Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0524346 - FLÚ 2021 CZ cze R - Recenze
  Pavlas, Petr
  Dílo Jana Amose Komenského 26/1. Korespondence. Část I: 1628–1638 [Recenze].
  [Works of Jan Amos Comenius 26/1. Correspondence. Part I: 1628-1638 [Review].]
  [Steiner, M.; Havelka, T.; Urbánek, V.; Bok, V.; Klosová, M.; Slavíková, M.; Storchová, L.; Šolcová, K.: Dílo Jana Amose Komenského 26/1. Korespondence. Část I: 1628–1638. Praha: Academia, 2018. ISBN 978-80-200-2991-1]. Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 68, č. 2 (2020), s. 305-308. ISSN 0015-1831
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Comenius * Letters * Republic of Letters * Early Modern Period * Critical edition
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  http://filcasop.flu.cas.cz/uploaded/FC%202_2020/305-308-fc2_20-pavlas-RECENZE%20(web).pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0308709
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  2020_R_0524346.pdf0114.3 KBVydavatelský postprintpovolen
   
 2. 2.
  0522635 - ARÚ 2020 RIV AT ger J - Článek v odborném periodiku
  Nováčková, Jana - Omelka, M. - Řebounová, O. - Stenzl, V.
  Die Begräbnispraxis des Prager barocken Bürgertums im Licht der DNA-Analyse.
  [Funeral practices of Baroque-period Prague burghers in the light of DNA analysis.]
  Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich. Roč. 35, č. 2019 (2019), s. 290-302. ISSN 1011-0062
  Grant ostatní:MV(CZ) VI20162020015
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: Early Modern Period * funeral rites * ancient DNA * autosomal STR * Y-chromosomal STR * demography * mitochondrial DNA
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  https://www.univie.ac.at/oegm/publikationen/bmoe/217-bmoe-35-2019.html
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307133
   
 3. 3.
  0522343 - HÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kancírová, Aneta
  Odraz politiky lipského konventu v kázáních luterského teologa.
  [The reflection of the Leipzig Convention policy in the Lutheran theologian sermons.]
  Studia Comeniana et historica. Roč. 48, 99-100 (2018), s. 27-53. ISSN 0323-2220
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Lutheranism * Leipzig Colloquy * Matthias Hoë von Hoënegg * Early Modern Period * Sermons * Preaching
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306854
   
 4. 4.
  0518908 - MÚA 2020 RIV DE ger M - Část monografie knihy
  Tošnerová, Marie
  Die Stadt und die Medien in der Zeit vor der Schlacht am Weißen Berg. Spuren der zeitgenössischen Berichterstattung in den Chroniken.
  [The city and the media before the Battle of White Mountain. Traces of contemporary reporting in the chronicles.]
  Die frühneuzeitliche Stadt als Knotenpunkt der Kommunikation. Berlin: LIT Verlag, 2019 - (Holý, M.; Hrubá, M.; Sterneck, T.), s. 159-172. Geschichte. Forschung und Wissenschaft, 57. ISBN 978-3-643-13941-2
  Grant CEP: GA ČR GA16-12145S
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Early Modern Period * historiography * town chronicles
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303919
   
 5. 5.
  0517640 - ÚČL 2020 CZ cze N - Článek v novinách
  Jaluška, Matouš - Urbánek, Vladimír
  Listovní koleje a sítě na prahu moderny. Rozhovor s Vladimírem Urbánkem.
  [Epistolary colleges and networks at the threshold of modernity. An interview with Vladimír Urbánek.]
  PLAV: měsíčník pro světovou literaturu. Roč. 15, č. 8 (2019), s. 5-8. ISSN 1802-4734
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: J. A. Comenius * letters * early modern period * interviews
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures; Philosophy, History and Philosophy of science and technology (FLU-F)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302945
   
 6. 6.
  0517377 - ARÚ 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Nováčková, Jana - Řebounová, O. - Kvítková, D. - Omelka, M. - Stenzl, V.
  Genetic kinship and sex determination of Early Modern Period human remains from a defunct graveyard in the former village of Obora (located on Šporkova Street in Prague’s Lesser Town district).
  Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology. Roč. 10, č. 2 (2019), s. 143-152. ISSN 1804-848X
  Grant ostatní:MV(CZ) VI20162020015
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: Early Modern Period * ancient DNA (aDNA) * genetic analyses * short tandem repeats * Y-chromosome * autosome
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  https://www.iansa.eu/papers/IANSA-2019-02-novackova.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302705
   
 7. 7.
  0511631 - HÚ 2020 RIV DE ger M - Část monografie knihy
  Holý, Martin
  Das Bildungsmäzenatentum in den frühneuzeitlichen Städten der Länder der Böhmischen Krone als Form der Kommunikation.
  [Educational patronage in Early Modern towns of the Bohemian Crown as a way of communication.]
  Die frühneuzeitliche Stadt als Knotenpunkt der Kommunikation. Berlin: LIT Verlag, 2019 - (Holý, M.; Hrubá, M.; Sterneck, T.), s. 209-216. Geschichte. Forschung und Wissenschaft, 57. ISBN 978-3-643-13941-2
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: educational patronage * Bohemian lands * Early Modern Period
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301870
   
 8. 8.
  0511414 - HÚ 2020 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
  Holý, Martin
  Šimon Proxen ze Sudetu ( + 1574) jako renesanční mecenáš. In: Chládek, O., Petráček, T., Síč, J., Stachurová Kucrová, V., eds. Jdi svou cestou a nech lidi mluvit. Variety sociálních a kulturních dějin. Profesoru Jaroslavu Čechurovi k 66. narozeninám. Praha: Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, s. 259-273. Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis, XXXII. ISBN 978-80-7422-629-8.
  [Simon Proxen of Sudetenland (+ 1574) as a Renaissance benefactor. In: Chládek, O., Petráček, T., Síč, J., Stachurová Kucrová, V., eds. Jdi svou cestou a nech lidi mluvit. Variety sociálních a kulturních dějin. Profesoru Jaroslavu Čechurovi k 66. narozeninám. Praha: Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, s. 259-273. Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis, XXXII. ISBN 978-80-7422-629-8.]
  2018
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-00408S
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Šimon Proxen * educational patronage * Early Modern Period * Czech lands
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301684
   
 9. 9.
  0511014 - FLÚ 2020 RIV HU eng M - Část monografie knihy
  Förster, Josef
  Sources and influences of the dramatic work of Johann Christian Alois Mickl.
  Theory and Practice in 17th-19th Century Theatre: Sources, Influences, Texts in Latin and in the Vernacular, Ways towards Professional Stage. Eger: Kiadó, 2019 - (Czibula, K.; Demeter, J.; Pintér, M.), s. 105-110. ISBN 978-963-496-129-1
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Neo-Latin drama * Early Modern Period * Czech Lands
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303435
   
 10. 10.
  0510803 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Militký, Jiří - Černohorský, O. - Vích, D.
  Raně novověký depot mincí z Plchůvek (okr. Ústí nad Orlicí).
  [Early Modern coin hoard from Plchůvky (Ústí nad Orlicí district).]
  Numismatický sborník. Roč. 32, č. 2 (2018), s. 155-252. ISSN 0546-9414
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Late Medieval Period * Early Modern Period * hoard * Prague grossus * 3-kreuzer * grossus
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  http://hdl.handle.net/11104/0301542
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301542