Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0571251 - ÚMCH 2024 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Etrych, Tomáš - Pola, Robert - Grosmanová, Eliška - Karabínoš, P.
  pH-senzitivní polymerní sonda aktivně směrovaná k EGF receptorům pro fluorescenčně naváděnou endoskopickou chirurgii.
  [pH-sensitive polymeric nanoprobe actively targeted to EGF receptors for fluorescence-guided endoscopic surgery.]
  Interní kód: PZ129 ; 2023
  Technické parametry: Vzorek je směrovaná polymerní sonda na bázi kopolymeru N (2 hydroxypropyl)methakrylamidu (HPMA) s navázaným fluoroforem Cy7. Směrující oligopeptid YHWYGYTPQNVI (peptid GE-11) je v sondě zodpovědný za aktivní směrování k EGF receptorům na nádorových buňkách. Druhou komponentou je značka Cy7, která je k polymernímu nosiči připojena pH-senzitivní hydrazonovou vazbou, pomalu hydrolyzovanou v neutrálním pH (krevní řečiště) a rychle hydrolyzovatelnou v kyselém pH (prostředí nádoru). Sonda využívá efektu zhášení, kdy se po navázání na polymer se díky interakcím molekul fluoroforů mezi sebou zháší jejich fluorescence. Při cirkulaci v krevním řečišti jsou fluorofory ve zhasnuté formě a po volnění z polymerního nosiče v kyselém prostředí nádorové tkáně jsou odštěpeny a fluorescence je plně reaktivována. Výsledná polymerní sonda byla připravena navázáním peptidu GE-11 na polymerní prekurzor za využití „click“ chemie a zároveň navázáním derivátu Cy7 pomocí pH-senzitivní hydrazonové vazby. Osoba pro jednání: Tomáš Etrych, vedoucí Oddělení biolékařských polymerů.
  Ekonomické parametry: Nádory hlavy a krku jsou šestým nejčetnějším typem rakovinného onemocnění. I v současné medicíně je léčba primárně založena na chirurgickém odstranění nádoru s následnou adjuvantní chemoterapií cytostatiky. Klíčovou roli v chirurgické resekci nádorů hlavy a krku hraje dostatečná radikalita zákroku, tedy odstranění celé masy tumoru, a to i za cenu odstranění zdravých částí tkáně v blízkém okolí, což však přináší rizika trvalých následků (poruchy polykání, fonace či artikulace). Z tohoto důvodu je v poslední době zvýšená pozornost věnovaná navigované chirurgii. Využití pH-senzitivních fluorescenčních sond aktivně směrovaných přímo do nádorové tkáně dokáže zvýšit přesnost chirurgického výkonu a tím zmenšit resekční okraj. To vede k většímu zachování zdravé tkáně v okolí a snížení počtu trvalých následků a počtu recidivujících nádorů. V důsledku toho dojde ke snížení nákladů z veřejného pojištění nutných pro následnou rekonvalescenci pacientů, nebo onkologickou péči při recidivách.
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NU21-08-00280
  Klíčová slova: targeted polymer carrier * endoscopic surgery * probe
  Obor OECD: Polymer science
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0342524
   
   
 2. 2.
  0570728 - ÚMCH 2024 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Etrych, Tomáš - Pola, Robert - Grosmanová, Eliška - Karabínoš, P.
  pH-senzitivní polymerní sonda pro fluorescenčně naváděnou endoskopickou chirurgii.
  [pH-sensitive polymeric nanoprobe for fluorescence-guided endoscopic surgery.]
  Interní kód: DH38 ; 2023
  Technické parametry: Vzorkem je polymerní sonda na bázi kopolymeru N (2 hydroxypropyl)methakrylamidu s navázaným fluoroforem Cy7, který byl k polymernímu nosiči připojen pH-senzitivní hydrazonovou vazbou, štěpitelnou v kyselém prostředí nádoru. Polymerní sonda je navržena tak, že její fluorescence je významně ponížena ve formě polymerní sondy, a po uvolnění fluoroforu ze sondy v nádorové tkáni dojde k významné aktivaci signálu. Polymerní prekurzor byl připraven řízenou RAFT kopolymerací. Připravený polymer má úzkou distribuci molárních hmotností, která byla stanovena pomocí SEC. Výsledná polymerní sonda byla připravena navázáním derivátu Cy7 na připravený polymerní prekurzor za vzniku pH-senzitivní hydrazonové vazby mezi těmito molekulami. Sonda neuvolňuje fluorofor během cirkulace v krevním řečišti, naopak po poklesu pH v rámci nádorové tkáně dochází k významnému nárůstu fluorescence, která může být využita pro navigovanou chirurgii. Polymerní sonda má hydrodynamickou velikost, která umožňuje její akumulaci v pevných nádorech. Osoba pro jednání: Tomáš Etrych, vedoucí Oddělení biolékařských polymerů
  Ekonomické parametry: Současná léčba nádorů hlavy a krku je založena na chirurgickém odstranění nádoru následovaném chemoterapeutickým doléčením. Klíčovou rolí při úspěšné resekci nádoru je odstranění veškerých nádorových buněk, což je často dosahováno i při riziku odebrání okolní zdravé tkáně. V těchto případech může být tato radikální resekce spojena s riziky trvalých následků (poruchy polykání, fonace či artikulace). V poslední dekádě je zvýšená pozornost věnována navigované chirurgii, která by mohla významně přispět k úspěšnosti odstranění nádorové masy bez nutnosti odebírání zdravé okolní tkáně. Ekonomický parametr výsledku spočívá v navýšení přesnosti chirurgie s využitím pH-senzitivních sond, u nichž je fluorescenční signál aktivován v nádoru. Zvýšení účinnosti chirurgického odstranění při zachování funkce okolních zdravých orgánů je hlavním ekonomickým benefitem, který povede ke snížení nákladů z veřejného pojištění nutných pro následnou onkologickou léčbu recidivujících nádorů nebo na rekonvalescenci pacientů po zákroku.
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NU21-08-00280
  Klíčová slova: polymer carrier * endoscopic surgery * probe
  Obor OECD: Polymer science
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0342069
   
   
 3. 3.
  0565593 - ÚMCH 2023 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Kostka, Libor - Šubr, Vladimír
  Polymerní léčivo na bázi hydrofilního polymeru nesoucí oxoderivát lopinaviru.
  [Polymer nanomedicine based on hydrophilic polymer carrier of Lopinavir oxo derivative.]
  Interní kód: LK772-LD ; 2022
  Technické parametry: Vodorozpustný polymerní nosič se skládá z poly(N-(2-hydroxypropyl)methakrylamid)ového kopolymeru s hydrazidem aminohexanové kyseliny. Umí cíleně dopravit do pevného nádoru až 10 hm% léčiva Lopinaviru, aniž by ztratil charakter plně rozpustného systému. Konjugát o velikosti 8 – 12 nm je vhodný pro intravenózní aplikaci, při které v tomto případě nedochází k systémové zátěži organismu. Léčivo je z nosiče uvolňováno pouze v nádorové tkáni díky poklesu hodnoty pH. Díky efektu zvýšené propustnosti a zádrže, charakteristickému a specifickému pro pevné nádory, dochází k cílené akumulaci polymerního léčiva právě v nádorové tkáni. Po dopravě léčiva do nádorové tkáně dochází k návratu polymerního nosiče do krve, kde dojde k jeho postupnému vyloučení ledvinami z organizmu. Takže ani při opakovaném podání nedochází k akumulaci polymerního nosiče v organizmu. Osoba pro jednání: Libor Kostka
  Ekonomické parametry: Vedlejší účinky klasické chemoterapie v protinádorové terapii, založené na nízkomolekulárních léčivech, mohou vést u pacientů k závažnému poškození organismu způsobujícímu další ekonomické výdaje. Při systémovém podání cytostatika dochází k velmi nízké specifické akumulaci v nádoru. A výraznému postižení zdravých orgánů. Navázáním cytostatika na polymerní nosič dochází k cirkulaci léčiva v neaktivní formě, a tudíž k téměř nulové zátěži zdravých orgánů. Díky efektu zvýšené propustnosti a zádrže, charakteristickému a specifickému pro pevné nádory, dochází k cílené akumulaci polymerního léčiva právě v nádorové tkáni. Polymerní léčiva mají výrazně vyšší akumulaci v nádorové tkáni než pouze nízkomolekulární léčivo. Přidanou hodnotou uvedeného systému je tedy zlepšení kvality života pacientů, zvýšení terapeutického účinku použitých léčiv, a tím i ušetření finančních prostředků, vynakládaných ze zdravotního pojištění.
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NU21-03-00273
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: polymer carrier * HPMA * lopinavir
  Obor OECD: Polymer science
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0337169
   
   
 4. 4.
  0563044 - ÚMCH 2023 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Tavares, Marina Rodrigues - Kirakci, Kaplan - Kotov, Nikolay - Pechar, Michal - Lang, Kamil - Pola, Robert - Etrych, Tomáš
  Octahedral molybdenum cluster-based nanomaterials for potential photodynamic therapy.
  Nanomaterials. Roč. 12, č. 19 (2022), č. článku 3350. E-ISSN 2079-4991
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA21-11688S; GA MŠk(CZ) LTAUSA18083
  Institucionální podpora: RVO:61389013 ; RVO:61388980
  Klíčová slova: polymer carrier * photodynamic therapy * octahedral molybdenum clusters
  Obor OECD: Polymer science; Inorganic and nuclear chemistry (UACH-T)
  Impakt faktor: 5.300, rok: 2022
  Způsob publikování: Open access
  https://www.mdpi.com/2079-4991/12/19/3350
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0335131
   
   
 5. 5.
  0542896 - MBÚ 2022 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Sivák, Ladislav - Šubr, Vladimír - Kovářová, Jiřina - Dvořáková, Barbora - Šírová, Milada - Říhová, Blanka - Randárová, Eva - Kraus, Michal - Tomala, Jakub - Studenovský, Martin - Vondráčková, Michaela - Sedláček, Radislav - Makovický, Peter - Fučíková, J. - Vošahlíková, Š. - Spíšek, R. - Kostka, Libor - Etrych, Tomáš - Kovář, Marek
  Polymer-ritonavir derivate nanomedicine with pH-sensitive activation possesses potent anti-tumor activity in vivo via inhibition of proteasome and STAT3 signaling.
  Journal of Controlled Release. Roč. 332, APR 10 2021 (2021), s. 563-580. ISSN 0168-3659. E-ISSN 1873-4995
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-05649S; GA MŠk(CZ) LM2015040; GA MŠk(CZ) ED1.1.00/02.0109
  Výzkumná infrastruktura: CCP - 90040
  Institucionální podpora: RVO:61388971 ; RVO:61389013 ; RVO:68378050
  Klíčová slova: Ritonavir derivate * Polymer carrier * pH-controlled release * Antitumor activity * Proteasome inhibition * STAT3 signaling inhibition
  Obor OECD: Microbiology; Polymer science (UMCH-V)
  Impakt faktor: 11.467, rok: 2021
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168365921001267
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0320232
   
   
 6. 6.
  0535132 - ÚMCH 2021 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Kostka, Libor - Kotrchová, Lenka - Etrych, Tomáš
  Hvězdicovité polymerní léčivo na bázi biodegradovatelného dendritického jádra a hydrofilního polymeru se zvýšeným záchytem v pevných nádorech.
  [Star like polymer nanotherapeutics based on biodegradable dendritic core and hydrophilic polymer tailored for high uptake in solid tumors.]
  Interní kód: KLK-20-DOX ; 2020
  Technické parametry: Hvězdicovitý vodorozpustný polymerní nosič se skládá z poly(N-(2-hydroxypropyl)methakrylamid)ového kopolymeru s hydrazidem aminohexanové kyseliny a polyesterového jádra 2,2-bis(methylol)propionové kyseliny dendritické struktury. Umí cíleně dopravit do pevného nádoru až 12 hm% léčiva Doxorubicinu aniž by ztratil charakter plně rozpustného systému. Konjugát o velikosti 10 – 30 nm je vhodný pro intravenózní aplikaci, při které v tomto případě nedochází k systémové zátěži organismu. Léčivo je z nosiče uvolňováno pouze v nádorové tkáni díky poklesu hodnoty pH. Díky efektu zvýšené propustnosti a zádrže, charakteristickému a specifickému pro pevné nádory, dochází k cílené akumulaci polymerního léčiva právě v nádorové tkáni. Po dopravě léčiva do nádorové tkáně dochází k návratu polymerního nosiče do krve, kde dojde k jeho postupné degradaci na fragmenty vylučitelné ledvinami z organizmu. Takže ani při opakovaném podání nedochází k akumulaci polymerního nosiče v organizmu. Osoba pro jednání: Tomáš Etrych
  Ekonomické parametry: Vedlejší účinky klasické chemoterapie v protinádorové terapii, založené na nízkomolekulárních léčivech, mohou vést u pacientů k závažnému poškození organismu způsobujícímu další ekonomické výdaje. Při systémovém podání cytostatika dochází k velmi nízké specifické akumulaci v nádoru. A výraznému postižení zdravých orgánů. Navázáním cytostatika na polymerní nosič dochází k cirkulaci léčiva v neaktivní formě, a tudíž k téměř nulové zátěži zdravých orgánů. Díky efektu zvýšené propustnosti a zádrže, charakteristickému a specifickému pro pevné nádory, dochází k cílené akumulaci polymerního léčiva právě v nádorové tkáni. Hvězdicovité polymerní léčiva mají výrazně vyšší akumulaci v nádorové tkáni než pouze lineární polymerní léčivo. Přidanou hodnotou uvedeného systému je tedy zlepšení kvality života pacientů, zvýšení terapeutického účinku použitých léčiv, a tím i ušetření finančních prostředků, vynakládaných ze zdravotního pojištění.
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTAUSA18083
  Klíčová slova: star-like polymer carrier * HPMA * doxorubicin
  Obor OECD: Polymer science
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313225
   
   
 7. 7.
  0535128 - ÚMCH 2021 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Kotrchová, Lenka - Kostka, Libor - Etrych, Tomáš
  Hvězdicovitý polymerní konjugát na bázi biodegradovatelného dendritického jádra a hydrofilního polymeru pro citlivou diagnostiku pevných nádorů.
  [Star like polymer conjugates based on biodegradable dendritic core and hydrophilic polymer tailored for sensitive diagnostic of solid tumors.]
  Interní kód: KLK-6-DFX ; 2020
  Technické parametry: Hvězdicovitý vodorozpustný polymerní nosič se skládá z poly(N-(2-hydroxypropyl)methakrylamid)ového kopolymeru s hydrazidem aminohexanové kyseliny a polyesterového jádra 2,2-bis(methylol)propionové kyseliny dendritické struktury. Hydrazid je modifikován chelátorem deferoxaminem, vhodným pro komplexaci např. 89Zr. Tento radioizotop je hojně využíván v pozitronové emisní tomografii pro diagnostiku solidních nádorů. Konjugát o velikosti 10 – 30 nm je vhodný pro intravenózní aplikaci, při které v tomto případě nedochází k systémové zátěži organismu. Díky efektu zvýšené propustnosti a zádrže, charakteristickému a specifickému pro pevné nádory, dochází k cílené akumulaci polymerního diagnostika právě v nádorové tkáni. Po nějaké době, v závislosti na typu konjugátu, dochází k návratu polymerního nosiče do krve, kde dojde k jeho postupné degradaci na fragmenty vylučitelné ledvinami z organizmu. Takže ani při opakovaném podání nedochází k akumulaci polymerního nosiče v organizmu. Osoba pro jednání: Tomáš Etrych
  Ekonomické parametry: Nádorová onemocnění stále patří mezi nejčastější příčiny úmrtí. Podmínkou úspěšné léčby je včasná a přesná diagnostika nádoru. Odhalení onemocnění v pozdější fázi nejen snižuje šance pacienta na přežití, ale také zvyšuje ekonomickou náročnost celé léčby. První volbou u léčby primárních nádorů je totiž jejich chirurgické odstranění. Mezi nejmodernější způsoby diagnostické metody patří využití zobrazovacích metod. Nynější zobrazovací metody používají nízkomolekulární kontrastní látky, které často nemají dostatečný kontrast mezi zdravou a nádorovou tkání. Při použití hvězdicovitého polymerního konjugátu, dochází k jeho zvýšené akumulaci specificky v nádoru a tím se zvyšuje i kontrast, tedy i přesnost, diagnostické metody. Díky této specificitě je možné použít menší množství kontrastní látky s lepším výsledkem než v případě nízkomolekulární látky. To vede ke zlevnění celého diagnostického postupu a následně i celé léčby, což představuje nemalou úsporu prostředků vynakládaných ze zdravotního pojištění.
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTAUSA18083
  Klíčová slova: star-like polymer carrier * HPMA * tumor diagnostics
  Obor OECD: Polymer science
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313226
   
   
 8. 8.
  0510378 - ÚMCH 2020 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Bouček, J. - Böhmová, Eliška - Pechar, Michal - Pola, Robert - Filipová, Marcela - Parnica, Jozef - Janoušková, Olga - Etrych, Tomáš
  GE-11 peptidem směrovaná polymerní sonda pro fluorescenčně naváděnou endoskopickou chirurgii.
  [GE-11 peptide targeted polymer nanoprobe for fluorescence-guided endoscopic surgery.]
  Interní kód: PK080219GE11 ; 2019
  Technické parametry: Byla připravena hydrofilní polymerní sonda na bázi kopolymeru (N-(2-hydroxypropyl)methakrylamid)u (HPMA) s navázaným směrujícím peptidem YHWYGYTPQNVI (GE-11). K polymeru byla dále kovalentně navázána fluorescenční značka Dyomics 633. Polymerní prekurzor byl připraven řízenou RAFT polymerací HPMA s 3-(3-methacrylamidopropanoyl)thiazolidine-2-thionem. Výsledná úzká distribuce molárních hmotností byla stanovena pomocí SEC. Cílící peptid GE-11 byl připraven na mikrovlnném peptidovém syntetizátoru s využitím Fmoc strategie. Peptid byl charakterizován pomocí HPLC a MALDI TOF, navazování peptidu a Dyomics 633 na polymerní nosič bylo sledováno pomocí HPLC, obsah peptidu byl stanoven aminokyselinovou analýzou, obsah fluorescenční značky pomocí UV-VIS spektrofotometrie. Směrování celého polymerního konjugátu k epidermálnímu růstovému receptoru, který byl ve zvýšené míře exprimován u nádorových buněk, bylo prokázáno in vitro pomocí FACS analýzy. Osoba pro jednání: Tomáš Etrych, vedoucí Oddělení biolékařských polymerů
  Ekonomické parametry: Nádory hlavy a krku jsou šestým nejčetnějším typem zhoubného onemocnění. V současné době jsou léčeny chirurgicky nebo onkologicky, nejčastěji kombinací obou přístupů. Ačkoliv chirurgická léčba přináší nejlepší výsledky, radikální chirurgický zákrok je spojen i s riziky trvalých následků, např. poruchy polykání či artikulace. Proto je nutné, aby chirurgický výkon co nejméně poškodil zdravou tkáň při současném radikálním odstranění tkáně nádorové. Jednou z možností jak toho docílit je použití fluorescenčních polymerních sond pro přesné zobrazení hranic nádoru a jeho bezpečné a dokonalé odstranění. Tím se může významně zvýšit úspěšnost celé terapie a v neposlední řadě i snížit finanční náklady z veřejného pojištění, které by byly vynaložené např. na terapii recidivujících nádorů.
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NV16-28594A
  Klíčová slova: polymer carrier * endoscopic surgery * peptide targeting
  Obor OECD: Polymer science
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0300887
   
   
 9. 9.
  0510377 - ÚMCH 2020 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Böhmová, Eliška - Pechar, Michal - Pola, Robert - Etrych, Tomáš
  Cyklickým RGDfK peptidem směrovaný polymerní konjugát využitelný pro fluorescenčně naváděnou endoskopickou chirurgii.
  [Polymer conjugate targeted by cyclic RGDfK peptide used for fluorescence-guided endoscopic surgery.]
  Interní kód: PK240519RGD ; 2019
  Technické parametry: Plně vodorozpustná polymerní nanosonda se skládá z vysokomolekulárního nosiče na bázi kopolymeru (N-(2-hydroxypropyl)methakrylamid)u (HPMA) opatřeného fluorescenční značkou Cyanine-7 a dále cyklickým peptidem RGDfK, který je zodpovědný za cílení celé sondy do nádorového endotelu. Polymerní nosič byl připraven pomocí řízené radikálové kopolymerace HPMA s 3-(3-methacrylamidopropanoyl)thiazolidine-2-thionem za přítomnosti iniciátoru a přenosového činidla. Lineární peptidová sekvence byla připravena Fmoc-strategií v mikrovlnném peptidovém syntetizátoru a peptid byl několika krokovou syntézou cyklizován. Příprava nanosondy proběhla navázáním fluorescenční značky aminolytickou reakcí a cílícího peptidu pomocí klik reakce. Výsledná polymerní nanosonda byla charakterizována pomocí SEC, obsah peptidu stanoven aminokyselinovou analýzou, obsah Cyaninu-7 pomocí UV-Vis. Směrování celého polymerního konjugátu do nádorového endotelu nacházejícím se v okolí nádoru, bylo prokázáno in vivo pomocí fluorescenčního zobrazení stejně jako pomocí ex vivo z řezů nádoru. Osoba pro jednání: Tomáš Etrych, vedoucí Oddělení biolékařských polymerů
  Ekonomické parametry: Léčba nádorů hlavy a krku vychází z včasné diagnostiky, kterou následuje ve 2/3 případů chirurgický zákrok, a to buď samotný (40% pacientů), nebo doprovázený chemoterapií či radioterapií (60% pacientů). Společným jmenovatelem léčby je tedy efektivní chirurgický zákrok. V případě běžného zákroku je vysoké riziko destrukce zdravé tkáně, která má za následek zhoršenou kvalitu života pacienta, poškození funkcí např. deglutinace, fonace nebo artikulace. Výzkumná pracoviště se proto snaží zdokonalit metody pro zobrazení hranic nádorové tkáně kontrastní látkou, která by umožnila chirurgovi snadno vyjmout maligní oblast s co nejmenším poškozením zdravého okolí. Jednou z možností je fluorescenční zobrazení hranice nádoru pomocí polymerních sond, které by po osvitu monochromatickým zdrojem světla umožňovalo resekci nádoru za pomocí endoskopické chirurgie s nízkým rizikem výše zmíněných nežádoucích efektů a s nimi spojenou finanční zátěž pro pacienta i veřejné zdravotní pojišťovny.
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NV16-28594A
  Klíčová slova: polymer carrier * endoscopic surgery * peptide targeting
  Obor OECD: Polymer science
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0300885
   
   
 10. 10.
  0510376 - ÚMCH 2020 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Böhmová, Eliška - Pechar, Michal - Pola, Robert - Etrych, Tomáš
  Polymerní konjugát směrovaný cyklickým derivátem cilengitidu pro využití ve fluorescenčně naváděné endoskopické chirurgii.
  [Polymer conjugate targeted by cilengitide’s derivative used for fluorescence-guided endoscopic surgery.]
  Interní kód: PK240519Cil ; 2019
  Technické parametry: Aktivně směrovaná polymerní sonda je složena z polymerního skeletu, fluorescenční značky a cílícího oligopeptidu založeném na derivátu cilengitidu. Polymerní prekurzor byl připraven řízenou RAFT kopolymerací (N-(2-hydroxypropyl)methakrylamid)u (HPMA) a reaktivního komonomeru s výslednou úzkou distribucí molárních hmotností, stanovenou pomocí SEC. Připravený polymerní konjugát je směrován cyklickým derivátem cilengitidu o sekvenci RGDfV(Met)K a dále obsahuje kovalentně navázanou fluorescenční značku Cyanin-7. Průběh obou reakcí navazování byl sledován pomocí HPLC a obsah aktivních molekul byl prokázán aminokyselinovou analýzou a pomocí UV-VIS spektroskopie. Směrující derivát cilengitidu byl připravena na mikrovlnném peptidovém syntetizátoru za využití Fmoc strategie na pevné fázi, kde proběhla i jeho následná cyklizace. Směrování celého polymerního konjugátu do nádorového endotelu nacházejícím se v okolí nádoru, bylo prokázáno in vivo pomocí fluorescenčního zobrazení stejně jako pomocí ex vivo z řezů nádoru. FACS analýzy. Osoba pro jednání: Tomáš Etrych, vedoucí Oddělení biolékařských polymerů
  Ekonomické parametry: Nádory hlavy a krku jsou jedním z nejčastějších onkologických onemocnění, přičemž nádory ústní dutiny a hltanu jsou v této oblasti nejčastější. V současné době probíhá léčba nejčastěji pomocí chemoterapie nebo chirurgicky s případnou kombinací terapie chemoterapeutické. Chirurgický zákrok patří k nejúspěšnější léčbě pacienta, avšak radikální chirurgický výkon může způsobit i trvalé následky jako je např. porucha polykání, artikulace, fonace. Zpřesněním rozlišení zdravé a nádorové tkáně by mělo dojít k bezpečnějšímu odstranění nádoru při samotném zákroku. Z tohoto důvodu se využívá fluorescenčního zobrazení celého nádoru pomocí cílených polymerních sond, což vede k požadovanému přesnému zobrazení hranice nádoru a zdravé tkáně a vyoperování pouze tkáně nádorové a tím zachování výše zmíněných funkcí. Odstraněním celého nádoru se zvyšuje pravděpodobnost úspěšné léčby bez nutnosti opakovaných zákrokům, což by mohlo ušetřit poměrně velké finanční výdaje z veřejného zdravotního pojištění.
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NV16-28594A
  Klíčová slova: polymer carrier * endoscopic surgery * peptide targeting
  Obor OECD: Polymer science
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0300884
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.