Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0525170 - ÚPT 2021 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Daniel, Josef - Žemlička, R. - Grossman, Jan - Luemkemann, A. - Tapp, P. - Galamand, C. - Fořt, Tomáš
  Comparison of Lifetime of the PVD Coatings in Laboratory Dynamic Impact Test and Industrial Fine Blanking Process.
  Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications. Roč. 13, č. 9 (2020), č. článku 2154. E-ISSN 1873-0191
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: dynamic impact test * fine blanking * PVD coatings * impact wear
  Kód oboru RIV: JG - Hutnictví, kovové materiály
  Obor OECD: Materials engineering
  Impakt faktor: 4.959, rok: 2018
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309371
   
 2. 2.
  0498179 - ÚFP 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Veverka, Jakub - Matějíček, Jiří - Lukáč, František - Pospíšil, D. - Cvrček, L. - Nemanič, V.
  Thin nitride layers as permeation barriers.
  Acta Polytechnica CTU Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2018 - (Koubský, T.), s. 24-29. ISBN 978-80-01-06459-7. ISSN 2336-5382.
  [Sedmá studentská vědecká konference fyziky pevných látek a materiálů. Sedliště u Nepomuku (CZ), 18.09.2018-22.09.2018]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-12837S
  GRANT EU: European Commission(XE) 633053 - EUROfusion
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/2
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:61389021
  Klíčová slova: Permeation barriers * Nitride layers * PVD coating * Permeation measurement
  Kód oboru RIV: JK - Koroze a povrchové úpravy materiálů
  Obor OECD: Coating and films
  https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/issue/view/641
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0290576
   
 3. 3.
  0490098 - ÚFP 2019 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Veverka, Jakub - Matějíček, Jiří
  Alternative Methods of Permeation Barriers Preparation.
  Sborník příspěvků 7. studentské vědecké konference fyziky pevných látek a materiálů. Praha: České vysoké učení technické, 2018 - (Dragounová, K.; Koubský, T.; Kalvoda, L.; Fojtíková, J.; Levinský, P.; Čapek, J.), s. 29-31. ISBN 978-80-01-06374-3.
  [Studentská vědecká konference fyziky pevných látek a materiálů. Sedliště (CZ), 18.09.2017-22.09.2017]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-12837S
  GRANT EU: European Commission(XE) 633053 - EUROfusion
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/2
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:61389021
  Klíčová slova: Permeation barriers * Nitride layers * PVD coating * Permeation measurement
  Kód oboru RIV: JK - Koroze a povrchové úpravy materiálů
  Obor OECD: Coating and films
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0284442
   
 4. 4.
  0479749 - FGÚ 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Tolde, Z. - Starý, V. - Cvrček, L. - Vandrovcová, Marta - Remsa, J. - Daniš, S. - Krčil, J. - Bačáková, Lucie - Špatenka, P.
  Growth of a TiNb adhesion interlayer for bioactive coatings.
  Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications. Roč. 80, Nov 1 (2017), s. 652-658. ISSN 0928-4931
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-01558S
  Institucionální podpora: RVO:67985823
  Klíčová slova: biomaterials * PVD * TiNb * surface properties * BaTiO3
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Obor OECD: Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors)
  Impakt faktor: 5.080, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275695
   
 5. 5.
  0477605 - ÚFP 2018 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kolegar, T. - Matoušek, M. - Vilémová, Monika - Starý, V.
  ADHESION OF BIOCOMPATIBLE TiNb COATING.
  Acta Polytechnica CTU Proceedings. Vol. 8. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017 - (Tolde, Z.), s. 5-7. CTU Proceedings, 8. ISBN 978-80-01-06135-0. E-ISSN 2336-5382.
  [Biomaterials and surfaces 2016. Herbertov (CZ), 20.09.2016-23.09.2016]
  Institucionální podpora: RVO:61389021
  Klíčová slova: PVD coating * Adhesion * Biocompatible materials * Pull-off test * Titanium * Niobium
  Kód oboru RIV: JJ - Ostatní materiály
  Obor OECD: Textiles
  https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/issue/view/554
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0273905
   
 6. 6.
  0465021 - FZÚ 2017 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Šmíd, Jiří - Olejníček, Jiří - Hubička, Zdeněk - Čada, Martin
  Vícetryskový PVD depoziční systém.
  [Multijet PVD deposition system.]
  Interní kód: UHV-4DK/FZU2016 ; 2016
  Technické parametry: Výsledek je tvořen UHV systémem čerpaným rotační a turbomolekulární vývěvou a obsahuje 4 lineární plazmové trysky pracující na principu výboje v duté katodě. Systém je průběžně upgradován. Ve spouštěcí konfi-guraci měl následující technické parametry: mezní tlak p0: 1x10-3 Pa, pracovní tlak pw: 0.1 – 100 Pa, maximální napětí na zdroji: Um: 600 V, maximální výbojový proud: Im: 5 A, příčný rozměr substrátu lm: až 20 cm, maximální depoziční rychlost dosažená pro TiO2 vrstvy rm: 20 μm/hod.
  Ekonomické parametry: Vyvinutý depoziční systém umožňuje vysokorychlostní depozici homogenních oxidových vrstev. Oproti dostupným komerčním magnetronovým systémům dosahuje v DC režimu až desetinásobnou depoziční rychlost.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TF01000084
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: hollow cathode discharge * multi plasma-jet * thin films * PVD * sputtering
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0263763
   
 7. 7.
  0430443 - ÚFP 2015 RIV CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Horník, J. - Tondl, D. - Sachr, P. - Anisimov, E. - Puchnin, M. - Chráska, Tomáš
  The Effect of PVD Tungsten-Based Coatings on Improvement of Hardness and Wear Resistance.
  Key Engineering Materials. Vol. 606. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014 - (Haušild, P.), s. 163-166. ISBN 978-3-03835-062-0. ISSN 1013-9826.
  [International Conference on Local Mechanical Properties, LMP 2013/10./. Kutná Hora (CZ), 06.11.2013-08.11.2013]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP108/12/1872
  Institucionální podpora: RVO:61389021
  Klíčová slova: Tungsten * PVD * nanoindentation * scratch test * adhesion
  Kód oboru RIV: JJ - Ostatní materiály
  http://www.scientific.net/KEM/2
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0235388
   
 8. 8.
  0428606 - ÚFM 2015 RIV CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Buršíková, V. - Buršík, Jiří - Zábranský, L. - Vašina, P. - Souček, P. - Peřina, V.
  Stady of the Nanoindentation Induced Defects in Nanocomposite n-TiC/a-C:H Films.
  Local Mechanical Properties X. Zurich: Trans Tech Publications, 2014 - (Haušild, P.), s. 159-162. Key Engineering Materials, 606. ISBN 978-3-03835-062-0. ISSN 1013-9826.
  [LMP 2013. International Conference on Local Mechanical Properties 2013 /10./. Kutná Hora (CZ), 06.11.2013-08.11.2013]
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: nanocomposite * PVD * mechanical properties
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236481
   
 9. 9.
  0422732 - ÚFP 2014 RIV DE eng O - Ostatní výsledky
  Matějíček, Jiří - Vilémová, Monika - Mušálek, Radek
  The Influence of Interface Characteristics on the Adhesion of Plasma Sprayed Tungsten Coatings(14thPFMC).
  2013
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP108/12/1872; GA MPO FR-TI2/702
  Grant ostatní:European Fusion Development Agreement(XE) WP12-MAT-01-HHFM
  Institucionální podpora: RVO:61389021
  Klíčová slova: Plasma facing materials * tungsten * adhesion * PVD interlayer * tokamak
  Kód oboru RIV: JK - Koroze a povrchové úpravy materiálů
  http://www.fz-juelich.de/conferences/PFMC-14/EN/_SharedDocs/Downloads/EN/pfmc14_book_of_abstracts.pdf?__blob=publicationFile
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0228911
   
 10. 10.
  0421504 - ÚFM 2014 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Zábranský, L. - Buršíková, V. - Buršík, Jiří - Vašina, P. - Souček, P. - Caha, O. - Jílek, M. - Peřina, V.
  Optimization of nanocomposite n-TiC/a-C:H coatings preparation and TEM study of coatings structure after deformation.
  Potential and applications of surface nanotreatment of polymers and glass 2012 - Book of extended abstracts. Brno: Masarykova univerzita, 2012 - (Kapička, V.; Kudrle, V.; Souček, P.; Skácelová, D.; Hnilica, J.; Zeman, P.; Baroch, P.; Prokopčáková, P.; Pazourek, A.), s. 116-118. ISBN 978-80-210-5979-5.
  [Potential and Applications of Surface Nanotreatment of Polymers and Glass 2012. Brno (CZ), 15.10.2012-17.10.2012]
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: nanocomposite * PVD * mechanical properties
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0228226