, Martin
  Kadlecová Erika, PhDr., CSc., socioložka, reformní komunistka, signatářka Charty 77.
  [Kadlecová Erika, PhDr., CSc., Sociologist, reform communist, signatory of Charter 77.]
  Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum 5. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2020 - (Dokoupil, L.; Daněk, R.; Zářický, A.), s. 93-95. ISBN 978-80-7599-191-1
  Grant CEP: GA ČR GA16-04364S
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Erika Kadlecová * biography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313004
   
 8. 8.
  0534597 - MÚA 2021 RIV AT ger M - Část monografie knihy
  Velek, Luboš
  Votruba Vilém.
  [Votruba Vilém.]
  Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, 69. Lieferung. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2018 - (Vogelsang, K.; Warchalowski, A.), s. 356. ISBN 978-3-7001-8382-2
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Vilém Votruba * biography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0312769
   
 9. 9.
  0534596 - MÚA 2021 RIV AT ger M - Část monografie knihy
  Velek, Luboš
  Viškovský Karel.
  [Viškovský Karel.]
  Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, 68. Lieferung. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2017 - (Valentinotti, S.; Vogel von Frommanshausen, K.), s. 297-298. ISBN 978-3-7001-8181-1
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Karel Viškovský * biography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0312768
   
 10. 10.
  0534595 - MÚA 2021 RIV AT ger M - Část monografie knihy
  Velek, Luboš
  Viková-Kunětická Božena.
  [Viková-Kunětická Božena.]
  Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, 68. Lieferung. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2017 - (Valentinotti, S.; Vogel von Frommanshausen, K.), s. 278-279. ISBN 978-3-7001-8181-1
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Božena Viková-Kunětická * biography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0312766