Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0555568 - ÚŽFG 2022 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Wagner, A. O. - Westerholm, M. - Stres, B. - Kopečný, Jan
  Editorial: Exploring the Role and Function of the Microbiota in Terrestrial Anaerobic Environments and Their Potential Biotechnological Application.
  Frontiers in Microbiology. Roč. 12, JUL 27 (2021), č. článku 722268. ISSN 1664-302X. E-ISSN 1664-302X
  Institucionální podpora: RVO:67985904
  Klíčová slova: anaerobe * biotechnology * application
  Obor OECD: Microbiology
  Impakt faktor: 5.640, rok: 2020
  Způsob publikování: Open access
  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2021.722268/full
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0330029
   
   
 2. 2.
  0555488 - ÚMG 2022 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Šícho, M. - Liu, X. - Svozil, Daniel - van Westen, G.J.P.
  GenUI: interactive and extensible open source software platform for de novo molecular generation and cheminformatics.
  Journal of Cheminformatics. Roč. 13, č. 1 (2021), č. článku 73. ISSN 1758-2946. E-ISSN 1758-2946
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2018130
  Výzkumná infrastruktura: CZ-OPENSCREEN III - 90130
  Institucionální podpora: RVO:68378050
  Klíčová slova: Graphical user interface * De novo drug design * Molecule generation * Deep learning * Web application
  Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
  Impakt faktor: 5.514, rok: 2020
  Způsob publikování: Open access
  https://jcheminf.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13321-021-00550-y
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329996
   
   
 3. 3.
  0554862 - ÚSP 2022 RIV DE eng M - Část monografie knihy
  Simon, Rita - Feigerlová, Monika
  Czech Republic.
  Judical Review of Commercial Contracts. München: C. H. Beck, 2022 - (Wais, H.; Pfeiffer, T.), s. 1-32. ISBN 978-3-406-74398-6
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: B2B contracts * judical review of commercial contracts * Czech Republic * prohibited terms * standard terms * general principles * international application
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329487
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Feigerlova Monika_Czech Republic (International Application)_2021.pdf15.7 MBVydavatelský postprintvyžádat
   
   
 4. 4.
  0553598 - BC 2022 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Yaseen, M. - Ahmad, A. - Naveed, M. - Ali, M.A. - Shah, S.S.H. - Hasnain, M. - Ali, H.M. - Siddiqui, M.H. - Salem, M.Z.M. - Mustafa, Adnan
  Subsurface-applied coated nitrogen fertilizer enhanced wheat production by improving nutrient-use efficiency with less ammonia volatilization.
  Agronomy. Roč. 11, č. 12 (2021), č. článku 2396. E-ISSN 2073-4395
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: N fertilizer * subsurface application of N * surface application of N * polymer coated fertilizer * ammonia volatilization * nutrient use efficiencies * yield of wheat
  Obor OECD: Soil science
  Impakt faktor: 3.417, rok: 2020
  Způsob publikování: Open access
  https://www.mdpi.com/2073-4395/11/12/2396
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329453
   
   
 5. 5.
  0552440 - BC 2022 RIV RO eng J - Článek v odborném periodiku
  Ahmad, S. - Raza, T. - Imran, S. - Eash, N.S. - Khan, N. - Ashiq, W. - Flynn, Trevan Coughlin
  Foliar application of boron improves the growth and yield in barley (Hordeum vulgare L.).
  Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Food Science and Technology. Roč. 78, č. 2 (2021), s. 11-17. ISSN 2344-2344
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: barley * boron * foliar application * growth * yield
  Obor OECD: Agriculture
  Způsob publikování: Open access
  https://journals.usamvcluj.ro/index.php/fst/article/view/14264
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0327657
   
   
 6. 6.
  0550855 - MBÚ 2022 RIV CZ eng L4 - Software
  Kavan, Daniel - Kádek, Alan - Kruppa, G. H. - Man, Petr
  DeutEx.
  Interní kód: DeutEx ; 2021
  Technické parametry: Samostatný program sestavený v jazyce java fungující na běžných výpočetních strojích pod systémy Unix/Linux, Windows a MAC OC
  Ekonomické parametry: Zvýšení prostupnosti analýz a snazší interpretace dat v HDX-MS analýzách.
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-16084S; GA ČR(CZ) GA16-24309S; GA ČR(CZ) GA16-20860S; GA ČR(CZ) GF16-34818L; GA ČR GAP206/12/0503; GA MŠk(CZ) LD15089
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: Java application * mass spectrometric data * hydrogen/deuterium exchange
  Obor OECD: Biochemical research methods
  www.deutex.org
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326683
   
   
 7. 7.
  0549481 - BC 2022 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Meriño-Gergichevich, C. - Luengo-Escobar, A. - Alarcon, D. - Reyes-Diaz, M. - Ondrasek, G. - Morina, Filis - Ogass, K.
  Combined Spraying of Boron and Zinc During Fruit Set and Premature Stage Improves Yield and Fruit Quality of European Hazelnut cv. Tonda di Giffoni.
  Frontiers in Plant Science. Roč. 12, May 31 (2021), č. článku 661542. ISSN 1664-462X. E-ISSN 1664-462X
  Grant CEP: GA MŠk EF15_003/0000336
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: foliar application * nut traits * Corylus avellana (L.) * foliar nutrition * kernel growth * radical scavenging activity
  Obor OECD: Agronomy, plant breeding and plant protection
  Impakt faktor: 5.753, rok: 2020
  Způsob publikování: Open access
  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.661542/full
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329084
   
   
 8. 8.
  0547713 - ÚCHP 2023 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Matuštík, J. - Pohořelý, Michael - Kočí, V.
  Is application of biochar to soil really carbon negative? The effect of methodological decisions in Life Cycle Assessment.
  Science of the Total Environment. Roč. 807, č. 3 (2022), č. článku 151058. ISSN 0048-9697. E-ISSN 1879-1026
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: life cycle assessment * biochar soil application * climate change * waste biomass * gasification
  Obor OECD: Energy and fuels
  Impakt faktor: 7.963, rok: 2020
  Způsob publikování: Open access s časovým embargem
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0323895
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0547713.pdf0664.2 KBAutorský postprintvyžádat
   
   
 9. 9.
  0542887 - ÚCHP 2022 eng A - Abstrakt
  Dolai, Susmita - Klusoň, Petr - Hejda, Stanislav - Stavárek, Petr
  Solvent assisted 2D mesoporous g-C3N4 modification for catalytic application. B2.6, číslo přednášky 730.
  Scientific Program. Prague, 2021.
  [CHISA 2021 Virtually. 15.03.2021-18.03.2021, Prague]
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: catalytic application * 2D mesoporous * g-C3N4
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0320224
   
   
 10. 10.
  0542826 - ÚSP 2022 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pauknerová, Monika
  Imperativní normy a mezinárodní právo soukromé – klasické téma v současnosti.
  [Overriding Mandatory Rules and Private International Law – Classical Topic at the Present Time.]
  Právník. Roč. 160, č. 1 (2021), s. 1-20. ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: rules of immediate application * overriding mandatory rules * private international law * european private international law * Regulation Rome I on the law applicable to contractual obligations
  Obor OECD: Law
  Způsob publikování: Open access s časovým embargem
  https://www.ilaw.cas.cz/upload/web/files/pravnik/issues/2021/1/1_Pauknerova_1-20_1_2021.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0320159
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  1_Pauknerova_1-20_1_2021.pdf0257.5 KBVydavatelský postprintpovolen