Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0519049 - HÚ 2021 RIV CZ ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hrdlička, Josef
  Schwierige Anfänge. Die Jesuiten in Böhmisch Krumau, Komotau und Neuhaus vor 1618.
  [Difficult Beginnings. The Society of Jesus in Český Krumlov, Chomutov, and Jindřichův Hradec before 1618.]
  Orden und Stadt, Orden und ihre Wohlthäter. Prag: Historický ústav AV ČR, 2019 - (Havlík, J.; Hlaváčková, J.; Kollermann, K.), s. 25-52. Monastica historia, 4. ISBN 978-80-7286-340-2.
  [Řád a město, řád a jeho mecenáši - Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter. Telč (CZ), 24.09.2018-26.09.2018]
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02M043
  Klíčová slova: Society of Jesus * Jesuit College in Český Krumlov * Jesuit College in Chomutov * Jesuit College in Jindřichův Hradec * fundations * 16th-18th century * Czech Lands
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304046
   
 2. 2.
  0500490 - ARÚB 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šída, Petr - Menšík, P. - Prokop, V.
  Několik nových předneolitických lokalit z Jindřichohradecka.
  [Several new pre-Neolithic sites from the Jindřichův Hradec region.]
  Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Roč. 31, prosinec (2018), s. 5-23. ISSN 0231-8237
  Institucionální podpora: RVO:68081758
  Klíčová slova: South Bohemia * Jindřichův Hradec region * Epipalaeolithic * Mesolithic
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292551
   
 3. 3.
  0478711 - HÚ 2018 RIV CZ ger M - Část monografie knihy
  Just, Jiří
  Die Schrift Weshalb die Menschen nicht durch Gewalt zum Glauben gezwungen werden sollen des Prokop aus Neuhaus. Ein Plädoyer der Böhmischen Brüder für die Glaubensfreiheit von 1474/1508.
  [The treatise Why Authorities Shall Not Compel People to Faith by Prokop of Jindřichův Hradec. The Czech Brethren’s plea for religious freedom in 1474/1508.]
  Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th-18th Centuries). Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15.-18. Jahrhundert). Praha: Historický ústav, 2017 - (Bahlcke, J.; Bobková-Valentová, K.; Mikulec, J.), s. 325-334. ISBN 978-80-7286-305-1
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: The Bohemian Brethren * Religious Violence * Prokop of Jindřichův Hradec * religious freedom
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0274778
   
 4. 4.
  0376180 - ARÚ 2013 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Durdík, Tomáš
  Demolition of the towers at Jindřichův Hradec Castle during its Renaissance renovation in the late 16th century.
  Written and iconographic sources in post-medieval archaeology. Prague: Archaia, 2012 - (Žegklitz, J.), s. 403-410. Studies in Post-Medieval Archaeology, 4. ISBN 978-80-904408-1-4. ISSN 1805-0514.
  [Forum Archaeologiae Post-Mediaevalis. Praha (CZ), 23.03.2010-24.03.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: castle * castellology * tower * Jindřichův Hradec * medieval archaeology * architecture * Middle Ages
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0208654
   
 5. 5.
  0345845 - GLÚ 2011 CZ cze E - Elektronický dokument
  Cílek, Václav
  Jindřichův Hradec. [V pořadu Ranní úvaha 9. 9. 2009].
  [rozhlasový pořad v MP3]. - Praha: Český rozhlas, 2009
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: landscape * environment * history * Jindřichův Hradec City
  Kód oboru RIV: DO - Ochrana krajinných území
  http://hledani.rozhlas.cz/iradio/?defaultNavigation=&query=Jind%C5%99ich%C5%AFv+Hradec&from=&to=&porad=834x_Rann%C3%AD+%C3%BAvaha
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187030
   
 6. 6.
  0341584 - ARÚ 2011 CZ cze A - Abstrakt
  Durdík, Tomáš
  Boření věží na hradě v Jindřichově Hradci koncem 16. století.
  [Towers demolition on the Jindřichův Hradec castle at the end of the 16th century.]
  Písemné a ikonografické prameny v archeologii novověku. Abstrakty. Praha: ARCHAIA Praha o. p. s., 2010. s. 6-6.
  [Forum Archaeologiae Post-Mediaevalis. 23.03.2010-24.03.2010, Praha]
  Grant CEP: GA MK DB06P01OPP004
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: castle * castellology * medieval archaeology * post-medieval archaeology * architecture * Jindřichův Hradec * Bohemia
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184519
   
 7. 7.
  0325432 - HÚ 2009 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šimůnek, Robert
  Minoritský klášterní kostel sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci – unikátně dokumentovaný případ šlechtické nekropole druhé poloviny 14. století.
  [Franciscan monastery church of St. John Baptist in Jindřichův Hradec − uniquely preserved documentation of noble necropole from the second half of the fourteenth century.]
  Vlastivědný sborník Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska. Roč. 20, - (2008), s. 14-38. ISSN 1801-3759
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: history * monastery * Jindřichův Hradec
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172847
   
 8. 8.
  0325079 - ÚDU 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Všetečková, Zuzana
  Nástěnné malby v kostele sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci do konce vlády Lucemburků.
  [Mural paintings in the church of St John the Baptist in Jindřichův Hradec under late Luxemburg rule.]
  Umění = Art. Roč. 57, č. 1 (2009), s. 2-24. ISSN 0049-5123
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: wall paintings * Jindřichův Hradec * church of St John the Baptist
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172626
   
 9. 9.
  0129598 - BU-J 20020592 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Běhalová, S. - Dolák, J. - Fürbach, F. - Pikal, J. - Pokorný, Jan
  Jindřichův Hradec: město nad Vajgarem.
  [Jindřichův Hradec: the town over Vajgar pond.]
  Jindřichův Hradec: Město Jindřichův Hradec, 2002. 120 s. ISBN 80 238 9297 5
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6005908
  Klíčová slova: nature * Jindřichův Hradec * Vajgar
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0027776
   
 10. 10.
  0087407 - ÚDU 2008 RIV CZ cze R - Recenze
  Studničková, Milada
  [Recenze].
  [[Review].]
  [VANDI, Loretta.: Il manoscrito Oliveriano 1. Storia di un codice boemo del XV secolo. - Pesaro, 2004. 8, 264 s]. Umění. Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. Roč. 55, č. 4 (2007), s. 347-348. ISSN 0049-5123
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Czech book painting * Jagiellonian era * psalter * Valentin Noh of Jindřichův Hradec
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149258