Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0575184 - ÚMCH 2024 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Libánská, Alena - Špringer, Tomáš - Peštová, Lucie - Kotalík, Kevin - Konefal, Rafal - Šimonová, A. - Křížek, T. - Homola, Jiří - Randárová, Eva - Etrych, Tomáš
  Using surface plasmon resonance, capillary electrophoresis and diffusion-ordered NMR spectroscopy to study drug release kinetics.
  Communications Chemistry. Roč. 6, č. 1 (2023), č. článku 180. ISSN 2399-3669. E-ISSN 2399-3669
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NU20-08-00255; GA ČR(CZ) GJ19-00956Y; GA MŠk(CZ) LX22NPO5102
  Institucionální podpora: RVO:61389013 ; RVO:67985882
  Klíčová slova: polymer conjugate * drug release * HPMA
  Obor OECD: Polymer science; Optics (including laser optics and quantum optics) (URE-Y)
  Impakt faktor: 5.900, rok: 2022
  Způsob publikování: Open access
  https://www.nature.com/articles/s42004-023-00992-5
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0345053

             
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0575184.pdf11.4 MBLicense CC BYVydavatelský postprintpovolen
   
   
 2. 2.
  0572052 - ÚMCH 2024 RIV cze P - Patentový dokument
  Etrych, Tomáš - Pola, Robert - Pechar, Michal - Klener, P.
  Polymerní konjugát s hydrolytickým uvolňováním kancerostatika cytarabinu, způsob jeho přípravy a jeho použití.
  [Polymer conjugate with hydrolytic release of the cancerostatic cytarabine.]
  2023. Vlastník: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. - Univerzita Karlova. Datum udělení patentu: 22.03.2023. Číslo patentu: 309585
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LX22NPO5102; GA MŠk(CZ) LTAUSA18083
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: HPMA copolymers * drug delivery system * nucleoside analogues
  Obor OECD: Polymer science
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/309/309585.pdf
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0343009

             
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0572052.pdf21.2 MBVydavatelský postprintpovolen
   
   
 3. 3.
  0567633 - ÚMCH 2024 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Pola, Robert - Vícha, Matěj - Trousil, Jiří - Grosmanová, Eliška - Pechar, Michal - Rumlerová, Anna - Studenovský, Martin - Kučerová, E. - Ulbrich, P. - Vokatá, B. - Etrych, Tomáš
  Polymer-antimicrobial peptide constructs with tailored drug-release behavior.
  Pharmaceutics. Roč. 15, č. 2 (2023), č. článku 406. E-ISSN 1999-4923
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA20-04790S
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: antimicrobial peptides * HPMA copolymers * bacteria
  Obor OECD: Polymer science
  Impakt faktor: 5.400, rok: 2022
  Způsob publikování: Open access
  https://www.mdpi.com/1999-4923/15/2/406
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0341392

             
   
   
 4. 4.
  0565942 - ÚMCH 2024 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Islam, R. - Kotalík, Kevin - Šubr, Vladimír - Gao, S. - Zhou, J.-R. - Yokomizo, K. - Etrych, Tomáš - Fang, J.
  HPMA copolymer conjugated 5-aminolevulinic acid exhibits superior efficacy for photodynamic therapy with tumor-responsive and targeting properties.
  Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine. Roč. 48, February (2023), č. článku 102636. ISSN 1549-9634. E-ISSN 1549-9642
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LX22NPO5102
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) JSPS-22-01
  Program: Bilaterální spolupráce
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: HPMA copolymer * 5-aminolevulinic acid * photodynamic therapy
  Obor OECD: Polymer science
  Impakt faktor: 5.400, rok: 2022
  Způsob publikování: Open access
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1549963422001228?via%3Dihub
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0337420

             
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0565942.pdf01.5 MBCC BY LicenseVydavatelský postprintpovolen
   
   
 5. 5.
  0565593 - ÚMCH 2023 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Kostka, Libor - Šubr, Vladimír
  Polymerní léčivo na bázi hydrofilního polymeru nesoucí oxoderivát lopinaviru.
  [Polymer nanomedicine based on hydrophilic polymer carrier of Lopinavir oxo derivative.]
  Interní kód: LK772-LD ; 2022
  Technické parametry: Vodorozpustný polymerní nosič se skládá z poly(N-(2-hydroxypropyl)methakrylamid)ového kopolymeru s hydrazidem aminohexanové kyseliny. Umí cíleně dopravit do pevného nádoru až 10 hm% léčiva Lopinaviru, aniž by ztratil charakter plně rozpustného systému. Konjugát o velikosti 8 – 12 nm je vhodný pro intravenózní aplikaci, při které v tomto případě nedochází k systémové zátěži organismu. Léčivo je z nosiče uvolňováno pouze v nádorové tkáni díky poklesu hodnoty pH. Díky efektu zvýšené propustnosti a zádrže, charakteristickému a specifickému pro pevné nádory, dochází k cílené akumulaci polymerního léčiva právě v nádorové tkáni. Po dopravě léčiva do nádorové tkáně dochází k návratu polymerního nosiče do krve, kde dojde k jeho postupnému vyloučení ledvinami z organizmu. Takže ani při opakovaném podání nedochází k akumulaci polymerního nosiče v organizmu. Osoba pro jednání: Libor Kostka
  Ekonomické parametry: Vedlejší účinky klasické chemoterapie v protinádorové terapii, založené na nízkomolekulárních léčivech, mohou vést u pacientů k závažnému poškození organismu způsobujícímu další ekonomické výdaje. Při systémovém podání cytostatika dochází k velmi nízké specifické akumulaci v nádoru. A výraznému postižení zdravých orgánů. Navázáním cytostatika na polymerní nosič dochází k cirkulaci léčiva v neaktivní formě, a tudíž k téměř nulové zátěži zdravých orgánů. Díky efektu zvýšené propustnosti a zádrže, charakteristickému a specifickému pro pevné nádory, dochází k cílené akumulaci polymerního léčiva právě v nádorové tkáni. Polymerní léčiva mají výrazně vyšší akumulaci v nádorové tkáni než pouze nízkomolekulární léčivo. Přidanou hodnotou uvedeného systému je tedy zlepšení kvality života pacientů, zvýšení terapeutického účinku použitých léčiv, a tím i ušetření finančních prostředků, vynakládaných ze zdravotního pojištění.
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NU21-03-00273
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: polymer carrier * HPMA * lopinavir
  Obor OECD: Polymer science
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0337169

             
   
   
 6. 6.
  0558694 - ÚMCH 2023 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Wang, Yu-Min - Kálosi, A. - Halahovets, Y. - Romanenko, Iryna - Slabý, Jiří - Homola, Jiří - Svoboda, Jan - de los Santos Pereira, Andres - Pop-Georgievski, Ognen
  Grafting density and antifouling properties of poly[N-(2-hydroxypropyl) methacrylamide] brushes prepared by “grafting to” and “grafting from”.
  Polymer Chemistry. Roč. 13, č. 25 (2022), s. 3815-3826. ISSN 1759-9954. E-ISSN 1759-9962
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA20-07313S; GA ČR(CZ) GA19-02739S
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) MSM200502001
  Program: Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků
  Institucionální podpora: RVO:61389013 ; RVO:67985882
  Klíčová slova: poly(HPMA) * grafting to * grafting from
  Obor OECD: Physical chemistry; Optics (including laser optics and quantum optics) (URE-Y)
  Impakt faktor: 4.600, rok: 2022
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/py/d2py00478j
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0332798

             
   
   
 7. 7.
  0558142 - ÚMCH 2023 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kostka, Libor - Sivák, Ladislav - Šubr, Vladimír - Kovářová, Jiřina - Šírová, Milada - Říhová, Blanka - Sedláček, Radislav - Etrych, Tomáš - Kovář, Marek
  Simultaneous delivery of doxorubicin and protease inhibitor derivative to solid tumors via star-shaped polymer nanomedicines overcomes P-gp- and STAT3-mediated chemoresistance.
  Biomacromolecules. Roč. 23, č. 6 (2022), s. 2522-2535. ISSN 1525-7797. E-ISSN 1526-4602
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-05649S; GA MZd(CZ) NU21-03-00273; GA MŠk(CZ) LTAUSA18083; GA MŠk(CZ) LM2018126; GA MŠk(CZ) ED1.1.00/02.0109
  Výzkumná infrastruktura: CCP II - 90126
  Institucionální podpora: RVO:61389013 ; RVO:61388971 ; RVO:68378050
  Klíčová slova: HPMA * RAFT * star-like
  Obor OECD: Polymer science; Microbiology (MBU-M); Genetics and heredity (medical genetics to be 3) (UMG-J)
  Impakt faktor: 6.200, rok: 2022
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.biomac.2c00256
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0332796

             
   
   
 8. 8.
  0556939 - ÚMCH 2023 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Šubr, Vladimír - Pola, Robert - Gao, S. - Islam, R. - Hirata, T. - Miyake, D. - Koshino, K. - Zhou, J.-R. - Yokomizo, K. - Fang, J. - Etrych, Tomáš
  Tumor stimulus-responsive biodegradable diblock copolymer conjugates as efficient anti-cancer nanomedicines.
  Journal of Personalized Medicine. Roč. 12, č. 5 (2022), č. článku 698. E-ISSN 2075-4426
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTAUSA18083
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) JSPS-22-01
  Program: Bilaterální spolupráce
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: pirarubicin * drug delivery * HPMA conjugate
  Obor OECD: Polymer science
  Impakt faktor: 3.508, rok: 2021
  Způsob publikování: Open access
  https://www.mdpi.com/2075-4426/12/5/698
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0331804

             
   
   
 9. 9.
  0552098 - ÚMG 2022 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Kalousková, B. - Skořepa, O. - Cmunt, D. - Abreu, C. - Krejčová, K. - Blaha, J. - Sieglová, Irena - Král, Vlastimil - Fábry, Milan - Pola, Robert - Pechar, Michal - Vaněk, O.
  Tumor Marker B7-H6 Bound to the Coiled Coil Peptide-Polymer Conjugate Enables Targeted Therapy by Activating Human Natural Killer Cells.
  Biomedicines. Roč. 9, č. 11 (2021), č. článku 1597. E-ISSN 2227-9059
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-10687S; GA ČR(CZ) GA21-11688S; GA MŠk(CZ) LM2018127
  Výzkumná infrastruktura: CIISB II - 90127
  Institucionální podpora: RVO:68378050 ; RVO:61389013
  Klíčová slova: coiled coil * HPMA polymer * NK cell * NKp30 * b7-h6 * immunotherapy
  Obor OECD: Biochemistry and molecular biology; Polymer science (UMCH-V)
  Impakt faktor: 4.757, rok: 2021
  Způsob publikování: Open access
  https://www.mdpi.com/2227-9059/9/11/1597
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0327244

             
   
   
 10. 10.
  0547609 - ÚOCHB 2022 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Blažková, Kristýna - Beranová, Jana - Hradilek, Martin - Kostka, Libor - Šubr, Vladimír - Etrych, Tomáš - Šácha, Pavel - Konvalinka, Jan
  The Development of a High-Affinity Conformation-Sensitive Antibody Mimetic Using a Biocompatible Copolymer Carrier (iBody).
  Journal of Biological Chemistry. Roč. 297, č. 5 (2021), č. článku 101342. ISSN 0021-9258. E-ISSN 1083-351X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA21-04166S; GA ČR(CZ) GA19-05649S; GA MŠk(CZ) EF16_019/0000729
  Institucionální podpora: RVO:61388963 ; RVO:61389013
  Klíčová slova: antibody mimetics * bicyclic phage display * molecular recognition * HPMA copolymer * PSMA * phage display * cyclic peptide * protein targeting * nanotechnology * chemical biology
  Obor OECD: Biochemistry and molecular biology; Polymer science (UMCH-V)
  Impakt faktor: 5.485, rok: 2021
  Způsob publikování: Open access
  https://doi.org/10.1016/j.jbc.2021.101342
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0323818

             
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.