Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0438560 - ÚSP 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
  Lojek, Antonín
  Studentská léta Viktora Knappa na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.
  Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014 - (Gerloch, A.), s. 625-630. ISBN 978-80-7380-509-8
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Viktor Knapp * eminent lawyer * theory of law * civil law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241990

             
   
   
 2. 2.
  0437790 - ÚSP 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kober, Jan
  Německá civilistika/německé civilistiky a Viktor Knapp (náčrt vzájemných styků do počátků 70. let).
  [Civil Law Doctrine / Doctrines of Germany / German States and Viktor Knapp. (A Sketch on the Mutual Relationship up to Beginning of the 1970s.]
  Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014 - (Gerloch, A.), s. 242-260. ISBN 978-80-7380-509-8
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Viktor Knapp * legal scholarship * modern history
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241341

             
   
   
 3. 3.
  0437601 - ÚSP 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
  Bárta, Jan
  Viktor Knapp v Československé akademii věd.
  Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014 - (Gerloch, A.), s. 14-16. ISBN 978-80-7380-509-8
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Viktor Knapp * eminent lawyer * Czech Academy of Science
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241122

             
   
   
 4. 4.
  0427444 - ÚSP 2015 CZ cze O - Ostatní výsledky
  Kober, Jan
  Německá civilistika v díle V. Knappa.
  2013
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: modern history * Viktor Knapp
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0232974

             
   
   
 5. 5.
  0423775 - ÚSP 2014 RIV cze U - Uspořádání akce
  Bárta, Jan
  Viktor Knapp - vědecké dílo v proměnách času.
  [Viktor Knapp – Scientific Work Over the Time.]
  [Praha, 12.12.2013-14.12.2013, (K-EUR 150/30)]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Viktor Knapp - conference * private law * legal informatics
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0229863

             
   
   
 6. 6.
  0209386 - USP-I 20033060 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Eliáš, Karel
  Lze-li započíst splatnou pohledávku proti nesplatné aneb jak se pozná mistr.
  [Can a payble claim be used to balance a not-yet-payble claim or how to recognize a master's hand.]
  Právní rozhledy. Roč. 11, č. 12 (2003), s. 604-609. ISSN 1210-6410
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917
  Klíčová slova: claims * legislation * Viktor Knapp
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0104945

             
   
   
 7. 7.
  0101744 - USP-I 20043023 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Zachariáš, Jaroslav
  Ošklivý trik (aneb nad zkoumáním platnosti či existence rozhodčí smlouvy).
  [Dirty Trick (or the examination of the validity or existence of an arbitration agreement).]
  Právník. Roč. 142, č. 12 (2003), s. 1229-1237. ISSN 0231-6625
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917
  Klíčová slova: Czech Republic * Ccourt of arbitration * Viktor Knapp
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009150

             
   
   
 8. 8.
  0101742 - USP-I 20043021 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Eliáš, Karel
  Ohlížení za profesorem Viktorem Knappem.
  [In Memory of Professor Viktor Knapp.]
  Právník. Roč. 142, č. 12 (2003), s. 1169-1177. ISSN 0231-6625
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917
  Klíčová slova: Viktor Knapp * theory of law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009148