Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0551944 - ÚOCHB 2022 CZ eng A - Abstrakt
  Kašička, Václav - Tůmová, Tereza - Šolínová, Veronika - Monincová, Lenka - Čeřovský, Václav
  Capillary electrophoresis and isotachophoresis applied for analysis and characterization of antimicrobial peptides.
  Česká chromatografická škola - HPLC 2021. Zaječí: Česká chromatografická škola, 2021.
  [Česká chromatografická škola - HPLC 2021 /8./. 19.09.2021-22.09.2021, Zaječí]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA20-03899S
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: antimicrobial peptides * capillary electrophoresis * capillary isotachophoresis
  Obor OECD: Analytical chemistry
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0327142
   
   
 2. 2.
  0546945 - ÚMCH 2022 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Czernek, Jiří - Brus, Jiří
  Modeling the structure of crystalline alamethicin and its NMR chemical shift tensors.
  Antibiotics (Basel). Roč. 10, č. 10 (2021), s. 1-12, č. článku 1265. ISSN 2079-6382. E-ISSN 2079-6382
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTAUSA18011
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/10
  Program: StrategieAV
  Výzkumná infrastruktura: e-INFRA CZ - 90140; ELIXIR-CZ - 90047
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: antimicrobial peptides * alamethicin * solid-state NMR
  Obor OECD: Physical chemistry
  Impakt faktor: 4.639, rok: 2020
  Způsob publikování: Open access
  https://www.mdpi.com/2079-6382/10/10/1265
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0323867
   
   
 3. 3.
  0546003 - ÚOCHB 2022 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Šolínová, Veronika - Sázelová, Petra - Mášová, Alice - Jiráček, Jiří - Kašička, Václav
  Application of Capillary and Free-Flow Zone Electrophoresis for Analysis and Purification of Antimicrobial β-Alanyl-Tyrosine from Hemolymph of Fleshfly Neobellieria bullata.
  Molecules. Roč. 26, č. 18 (2021), č. článku 5636. E-ISSN 1420-3049
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA20-03899S; GA MŠk(CZ) EF16_019/0000729
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: antimicrobial peptides * beta-alanyl-tyrosine * capillary zone electrophoresis * free-flow zone electrophoresis * peptide analysis * peptide purification
  Obor OECD: Analytical chemistry
  Impakt faktor: 4.412, rok: 2020
  Způsob publikování: Open access
  https://doi.org/10.3390/molecules26185636
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0322596
   
   
 4. 4.
  0545566 - ÚOCHB 2022 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Kubelková, K. - Hubálek, Martin - Řehulka, P. - Řehulková, H. - Friedecký, D. - Žáková, J. - Macela, A.
  Molecular characterization of alcohol–ether extract from bovine tissue.
  Military Medical Science Letters. Roč. 90, č. 3 (2021), s. 120-136. ISSN 0372-7025. E-ISSN 2571-113X
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: bovine tissue extract * Juvenil * molecular composition * psychobiotics * biological response modifier * antimicrobial peptides * defensin * hemocidin
  Obor OECD: Organic chemistry
  Způsob publikování: Open access
  http://doi.org/10.31482/mmsl.2021.012
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0322253
   
   
 5. 5.
  0542286 - ÚOCHB 2022 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Lizio, M. G. - Campana, M. - De Poli, M. - Jefferies, D. F. - Cullen, W. - Andrushchenko, Valery - Chmel, N. P. - Bouř, Petr - Khalid, S. - Clayden, J. - Blanch, E. - Rodger, A. - Webb, S. J.
  Insight into the Mechanism of Action and Peptide‐Membrane Interactions of Aib‐Rich Peptides: Multitechnique Experimental and Theoretical Analysis.
  Chembiochem. Roč. 22, č. 9 (2021), s. 1656-1667. ISSN 1439-4227. E-ISSN 1439-7633
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_019/0000729
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: antimicrobial peptides * lipid-peptide interactions * membranes * molecular dynamics * peptaibols * transfer of chirality
  Obor OECD: Biophysics
  Impakt faktor: 3.164, rok: 2020
  Způsob publikování: Open access
  https://doi.org/10.1002/cbic.202000834
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319731
   
   
 6. 6.
  0540011 - BC 2021 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Podešvová, L. - Leštinová, T. - Horáková, Eva - Lukeš, Julius - Volf, P. - Yurchenko, V.
  Suicidal Leishmania.
  Pathogens. Roč. 9, č. 2 (2020), č. článku 79. E-ISSN 2076-0817
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LL1601; GA MŠk(CZ) EF16_019/0000759
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: phospholipase a(2) * snake-venom * antimicrobial peptides * protective immunity * expression * vaccine * myotoxins * system * toxin * Leishmania mexicana * suicidal system * ecDHFR * BnSP-7 * apoptosis
  Obor OECD: Genetics and heredity (medical genetics to be 3)
  Impakt faktor: 3.492, rok: 2020
  Způsob publikování: Open access
  https://www.mdpi.com/2076-0817/9/2/79
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0317692
   
   
 7. 7.
  0538687 - ÚOCHB 2021 CZ eng A - Abstrakt
  Kašička, Václav - Tůmová, Tereza - Monincová, Lenka - Čeřovský, Václav
  Analysis and characterization of antimicrobial peptides by capillary electromigration methods.
  Czech Chemical Society Symposium Series. Roč. 18, č. 3 (2020), s. 68. ISSN 2336-7202.
  [Sjezd českých a slovenských chemických společností /72./. 06.09.2020-09.09.2020, Praha]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-02597S
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: antimicrobial peptides * capillary electrophoresis * capillary isotachophoresis
  Obor OECD: Analytical chemistry
  https://sjezd72.csch.cz/wp-content/uploads/2020/09/Sjezd-Praha-2020-tisk.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316953
   
   
 8. 8.
  0531678 - ÚOCHB 2021 RIV eng P - Patentový dokument
  Čeřovský, Václav - Melicherčík, P. - Nešuta, Ondřej
  Synthetic antimicrobial peptides and their applications for the treatment and prevention of musculoskeletal infections.
  2020. Vlastník: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. - Fakultní nemocnice v Motole. Datum udělení patentu: 20.05.2020. Číslo patentu: EP3570868
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NV16-27726A
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: antimicrobial peptides * bone cement * osteomyelitis
  Obor OECD: Microbiology
  https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=EP&NR=3570868B1&KC=B1&FT=D&ND=4&date=20200520&DB=&locale=en_EP
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0310298
   
   
 9. 9.
  0524988 - ÚOCHB 2021 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Vaňková, Eva - Kašparová, Petra - Dulíčková, Nikola - Čeřovský, Václav
  Combined effect of lasioglossin LL-III derivative with azoles against Candida albicans virulence factors: biofilm formation, phospholipases, proteases and hemolytic activity.
  FEMS Yeast Research. Roč. 20, č. 3 (2020), č. článku foaa020. ISSN 1567-1356. E-ISSN 1567-1364
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NV16-27726A
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: antimicrobial peptides * azoles * biofilm formation * Candida albicans * LL-III derivative * virulence factors
  Obor OECD: Microbiology
  Impakt faktor: 2.796, rok: 2020
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://academic.oup.com/femsyr/article-abstract/20/3/foaa020/5824167?redirectedFrom=fulltext
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309197
   
   
 10. 10.
  0524535 - ÚOCHB 2021 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Pazderková, Markéta - Profant, V. - Maloň, P. - Dukor, R. K. - Čeřovský, Václav - Baumruk, V. - Bednárová, Lucie
  Chiroptical Properties and Conformation of Four Lasiocepsin-Related Antimicrobial Peptides: Structural Role of Disulfide Bridges.
  Symmetry-Basel. Roč. 12, č. 5 (2020), č. článku 812. E-ISSN 2073-8994
  Grant CEP: GA ČR GAP208/10/0376; GA ČR GAP205/10/1276
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: antimicrobial peptides * lasiocepsin * electronic circular dichroism * vibrational circular dichroism * Raman optical activity * disulfide group
  Obor OECD: Biophysics
  Impakt faktor: 2.713, rok: 2020
  Způsob publikování: Open access
  https://www.mdpi.com/2073-8994/12/5/812
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0308881