Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0584617 - ÚMCH 2025 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Libánská, Alena - Randárová, Eva - Rubanová, Daniela - Skoroplyas, Svitlana - Bryja, Josef - Kubala, Lukáš - Konefal, Rafal - Navrátilová, A. - Cerezo, L. A. - Šenolt, L. - Etrych, Tomáš
  Dexamethasone nanomedicines with optimized drug release kinetics tailored for treatment of site-specific rheumatic musculoskeletal diseases.
  International Journal of Pharmaceutics. Roč. 654, 10 April (2024), č. článku 123979. ISSN 0378-5173. E-ISSN 1873-3476
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NU20-08-00255
  Institucionální podpora: RVO:61389013 ; RVO:68081707
  Klíčová slova: controlled drug release * polymer conjugates * HPMA
  Obor OECD: Polymer science; Biochemistry and molecular biology (BFU-R)
  Impakt faktor: 5.8, rok: 2022
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378517324002138?via%3Dihub
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0352524
   
   
 2. 2.
  0584601 - ÚMCH 2025 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Appiah, E. - Nakamura, H. - Assumang, A. - Etrych, Tomáš - Haratake, M.
  Chemical modification of bradykinin-polymer conjugates for optimum delivery of nanomedicines to tumors.
  Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine. Roč. 57, April (2024), č. článku 102744. ISSN 1549-9634. E-ISSN 1549-9642
  Grant CEP: GA MŠMT LX22NPO5102
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: bradykinin * HPMA polymer * controlled release
  Obor OECD: Polymer science
  Impakt faktor: 5.4, rok: 2022
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1549963424000133?via%3Dihub
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0352525
   
   
 3. 3.
  0583958 - ÚMCH 2025 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Šubr, Vladimír - Kostka, Libor - Plicka, J. - Sedláček, O. - Etrych, Tomáš
  Highly effective synthetic polymer-based blockers of non-specific interactions in immunochemical analyses.
  Polymers. Roč. 16, č. 6 (2024), č. článku 758. E-ISSN 2073-4360
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA23-05642S; GA TA ČR(CZ) TN02000122; GA MŠMT LX22NPO5102
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: HPMA copolymer * blocker * non-specific interactions
  Obor OECD: Polymer science
  Impakt faktor: 5, rok: 2022
  Způsob publikování: Open access
  https://www.mdpi.com/2073-4360/16/6/758
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0352006
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0583958.pdf02.2 MBCreative Commons Attribution (CC BY) licenseVydavatelský postprintpovolen
   
   
 4. 4.
  0583412 - ÚMCH 2024 CZ eng D - Dizertace
  Libánská, Alena
  Delivery systems for treatment and diagnosis of inflammatory diseases.
  [Dopravní systémy léčiv pro léčbu a diagnostiku zánětlivých onemocnění.]
  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. - VŠCHT v Praze - Université de Paris. Obhájeno: Praha. 11.09.2023. - Prague, 2023. 131 s.
  Grant CEP: GA MŠMT LX22NPO5102
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: inflamation * drug delivery systems * dexamethasone * HPMA
  Obor OECD: Polymer science
  https://repozitar.vscht.cz/theses/31995/
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0351704
   
   
 5. 5.
  0580702 - MBÚ 2025 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kovář, Marek - Šubr, Vladimír - Běhalová, Kateřina - Studenovský, Martin - Starenko, Daniil - Kovářová, Jiřina - Procházková, Petra - Etrych, Tomáš - Kostka, Libor
  Chemosensitization of tumors via simultaneous delivery of STAT3 inhibitor and doxorubicin through HPMA copolymer-based nanotherapeutics with pH-sensitive activation.
  Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine. Roč. 56, February 2024 (2024), s. 102730. ISSN 1549-9634. E-ISSN 1549-9642
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NU21-03-00273; GA MŠMT LX22NPO5102
  Institucionální podpora: RVO:61388971 ; RVO:61389013
  Klíčová slova: STAT3 inhibitor * Doxorubicin * HPMA copolymer carrier * pH-sensitive drug * release
  Obor OECD: Pharmacology and pharmacy; Medicinal chemistry (UMCH-V)
  Impakt faktor: 5.4, rok: 2022
  Způsob publikování: Open access
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1549963423000813
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0349459
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0580702.pdf15 MBCC BY licenseVydavatelský postprintpovolen
  Kovar et al_Nanomedicine.pdf05 MBVydavatelský postprintpovolen
   
   
 6. 6.
  0578767 - ÚMCH 2024 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Bača, Ondrej - Chytil, Petr - Etrych, Tomáš - Urban, M. - Jurčeka, O.
  Polymerní konjugát pro dopravu 30-oxobetulinové kyseliny.
  [Polymer nanomedicine for delivery of 30-oxobetulinic acid.]
  Interní kód: OB5 ; 2023
  Technické parametry: Jedná se o konjugát vodorozpustného kopolymeru na bázi N-(2-hydroxypropyl)methakrylamidu obsahujícího primární amino skupiny s funkčním derivátem betulinové kyseliny obsahující aldehydovou skupinu. Reakcí primárních aminoskupin polymerního nosiče a aldehydové skupiny derivátu betulinové kyseliny vznikne vodorozpustný polymerní konjugát s obsahem léčiva až do 5 hm%. Polymerní konjugát s léčivem o velikosti okolo deseti nanometrům je vhodný pro intravenózní nebo intraperitoneální aplikaci, při které nedochází k systémové zátěži organismu. Léčivo je z nosiče pomalu uvolňováno během transportu krví nebo po vstupu do nádorové tkáně. Díky prodloužené cirkulaci polymerního nosiče a pasivní akumulaci v nádorové tkáni je tak zajištěna větší dostupnost léčiva a vyšší protinádorová účinnost. Po uvolnění léčiva dojde k postupnému vyloučení polymerního nosiče ledvinami z organizmu. Ani při opakovaném podání proto nedochází k akumulaci polymerního nosiče v těle. Osoba pro jednání: Tomáš Etrych
  Ekonomické parametry: Klasická chemoterapie pomocí nízkomolekulárních léčiv mívá řadu nevýhod. Špatná rozpustnost hydrofobních léčiv a omezená dostupnost účinné látky v postižené tkáni snižuje efektivitu léčby, nemluvě o případných vedlejších účincích léčby dané nespecifičností léčiv. Všechny tyto nevýhody vedou k navýšení ekonomických výdajů léčby, léčba nebývá dostatečně účinná, pacient zůstává po dlouhodou dobu v léčebném procesu a vedlejší účinky chemoterapeutických léčiv mohou způsobit významně snížený komfort pro pacienta a další vícenáklady pro zdravotní systém. Navázáním léčiva na polymerní nosič dochází k výraznému prodloužení cirkulaci léčiva v krvi a jeho pomalému uvolňování v krevním řečišti nebo v cílové nádorové tkáni. Tímto se významně navýší dostupnost léčiva během léčby a s tím spojená protinádorová účinnost. Přidanou hodnotou uvedeného systému je tedy zlepšení kvality života pacientů, zvýšení terapeutického účinku použitých léčiv, a tím i ušetření finančních prostředků, vynakládaných ze zdravotního pojištění.
  Grant CEP: GA MŠMT LX22NPO5102
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: polymeric carrier * HPMA copolymer * drug delivery * betulinic acid * derivative
  Obor OECD: Polymer science
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0347687
   
   
 7. 7.
  0578205 - MBÚ 2024 RIV cze P - Patentový dokument
  Bojarová, Pavla - Vašíček, Tomáš - Chytil, Petr - Filipová, Marcela - Janoušková, Olga - Etrych, Tomáš - Tavares, Marina Rodrigues
  Glykopolymer, způsob jeho přípravy a jeho použití jako léčivo.
  [Glycopolymer, a method of its preparation and its use as a medicine.]
  2023. Vlastník: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 26.07.2023. Číslo patentu: 309740. Teritoriální ochrana: národní patent v členském státě EU .
  Grant CEP: GA MŠMT(CZ) LTAUSA18083; GA MŠMT(CZ) LTC17005; GA ČR(CZ) GA22-00262S
  Institucionální podpora: RVO:61388971 ; RVO:61389013
  Klíčová slova: galectin * glykopolymer * HPMA * tumor
  Obor OECD: Polymer science; Polymer science (UMCH-V)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/309/309740.pdf
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0347244
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Patent 309740 2023.pdf01 MBJinápovolen
   
   
 8. 8.
  0578180 - MBÚ 2024 RIV cze P - Patentový dokument
  Bojarová, Pavla - Vašíček, Tomáš - Chytil, Petr - Filipová, Marcela - Janoušková, Olga - Etrych, Tomáš - Tavares, Marina Rodrigues
  Glykopolymer, způsob jeho přípravy a jeho použití jako léčivo.
  [Glycopolymer, a method of its preparation and its use as a medicine.]
  2023. Vlastník: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 26.07.2023. Číslo patentu: 309738. Teritoriální ochrana: národní patent v členském státě EU .
  Grant CEP: GA MŠMT LX22NPO5102; GA MŠMT(CZ) LTC17005; GA ČR(CZ) GA22-00262S
  Institucionální podpora: RVO:61388971 ; RVO:61389013
  Klíčová slova: galectin * glykopolymer * HPMA * tumor
  Obor OECD: Polymer science; Polymer science (UMCH-V)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/309/309738.pdf
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0347241
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Patent 309738 2023.pdf11.3 MBJinápovolen
   
   
 9. 9.
  0578176 - MBÚ 2024 RIV cze P - Patentový dokument
  Bojarová, Pavla - Vašíček, Tomáš - Chytil, Petr - Filipová, Marcela - Janoušková, Olga - Etrych, Tomáš - Tavares, Marina Rodrigues
  Glykopolymer, způsob jeho přípravy a jeho použití jako léčivo.
  [Glycopolymer, a method of its preparation and its use as a medicine.]
  2023. Vlastník: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 20.04.2023. Číslo patentu: 309634. Teritoriální ochrana: národní patent v členském státě EU .
  Grant CEP: GA MŠMT LX22NPO5102; GA MŠMT(CZ) LTC17005; GA ČR(CZ) GA22-00262S
  Institucionální podpora: RVO:61388971 ; RVO:61389013
  Klíčová slova: galectin * glykopolymer * HPMA * tumor
  Obor OECD: Polymer science; Polymer science (UMCH-V)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/309/309634.pd
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0347217
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Patent 309634 2023.pdf11.4 MBJinávyžádat
   
   
 10. 10.
  0578001 - ÚMCH 2024 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Pola, Robert - Grosmanová, Eliška - Pechar, Michal - Horák, Dominik - Krunclová, Tereza - Pankrác, J. - Henry, M. - Kaňa, M. - Bouček, J. - Šefc, L. - Coll, J.-L. - Etrych, Tomáš
  Stimuli-responsive polymer nanoprobes intended for fluorescence-guided surgery of malignant head-and-neck tumors and metastases.
  Advanced Healthcare Materials. Roč. 12, č. 28 (2023), č. článku 2301183. ISSN 2192-2640. E-ISSN 2192-2659
  Grant CEP: GA MŠMT LX22NPO5102; GA MZd(CZ) NU21-08-00280
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: fluorescence * guided surgery * HPMA copolymers
  Obor OECD: Polymer science
  Impakt faktor: 10, rok: 2022
  Způsob publikování: Open access
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adhm.202301183
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0347572
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0578001.pdf03.1 MBLicense Agreement for Publishing CC-BYVydavatelský postprintpovolen
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.