Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0386849 - UTIA-B 2013 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Sladký, Karel
  Some Remarks on Stochastic Versions of the Ramsey Growth Model.
  Bulletin of the Czech Econometric Society. Roč. 19, č. 29 (2012), s. 139-152. ISSN 1212-074X
  Grant CEP: GA ČR GAP402/10/1610; GA ČR GAP402/10/0956; GA ČR GAP402/11/0150
  Institucionální podpora: RVO:67985556
  Klíčová slova: Economic dynamics * Ramsey growth model with disturbance * stochastic dynamic programming * multistage stochastic programs
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2013/E/sladky-some remarks on stochastic versions of the ramsey growth model.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0217951
   

 2. 2. 0359065 - UTIA-B 2012 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Sladký, Karel
  Ramsey Growth Model in Discrete and Continuous-Time Setting.
  Výpočtová ekonomie, sborník 4.semináře. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010 - (Lukáš, L.), s. 95-105. ISBN 978-80-7043-773-5.
  [Výpočtová ekonomie, 4.seminář. Plzeň (CZ), 18.12.2008]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/08/0107; GA ČR GA402/07/1113
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: economic dynamics * Ramsey growth model * discrete and continuous time
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2011/E/sladky-ramsey growth model in discrete and continuous-time setting.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196932
   

 3. 3. 0346982 - UTIA-B 2011 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Sladký, Karel
  Risk-sensitive Ramsey Growth Model.
  28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010. Vol. Part II. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economy, 2010 - (Houda, M.; Friebelová, J.), s. 560-565. ISBN 978-80-7394-218-2.
  [28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010. České Budějovice (CZ), 08.09.2010-10.09.2010]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/08/0107; GA ČR GAP402/10/0956
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: economic dynamics * extended version of the Ramsey growth model * risk-sensitive Markov decision processes
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/sladky-risk-sensitive ramsey growth model.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187862
   

 4. 4. 0329457 - UTIA-B 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Sladký, Karel
  Ramsey Growth Model Under Uncertainty.
  [Ramseův růstový model za neurčitosti.]
  Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in Economics 2009. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2009 - (Brožová, H.), s. 296-300. ISBN 978-80-213-1963-9.
  [27th International Conference Mathematical Methods in Economics 2009. Kostelec nad Černými lesy (CZ), 09.09.2009-11.09.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/08/0107
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: Economic dynamics * Ramsey growth model * Markov decision processes
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/E/sladky-ramsey growth model under uncertainty.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175488
   

 5. 5. 0317868 - UTIA-B 2009 CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Sladký, Karel
  The Ramsey Growth Model: Extensions and Algorithmic Solution.
  [Ramseův růstový model: zobecnění a algoritmická řešení.]
  Výpočtová ekonomie: sborník 3.semináře. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008 - (Lukáš, L.), s. 79-88. ISBN 978-80-7043-596-0.
  [Výpočtová ekonomie: 3. seminář. Plůzeň (CZ), 21-12-2006]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/06/0990; GA ČR GA402/05/0115
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: economic dynamics * stochastic Ramsey type model * Markov decision chains * discretization and error bounds
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/E/sladky-the ramsey growth model extensions and algorithmic solution.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167400
   

 6. 6. 0097905 - NHU-N 2008 RIV eng U - Uspořádání akce
  Kejak, M. - Boháček, Radim
  2007 annual meeting of the society for economic dynamics (SED).
  [Výroční shromáždění Společnosti pro ekonomickou dynamiku (SED) 2007.]
  [Praha, 28.06.2007-30.06.2007, (K-WRD 409/402)]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70850503
  Klíčová slova: economic dynamics
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0156940
   

 7. 7. 0097904 - NHU-C 2008 RIV eng U - Uspořádání akce
  Kejak, Michal - Boháček, R.
  2007 annual meeting of the society for economic dynamics (SED).
  [Výroční shromáždění Společnosti pro ekonomickou dynamiku (SED) 2007.]
  [Praha, 28.06.2007-30.06.2007, (K-WRD 409/402)]
  Výzkumný záměr: CEZ:MSM0021620846
  Klíčová slova: economic dynamics
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0156939
   

 8. 8. 0087092 - UTIA-B 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Sladký, Karel
  Stochastic Growth Models with No Discounting.
  [Stochastické růstové modely bez diskontování.]
  Acta Oeconomica Pragensia. Roč. 15, č. 4 (2007), s. 88-98. ISSN 0572-3043
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/06/0990; GA ČR GA402/05/0115
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: economic dynamics * stochastic version of the Ramsey growth model * Markov decision processes
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149036
   

 9. 9. 0041257 - UTIA-B 2010 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Sladký, Karel
  Approximations in Stochastic Growth Models.
  [Aproximace ve stochastických růstových modelech.]
  Proceedings of the 24th International Conference Mathematical Methods in Economics 2006. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2006 - (Lukáš, L.), s. 465-470. ISBN 978-80-7043-480-2.
  [Mathematical Methods in Economics 2006. Plzeň (CZ), 13.09.2006-15.09.2006]
  Grant CEP: GA ČR GA402/05/0115; GA ČR GA402/06/0990
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: economic dynamics * stochastic Ramsey model * Markov decision chains
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0134786