Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0548596 - MÚA 2022 CZ cze N - Článek v novinách
  Klement, Martin - Mauserová, R.
  Navždy zmizelá galerie.
  [Forever Lost Gallery.]
  Dokský zpravodaj. -, č. 9 (2021), s. 19-19. ISSN N
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Castle of Doksy, Czech Republic * aristocracy galleries * Johannes Elias Ridinger
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324638
   
   
 2. 2.
  0542483 - FLÚ 2022 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Musílek, Martin
  Hertvíkové z Rušinova: východočeská šlechta ve víru husitských bouří.
  [The Hertvíks of Rušinov: East Bohemian Nobility in the Eye of the Hussite Storms.]
  Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020. 793 s. Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska, 17. ISBN 978-80-7422-763-9
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/23
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Czech lands * Hertvíks of Rušinov * Hussite Revolution * nobility * military aristocracy
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0322315
   
   
 3. 3.
  0534958 - FLÚ 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Soukup, Pavel
  Římské jaro Ctibora z Volfštejna: o papežské nobilitaci z roku 1475 a jedné neuskutečněné fundaci.
  [The Roman spring of Ctibor of Volfštejn: Ennoblement by the pope in 1475 and one unrealized foundation.]
  Pro pana profesora Libora Jana k životnímu jubileu. Brno: Matice moravská, 2020 - (Chocholáč, B.; Malíř, J.; Reitinger, L.; Wihoda, M.), s. 561-573. ISBN 978-80-87709-28-3
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GX19-28415X
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: aristocracy * Hussite Wars * Papal Curia * Order of Hermits of St Augustine
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313087
   
   
 4. 4.
  0534647 - HÚ 2021 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Žáková, Michaela
  Mezi zbožností a kratochvílí. Tereziánský ústav šlechtičen na Pražském hradě a jeho členky.
  Dějiny a současnost. Roč. 42, č. 4 (2020), s. 35-37. ISSN 0418-5129
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: aristocracy * Theresian Institute of Noblewomen * philanthropy
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0312812
   
   
 5. 5.
  0531069 - HÚ 2021 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Žáková, Michaela
  Tereziánský ústav šlechtičen na Pražském hradě.
  [The Theresian Institute for Noblewomen at Prague Castle.]
  Praha: Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, 2020. 341 s. ISBN 978-80-88018-34-6
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Theresian Institute for Noblewomen * Foundation * Aristocracy
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309819
   
   
 6. 6.
  0510613 - HÚ 2020 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
  Pánek, Jaroslav
  Kateřina Rožmberská z Ludanic - historiografický model a reálná osobnost. In: Chládek, O., Petráček, T., Síč, J., Stachurová Kucrová, V., eds. Jdi svou cestou a nech lidi mluvit. Variety sociálních a kulturních dějin. Profesoru Jaroslavu Čechurovi k 66. narozeninám. Praha: Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, s. 349-359. Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis, XXXII. ISBN 978-80-7422-629-8.
  [Kateřina of Rožmberk née of Ludanice - A Czech Noblewoman in the 16th Century. A Historiographic Model and Real Personality. In: Chládek, O., Petráček, T., Síč, J., Stachurová Kucrová, V., eds. Jdi svou cestou a nech lidi mluvit. Variety sociálních a kulturních dějin. Profesoru Jaroslavu Čechurovi k 66. narozeninám. Praha: Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, s. 349-359. Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis, XXXII. ISBN 978-80-7422-629-8.]
  2018
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: History of women * Aristocracy * Psychology
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301040
   
   
 7. 7.
  0501445 - ÚDU 2019 RIV FR fre J - Článek v odborném periodiku
  Trnková, Petra
  Les photographes au service de l’aristocratie. Représentation visuelle du domaine des Buquoy à l’époque du comte Georg Johann Heinrich Longueval de Buquoy (milieu du XIXe siècle).
  [Photographers in the Service of the Aristocracy. Visual representation of the Buquoy Estate in the Era of the Count Georg Johann Heinrich Longueval de Buquoy (mid-19th century).]
  Austriaca. Cahiers Universitaires d´Information sur l´Autriche. -, č. 83 (2018), s. 17-46. ISSN 0396-4590
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: photography * aristocracy * 19th century
  Obor OECD: Arts, Art history
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0293475
   
   
 8. 8.
  0496109 - ÚČL 2019 CZ cze R - Recenze
  Burget, Eduard
  Dita Jelínková Homolová: Šlechta v proměnách.
  [JELÍNKOVÁ HOMOLOVÁ, D.: Šlechta v proměnách]. Dějiny a současnost. Roč. 40, č. 8 (2018), s. 49. ISSN 0418-5129
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: history of aristocracy * 1918-1948 * Czechoslovakia
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0288920
   
   
 9. 9.
  0491137 - HÚ 2019 RIV DE ger M - Část monografie knihy
  Hrbek, Jiří
  Die Erinnerung an Wallenstein in der Familie Waldstein im 17. und 18. Jahrhundert.
  [The memory of Wallenstein in the Waldstein family in the 17th and 18th centuries.]
  Wallenstein : Mensch – Mythos – Memoria. Berlin: Duncker & Humblot, 2018 - (Emich, B.; Niefanger, D.; Sauerer, D.; Seiderer, G.), s. 411-429. ISBN 978-3-428-15428-9
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Wallenstein * Waldstein family * history of czech aristocracy
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285201
   
   
 10. 10.
  0486207 - FLÚ 2018 RIV CZ cze, lat B - Monografie kniha jako celek
  Podavka, Ondřej
  Zdeněk Brtnický z Valdštejna. Učený šlechtic a jeho deník z cest.
  [Zdeněk Brtnický of Waldstein. Learned nobleman and his travel diary.]
  Praha: Vyšehrad, 2017. 265 s. Velké postavy českých dějin, 25. ISBN 978-80-7429-900-1
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Zdeněk Brtnický of Waldstein * ego-documents * travelling * grand tours * education * aristocracy * 1582-1623
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281107