Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0578461 - MÚA 2024 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Ďurčanský, M. - Urbanová, J. - Brádlerová, Daniela - Boháček, Jan
  Jaroslav Bidlo (1868–1937) a Milada Paulová (1891–1970). Bibliografie publikovaných prací.
  [Jaroslav Bidlo (1868–1937) and Milada Paulová (1891–1970). Bibliography of published works.]
  Praha: Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2023. 145 s. Bibliografie Slovanské knihovny, 84. ISBN 978-80-7050-782-7
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-20451S
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Jaroslav Bidlo * Milada Paulová * bibliography
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0347456
   
   
 2. 2.
  0578055 - HÚ 2024 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
  Rexová, Kristina - Hanelová, Věra
  Výtahy z českých časopisů a sborníků. In: Český časopis historický = The Czech Historical Review. Roč. 121, č. 3 (2023), s. 987-1001. ISSN 0862-6111.
  [Summaries of czech journals and collections of works. In: Český časopis historický = The Czech Historical Review. Roč. 121, č. 3 (2023), s. 987-1001. ISSN 0862-6111.]
  2023
  Výzkumná infrastruktura: LINDAT/CLARIAH-CZ II - 90262
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: bibliography * journals * collections of works * historiography
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0347082
   
   
 3. 3.
  0577925 - ÚČL 2024 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Holanová, Markéta
  Informatorium. Z přírůstků bibliografické databáze výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (ÚČL AV ČR) k 1. 10. 2023.
  [Informatorium. From the Additions of the Bibliographic Database of the Research Infrastructure Czech Literary Bibliography (ÚČL AV ČR) to October 1, 2023.]
  Česká literatura. Roč. 71, č. 5 (2023), s. 693-698. ISSN 0009-0468. E-ISSN 2571-094X
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2023043
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: bibliography * czech literature * bibliographical lists
  Obor OECD: Specific literatures
  Impakt faktor: 0.000, rok: 2022
  Způsob publikování: Open access
  https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:e56ead5c-4fcd-4fec-b7a7-f708aaf7de8a
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0347004
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Informatorium_5_2023.pdf089.4 KBVydavatelský postprintpovolen
   
   
 4. 4.
  0577324 - ÚČL 2024 CZ cze M - Část monografie knihy
  Čiháková, Barbora
  Dílo Zdeňka Rotrekla a jeho ohlas v literární kritice a publistice (bibliografie).
  Aristokrat katakomb: k životu a dílu Zdeňka Rotrekla. Brno: Host, 2021 - (Zizler, J.), s. 269-320. ISBN 978-80-275-0600-2
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: bibliography
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0346764
   
   
 5. 5.
  0576767 - ÚČL DATA Vědecká data      2023
  Cebe, Renáta - Dlabajová, Nikola - Gnot, Anna - Melichar, Dominik - Nevyhoštěný, Pavel - Romanová, Gabriela - Řehák, Daniel - Sladovníková, Šárka - Zajíčková, Kateřina

  Český literární exil 1948–1989. Český literární exil 1948–1989 – říjen 2023.
  [Czech Literary Exile 1948–1989.]

  Popis: Dataset obsahuje metadata k záznamům článků z 9 exilových periodik s počátkem vydávání na přelomu 40. a 50. let 20. stol. a ze dvou exilových časopisů přelomu 70. a 80. let. (s přesahem do let 90.), z nichž je sestavována osobní bibliografie Zdeny Salivarové.
  [The dataset contains metadata to records of articles from 9 exile periodicals with the beginning of publication at the turn of the 1940s and 1950s and from two exile journals at the turn of the 1970s and 1980s (with an overlap into the 1990s), from which Zdena Salivarová's personal bibliography is compiled.]
  Technické informace: Součástí datasetu je soubor dat ve formátu MRC (binární MARC21), seznam excerpovaných časopisů ve formátu CSV, popis datasetu a specifikace lokální katalogizační praxe ČLB ve formátu TXT. Soubor ve formátu binární MARC lze otevřít např. v programu Marcedit, ke stažení zde: https://marcedit.reeset.net/.
  Klíčová slova: czech exile literature * bibliography * documentation * literary institutions * cultural identity * archival processing
  Obor OECD: Specific literatures
  DOI: https://doi.org/10.57680/asep.0576767
  Handle: https://hdl.handle.net/11104/0346371
  Vkladatel: Hartmanová, Pavla
  Datum publikování: 26.10.2023
   

   
       Licence: BY-NC-SA
   
  Název souboru StaženoVelikostKomentářPřístup
  07_exil_II.zip Přehled souborů51 MBpovolen
  Grant CEP: GA MK(CZ) DH23P03OVV011
  Institucionální podpora: RVO:68378068
 6. 6.
  0576766 - ÚČL DATA Vědecká data      2023
  Knopp, František - Zach, Aleš

  Bibliografie českého literárního exilu (1948–1989). Bibliografie českého literárního exilu – říjen 2023.
  [Czech Literature of Exile Bibliography.]

  Popis: Dataset obsahuje záznamy cca 1400 knih vydaných v českých exilových nakladatelstvích v letech 1948–1989 a záznamy cca 7500 statí s literární tematikou publikovaných v českých exilových časopisech z uvedeného období. Obsahově se tato původní databáze kryje s publikací Františka Knoppa Česká literatura v exilu 1948–1989 (Praha: Makropulos, 1996), která byla do stávající databáze kompletně převedena z formátu ISIS.
  [The dataset contains records of approximately 1400 books published by Czech exile publishers between 1948 and 1989 and records of approximately 7500 essays on literary topics published in Czech exile journals from that period. In terms of content, this original database coincides with František Knopp's publication Czech Literature in Exile 1948-1989 (Prague: Makropulos, 1996), which was completely transferred from ISIS format to the current database.]
  Technické informace: Součástí datasetu je soubor dat ve formátu MRC (binární MARC21), seznam excerpovaných časopisů ve formátu CSV, popis datasetu a specifikace lokální katalogizační praxe ČLB ve formátu TXT. Soubor ve formátu binární MARC lze otevřít např. v programu Marcedit, ke stažení zde: https://marcedit.reeset.net/.

  Klíčová slova: bibliography * czech literature * exil
  Obor OECD: Specific literatures
  DOI: https://doi.org/10.57680/asep.0576766
  Handle: https://hdl.handle.net/11104/0346372
  Vkladatel: Hartmanová, Pavla
  Datum publikování: 26.10.2023
   

   
       Licence: BY-NC-SA
   
  Název souboru StaženoVelikostKomentářPřístup
  06_exil_I.zip Přehled souborů32.2 MBpovolen
  Institucionální podpora: RVO:68378068
 7. 7.
  0576765 - ÚČL DATA Vědecká data      2023
  Holečková, Marta Edith - Kanda, Roman - Kellerová Kordíková, Marta - Loučová, Petra - Melichar, Dominik - Nevyhoštěný, Pavel - Romanová, Gabriela

  Bibliografie českého literárního samizdatu. Bibliografie českého literárního samizdatu – říjen 2023.
  [Czech Literary Samizdat Bibliography.]

  Popis: Dataset obsahuje metadata ke článkům vyexcerpovaným z neoficiálních časopisů, periodických a neperiodických sborníků československé provenience z let 1948–1989, s ojedinělými přesahy do raných devadesátých a nultých let u časopisů, které nepřestaly vycházet vlivem společenských změn spojených se sametovou revolucí. Záznamy článků byly vytvořeny v letech 2016–2020, v r. 2021 začalo zpracování záznamů samizdatových sborníků a antologií.
  [The dataset contains metadata for articles extracted from unofficial journals, periodicals and non-periodical collections of Czechoslovak provenance from 1948-1989, with occasional overlaps into the early 1990s and 1990s for journals that did not cease publication due to the social changes associated with the Velvet Revolution. Records of articles were created in 2016-2020, and in 2021 the processing of records of samizdat collections and anthologies began.]
  Technické informace: Součástí datasetu je soubor dat ve formátu MRC (binární MARC21), seznam excerpovaných časopisů ve formátu CSV, popis datasetu a specifikace lokální katalogizační praxe ČLB ve formátu TXT. Soubor ve formátu binární MARC lze otevřít např. v programu Marcedit, ke stažení zde: https://marcedit.reeset.net/.
  Klíčová slova: literary samizdat * bibliography * bibliographical databases * czech literature
  Obor OECD: Specific literatures
  DOI: https://doi.org/10.57680/asep.0576765
  Handle: https://hdl.handle.net/11104/0346373
  Vkladatel: Hartmanová, Pavla
  Datum publikování: 26.10.2023
   

   
       Licence: BY-NC-SA
   
  Název souboru StaženoVelikostKomentářPřístup
  05_samizdat.zip Přehled souborů47.7 MBpovolen
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2018136; GA MŠk(CZ) LM2015059
  Institucionální podpora: RVO:68378068
 8. 8.
  0576110 - BÚ 2024 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Palice, Zdeněk
  Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXXV.
  [Czech and Slovak lichenological bibliography XXXV.]
  Bryonora. Roč. 71, č. 6 (2023), s. 58-62. ISSN 0862-8904
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: bibliography * lichens * Central Europe
  Obor OECD: Mycology
  Způsob publikování: Omezený přístup
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0345714
   
   
 9. 9.
  0575570 - ÚČL 2024 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Holanová, Markéta
  Informatorium. Z přírůstků bibliografické databáze výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (ÚČL AV ČR) k 24. 7. 2023.
  [Informatorium. From the Additions of the Bibliographic Database of the Research Infrastructure Czech Literary Bibliography (ÚČL AV ČR) to July 24, 2023.]
  Česká literatura. Roč. 71, č. 4 (2023), s. 557-562. ISSN 0009-0468. E-ISSN 2571-094X
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2023043
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: bibliography * czech literature * bibliographical lists
  Obor OECD: Specific literatures
  Impakt faktor: 0.000, rok: 2022
  Způsob publikování: Open access
  https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:a6150e47-f4ed-4f7d-bff8-e53db0894284
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0345330
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Informatorium_04_2023.pdf095.7 KBVydavatelský postprintpovolen
   
   
 10. 10.
  0574342 - ÚČL 2023 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Holanová, Markéta
  Informatorium. Z přírůstků bibliografické databáze výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (ÚČL AV ČR) k 10. 1. 2023.
  [Informatorium. From the Additions of the Bibliographic Database of the Research Infrastructure Czech Literary Bibliography (ÚČL AV ČR) to January 10, 2023.]
  Česká literatura. Roč. 70, č. 6 (2022), s. 809-816. ISSN 0009-0468. E-ISSN 2571-094X
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2018136
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: bibliography * czech literature * bibliographical lists
  Obor OECD: Specific literatures
  Impakt faktor: 0.000, rok: 2022
  Způsob publikování: Open access
  https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:c4eba448-7a14-4804-9d53-90816ab318e9
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0344682
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Informatorium_ z přírůstků bib.pdf0600.2 KBVydavatelský postprintpovolen
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.