Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0475807 - UEM-P 2017 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vodička, Pavel - Opattová, Alena - Čumová, Andrea - Slíva, D.
  L01 DNA damage formation and DNA repair following an intervention of colorectal cell lines with ganoderma lucidum.
  International Nutrition and Diagnostics conference /16./. Pardubice: RADANAL, 2016, s. 8-8. ISBN 978-80-7560-016-5.
  [16th International Nutrition and Diagnostics conference. Praha (CZ), 03.10.2016-06.10.2016]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LH13061; GA ČR(CZ) GA15-14789S; GA MZd(CZ) NV15-27580A; GA MŠk(CZ) LD14050
  Institucionální podpora: RVO:68378041
  Klíčová slova: colorectal cancer * natural compound * oxidative DNA damage * DNA repair * 5-fluorouracil * colorectal cell lines
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0273398
   
 2. 2.
  0475795 - UEM-P 2017 RIV CZ slo C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Opattová, Alena - Kozicz, K. - Čumová, Andrea - Horák, Josef - Slíva, D. - Vodička, Pavel
  Prírodné látky a terapia kolorektálneho karcinómu.
  [Natural substances and colorectal carcinoma therapy.]
  Program a abstrakta. Genetická toxikologie a prevence rakoviny. Zlín: Alisa Group, 2016, s. 7-7. ISBN 978-80-88038-04-7.
  [Genetická toxikologie a prevence rakoviny. Telč (CZ), 11.05.2016-13.05.2016]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LH13061; GA MZd(CZ) NV15-27580A; GA ČR(CZ) GA15-14789S
  Institucionální podpora: RVO:68378041
  Klíčová slova: colorectal cancer * natural compound * oxidative DNA damage * cancer therapy
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0273396
   
 3. 3.
  0475624 - UEM-P 2017 RIV HR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Opattová, Alena - Kozics, K. - Čumová, Andrea - Slíva, D. - Vodenková, S. - Vodička, Pavel
  Ganoderma lucidum and oxidative DNA damage: the role cellular antioxidant system.
  Cellular signalling and cancer therapy. Cavtat: EMBO Conference, 2016, s. 172-172.
  [Cellular signalling and cancer therapy. Cavtat (HR), 27.05.2016-31.05.2016]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LH13061; GA ČR(CZ) GA15-14789S; GA MZd(CZ) NV15-27580A
  Institucionální podpora: RVO:68378041
  Klíčová slova: colorectal cancer * natural compound * oxidative DNA damage * DNA repair * colorectal cell lines
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0272296
   
 4. 4.
  0475319 - UEM-P 2017 RIV CA eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Opattová, Alena - Čumová, Andrea - Vodenková, Soňa - Macinga, P. - Horák, Josef - Slíva, D. - Vodička, Pavel
  Effect of Ganoderma lucidum on DNA damage and DNA repair in colorectal cancer cell lines.
  DNA repair: tumor development and therapeutic response: Program and Proceedings. Montreal: AACR American Association for Cancer Research, 2016, s. 63-64.
  [DNA repair: tumor development and therapeutic responce. Montreal (CA), 02.11.2016-05.11.2016]
  Grant CEP: GA MŠk LH13061; GA ČR(CZ) GA15-14789S; GA MZd(CZ) NV15-27580A
  Institucionální podpora: RVO:68378041
  Klíčová slova: colorectal cancer * natural compound * oxidative DNA damage * DNA repair * colorectal cell lines
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0272292
   
 5. 5.
  0377754 - UEM-P 2013 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Rössner ml., Pavel - Šrám, Radim
  Immunochemical detection of oxidatively damaged DNA.
  Free Radical Research. Roč. 46, č. 4 (2012), s. 492-522. ISSN 1071-5762
  Grant CEP: GA MŽP(CZ) SP/1B3/50/07; GA MŠk 2B08005; GA ČR GAP503/11/0084
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390703
  Institucionální podpora: RVO:68378041
  Klíčová slova: oxidative DNA damage * ELISA * immunohistochemistry
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
  Impakt faktor: 3.279, rok: 2012
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0209834
   
 6. 6.
  0342063 - UEM-P 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Rössner ml., Pavel - Švecová, Vlasta - Milcová, Alena - Solanský, I. - Šrám, Radim
  Oxidační změny u řidičů autobusů – důsledky profesionální expozice.
  [Oxidative damage in bus drivers – consequences of occupational exposure.]
  Ochrana ovzduší. Roč. 20, 5-6 (2007), s. 39-44. ISSN 1211-0337
  Grant CEP: GA MŽP SL/5/160/05
  Klíčová slova: air particulate matter * occupational exposure * oxidative DNA damage
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184891
   
 7. 7.
  0342046 - UEM-P 2010 RIV IE eng J - Článek v odborném periodiku
  Novotná, Božena - Topinka, Jan - Solanský, I. - Chvátalová, Irena - Lněničková, Zdena - Šrám, Radim
  Impact of air pollution and genotype variability on DNA damage in Prague policemen.
  [Vliv znečištěného ovzduší a variability genotypu na poškození DNA u pražských policistů.]
  Toxicology Letters. Roč. 172, - (2007), s. 37-47. ISSN 0378-4274
  Grant CEP: GA MŽP SL/5/160/05
  Klíčová slova: oxidative DNA damage * comet assay * carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
  Impakt faktor: 2.826, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184875
   
 8. 8.
  0310043 - UEM-P 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Novotná, Božena - Bagryantseva, Yana - Šišková, M. - Neuwirtová, R.
  Oxidative DNA damage in bone marrow cells of patients with low-risk myelodysplastic syndrome.
  [Oxidační poškození DNA v buňkách kostní dřeně pacientů s myelodysplastickým syndromem.]
  Leukemia Research. Roč. 33, č. 2 (2009), s. 340-343. ISSN 0145-2126
  Grant CEP: GA MZd NR8265
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: Myelodysplastic syndrome * Refractory anemia * Oxidative DNA damage
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 2.358, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162025
   
 9. 9.
  0096113 - UEM-P 2008 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Rössner ml., Pavel - Švecová, Vlasta - Milcová, Alena - Solanský, I. - Šrám, Radim
  Oxidační změny u řidičů autobusů – důsledky profesionální expozice.
  [Oxidative damage in bus drivers – consequences of occupational exposure.]
  Ochrana ovzduší. Roč. 20, 5-6 (2007), s. 39-44. ISSN 1211-0337
  Grant CEP: GA MŽP SL/5/160/05; GA AV ČR 1QS500390506
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: air particulate matter * occupational exposure * oxidative DNA damage
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0155552
   
 10. 10.
  0087539 - UEM-P 2008 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Garte, S. - Taioli, E. - Popov, T. - Kalina, I. - Šrám, Radim - Farmer, P.
  Role of GSTT1 deletion in DNA oxidative damage by exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons in humans.
  [Úloha delece v genu GSTT1 v oxidačním poškození DNA při expozici osob polycyklickým aromatickým uhlovodíkům.]
  International Journal of Cancer. Roč. 120, - (2007), s. 2499-2503. ISSN 0020-7136
  Grant ostatní:EU(GB) 2000-00091
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Zdroj financování: R - rámcový projekt EK
  Klíčová slova: metabolic polymorphism * GSTT1 genotype * oxidative DNA damage
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
  Impakt faktor: 4.555, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149371