Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0558078 - ARÚ 2023 RIV cze A3 - Přednáška/prezentace nepublikovaná
  Starcová, Marcela - Švejcar, Ondřej
  Fotografie jako zdroj informací, problematika digitalizace a archivace.
  [Photography as a source of information, issues of digitization and archiving.]
  [Přednáška pro studenty. Praha, 08.04.2022]
  Způsob prezentace: Přednáška
  Pořadatel akce: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2018134
  Výzkumná infrastruktura: AIS CR II - 90134
  Klíčová slova: archaeology * archive * photography * digitalisation * digital humanities
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0331918
   
   
 2. 2.
  0558076 - ARÚ 2023 RIV cze A3 - Přednáška/prezentace nepublikovaná
  Starcová, Marcela - Švejcar, Ondřej
  Archiv ARÚ a Archeologický informační systém ČR.
  [ARÚ Archive and Archaeological Information System of the Czech Republic.]
  [Přednáška pro studenty. Praha, 24.05.2022]
  Způsob prezentace: Přednáška
  Pořadatel akce: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2018134
  Výzkumná infrastruktura: AIS CR II - 90134
  Klíčová slova: archaeology * archive * information systems * digital humanities
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0331917
   
   
 3. 3.
  0558073 - ARÚ 2023 RIV cze A3 - Přednáška/prezentace nepublikovaná
  Starcová, Marcela - Švejcar, Ondřej
  Archiv ARÚ a Archeologický informační systém ČR.
  [ARÚ Archive and Archaeological Information System of the Czech Republic.]
  [Přednáška pro studenty. Praha, 11.03.2022]
  Způsob prezentace: Přednáška
  Pořadatel akce: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2018134
  Výzkumná infrastruktura: AIS CR II - 90134
  Klíčová slova: archaeology * archive * information systems * digital humanities
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0331916
   
   
 4. 4.
  0557308 - ARÚ 2023 RIV CZ slo A - Abstrakt
  Demján, Peter
  Sféra jinosti ako environmentálny determinant. Dôsledky teórie sídelných areálov na interpretáciu vzťahu osídlenia a prírodného prostredia.
  [The sphere of otherness as an environmental determinant. Consequences of the theory of settlement areas on the interpretation of the relationship between settlement and the natural environment.]
  PPA XX|21. In memoriam Evžen Neustupný. 25.-27. 10. 2021 Bořetice. Abstract book. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 9.
  [Počítačová podpora v archeologii /20./. 25.10.2021-27.10.2021, Bořetice]
  Grant CEP: GA MŠk EF16_019/0000728
  Výzkumná infrastruktura: AIS CR II - 90134
  Klíčová slova: spatial archaeology * settlement * predictive modelling * environment
  Obor OECD: Archaeology
  https://archeo-muzeo.phil.muni.cz/media/3354344/abstract_book_program_ii.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0331338
   
   
 5. 5.
  0556766 - ARÚB 2023 CZ cze M - Část monografie knihy
  Poláček, Lumír
  Mezi skutečností a legendou. Šedesát šest let archeologického výzkumu slovanského hradiště Valy u Mikulčic.
  [Between reality and legend. Sixty-six years of archaeological research into the Slavic stronghold Valy near Mikulčice.]
  Jdeme pod povrch. Příběhy Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně 1920 – 1970 – 2020. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., 2021 - (Poláček, L.), s. 168-186. ISBN 978-80-7524-049-1
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/12
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68081758
  Klíčová slova: Great Moravia * Mikulčice * stronghold * medieval archaeology * Early Middle Ages * Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences, Brno
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0331745
   
   
 6. 6.
  0556765 - ARÚB 2023 CZ cze M - Část monografie knihy
  Poláček, Lumír
  Výstava Velká Morava 1963–1968.
  [The 1963–1968 Great Moravia exhibition.]
  Jdeme pod povrch. Příběhy Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně 1920 – 1970 – 2020. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., 2021 - (Poláček, L.), s. 300-305. ISBN 978-80-7524-049-1
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/12
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68081758
  Klíčová slova: Great Moravia * touring exhibition * popularisation * Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences, Brno
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0331756
   
   
 7. 7.
  0556597 - GFÚ 2023 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Grison, Hana - Klanica, Radek - Stejskalová, Šárka - Šteffl, J.
  Geoelectric, magnetic susceptibility, and geochemical survey as a tool to clarify the origin of Bronze Age water reservoirs at the Štěpánov hillfort, Czechia.
  Catena. Roč. 213, June (2022), č. článku 106192. ISSN 0341-8162. E-ISSN 1872-6887
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTC19029
  Institucionální podpora: RVO:67985530
  Klíčová slova: iron oxides * basalts * archaeology * soil pollution * waterlogging * electrical resistivity tomography
  Impakt faktor: 5.198, rok: 2020
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816222001783
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0330770
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Grison2022Catena.pdf05.3 MBVydavatelský postprintvyžádat
   
   
 8. 8.
  0556470 - ARÚB 2023 CZ cze M - Část monografie knihy
  Poláček, Lumír
  Příběh výzkumné základny v Mikulčicích.
  [A story of the research base in Mikulčice.]
  Jdeme pod povrch. Příběhy Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně 1920 – 1970 – 2020. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., 2021 - (Poláček, L.), s. 94-98. ISBN 978-80-7524-049-1
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/12
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68081758
  Klíčová slova: Archaeology of Moravia * Mikulčice * research base * Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences, Brno
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0331737
   
   
 9. 9.
  0556170 - ARÚ 2022 RIV cze U - Uspořádání akce
  Gojda, Martin - Novák, David - Kuna, Martin - Křivánková, Dana - Baier, Ondřej
  Workshop evidence a analýza dat DPZ.
  [Workshop registration and analysis of remote sensing data.]
  [Praha, 19.06.2018-20.06.2018, (W-CST 18/0)]
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG18P02OVV058
  Klíčová slova: archaeology * remote sensing * workshop
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0330481
   
   
 10. 10.
  0556082 - ARÚ 2022 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Gojda, Martin
  Dálkový průzkum a jeho proměny v oblasti detekce a mapování archeologického dědictví.
  [Remote sensing and its changing ways to archaeological sites detection and mapping.]
  Studia Archaeologica Brunensia. Vol. 26/No2. Brno: Masarykova univerzita, 2021, s. 5-28. ISSN 1805-918X. E-ISSN 2336-4505.
  [Archeologie z nebe. online (CZ), 05.11.2020-05.11.2020]
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG18P02OVV058
  Výzkumná infrastruktura: AIS CR II - 90134
  Klíčová slova: archaeological remote sensing * aerial archaeology * landscape * transformation of air-photographic data to maps * GIS
  Obor OECD: Archaeology
  Způsob publikování: Open access
  https://doi.org/10.5817/SAB2021-2-1
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0330462