Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0580381 - ÚBO 2024 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Pikula, J. - Brichta, J. - Seidlová, V. - Piaček, V. - Zukal, Jan
  Higher antibody titres against Pseudogymnoascus destructans are associated with less white-nose syndrome skin lesions in Palearctic bats.
  Frontiers in Immunology. Roč. 14, DEC (2023), č. článku 1269526. ISSN 1664-3224. E-ISSN 1664-3224
  Institucionální podpora: RVO:68081766
  Klíčová slova: emerging wildlife infection * adaptive antifungal immunity * disease severity * indirect ELISA * antibody prevalence * Myotis bat species
  Obor OECD: Veterinary science
  Impakt faktor: 7.3, rok: 2022
  Způsob publikování: Open access
  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2023.1269526/full
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0349160
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0580381.pdf02.9 MBVydavatelský postprintpovolen
   
   
 2. 2.
  0576233 - ÚBO 2024 NL eng A - Abstrakt
  Pojezdal, Ľ. - Reschová, S. - Vetešník, Lukáš - Šimková, A.
  Specific antibody production in common carp (Cyprinus carpio), gibel carp (Carassius gibelio) and F1 hybrids after infection with Carp sprivivirus.
  Fish & Shellfish Immunology. Elsevier. Roč. 131 (2022), s. 1314, č. článku P-08. ISSN 1050-4648. E-ISSN 1095-9947
  Institucionální podpora: RVO:68081766
  Klíčová slova: spring viraemia of carp * elisa * Rhabdoviridae * immune response * antiviral response
  Obor OECD: Fishery
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1050464822007203/pdfft?md5=c001fed9f25118009314fb713c105f0f&pid=1-s2.0-S1050464822007203-main.pdf
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0345806
   
   
 3. 3.
  0568643 - ÚMG 2023 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Filipp, Dominik
  Souprava pro detekci FGF2.
  [FGF2 detection set.]
  Interní kód: TP01010060-V49 ; 2022
  Technické parametry: Souprava je určena pro detekci a kvantifikaci protilátky FGF2. Principem testu je afinita protilátky k epitope FGF2. Detekce množství polyklonální protilátky je založená na kvantifikaci sekundární protilátkou konjugovanou s detekčním systémem založeným naa peroxidázové aktivitě.
  Ekonomické parametry: Přínos vyšší desítky až nižší statisíce Kč ročně využitím vlastníkem
  Grant CEP: GA TA ČR TP01010060
  Institucionální podpora: RVO:68378050
  Klíčová slova: GFG2 * set * ELISA
  Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0339919
   
   
 4. 4.
  0557229 - BFÚ 2023 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Štros, Michal - Polanská, Eva - Hlavacova, T. - Skladal, P.
  Progress in Assays of HMGB1 Levels in Human Plasma-The Potential Prognostic Value in COVID-19.
  Biomolecules. Roč. 12, č. 4 (2022), č. článku 544. E-ISSN 2218-273X
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NU20-08-00106
  Institucionální podpora: RVO:68081707
  Klíčová slova: protein * dna * binding * forms * hmgb1 * plasma/serum * elisa * emsa * immunosensor * covid-19
  Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
  Impakt faktor: 5.5, rok: 2022
  Způsob publikování: Open access
  https://www.mdpi.com/2218-273X/12/4/544
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0340704
   
   
 5. 5.
  0555188 - BC 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Koloniuk, Igor - Fránová, Jana
  Polyklonální protilátky připravené imunizací králíka rekombinantním proteinem a kit pro detekci nového viru jahodníku pomocí DAS-ELISA.
  [Polyclonal antibodies prepared by immunization of rabbit with a recombinant protein and a kit for detection of a novel strawberry virus by DAS-ELISA.]
  Interní kód: StrV-1 antiserum, StrV-1 DAS-ELISA kit ; 2021
  Technické parametry: Imunizací králíka rekombinantním proteinem (rN) byly získány polyklonální protilátky (antisérum) pro detekci nového viru jahodníku strawberry virus 1 (StrV-1, rod: Cytorhabdovirus, Fránová a kol. 2019, Viruses 11:982, http://dx.doi.org/10.3390/v11110982). Antisérum slouží pro přípravu imunoglobulinů IgG a IgG značených alkalickou fosfatázou (IgG-AP). IgG (o koncentraci 1mg/ml) a IgG-AP společně s pozitivními kontrolami (listy z rostlin Physalis floridana, Fragaria ananassa a F. vesca semperflorens Alpine infikovaných virem StrV-1) a negativní kontrolou (listy ze zdravých rostlin F. vesca Alpine) tvoří kit pro rutinní detekci StrV-1 pomocí imuno-enzymatické metody DAS-ELISA. Dne 15. 2. 2022 byla obdržena objednávka na odkoupení antiséra a rostlinných kontrol od firmy Bioreba AG (Reinach, Švýcarsko) a to v rámci smlouvy Development of ELISA reagent. Odpovědná osoba pro jednání: Jana Fránová, BC CAS, IPMB, Dept. Plant Virology, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice, tel. číslo: 387775535, e-mail: jana@umbr.cas.cz. Nedílnou součástí je návod k použití.
  Ekonomické parametry: Export antiserum 500 EURO/1 ml, positivní a negativní kontroly 100 EURO
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QK1920245
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: Polyclonal antibodies * Recombinant protein * Strawberry virus 1 * DAS-ELISA
  Obor OECD: Virology
  http://dx.doi.org/10.3390/v11110982
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329711
   
   
 6. 6.
  0544845 - ÚCHP 2022 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Kurfiřt, Martin - Dračínský, Martin - Červenková Šťastná, Lucie - Cuřínová, Petra - Hamala, Vojtěch - Hovorková, Michaela - Bojarová, Pavla - Karban, Jindřich
  Selectively Deoxyfluorinated N-Acetyllactosamine Analogues as 19F NMR Probes to Study Carbohydrate-Galectin Interactions.
  Chemistry - A European Journal. Roč. 27, č. 51 (2021), s. 13040-13051. ISSN 0947-6539. E-ISSN 1521-3765
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTC20052; GA ČR(CZ) GA20-01472S; GA MŠk(CZ) LTC19038
  GRANT EU: European Commission(XE) CA17140 - COST Action
  Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:61388963 ; RVO:61388971
  Klíčová slova: carbohydrates * ELISA * galectins * NMR spectroscopy * T2 filter
  Obor OECD: Organic chemistry; Physical chemistry (UOCHB-X); Biochemistry and molecular biology (MBU-M)
  Impakt faktor: 5.020, rok: 2021
  Způsob publikování: Omezený přístup
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0321651
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Selectively Deoxyfluorinated N-Acetyllactosamine Analogues.pdf08.2 MBVydavatelský postprintvyžádat
   
   
 7. 7.
  0543377 - ÚOCHB 2022 RIV cze P - Patentový dokument
  Šácha, Pavel - Konvalinka, Jan - Schimer, Jiří - Knedlík, Tomáš - Navrátil, Václav - Tykvart, Jan - Sedlák, František - Majer, Pavel - Cígler, Petr - Šubr, Vladimír - Ulbrich, Karel - Strohalm, Jiří
  Makromolekulární konjugáty pro vizualizaci a separaci proteinů a buněk.
  [Macromolecular conjugates for visualizing and separating proteins and cells.]
  2021. Vlastník: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. - Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. - Univerzita Karlova. Datum udělení patentu: 22.04.2021. Číslo patentu: 308807
  Grant CEP: GA MŠk LO1302; GA ČR(CZ) GA16-02938S
  Institucionální podpora: RVO:61388963 ; RVO:61389013
  Klíčová slova: antibody mimetics * flow cytometry * ELISA * protein targeting * polymer conjugates * molecular recognition * HPMA
  Obor OECD: Biochemistry and molecular biology; Polymer science (UMCH-V)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/308/308807.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0320591
   
   
 8. 8.
  0531045 - ÚMG 2021 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Redchenko, Olexii - Dráberová, Lubica - Dráber, Petr
  Carboxymethylcellulose enhances the production of single-stranded DNA aptamers generated by asymmetric PCR.
  Analytical Biochemistry. Roč. 589, č. 589 (2020), č. článku 113502. ISSN 0003-2697. E-ISSN 1096-0309
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TG01010066; GA ČR(CZ) GA17-20255S; GA ČR(CZ) GA17-20915S; GA ČR GA18-18521S
  Institucionální podpora: RVO:68378050
  Klíčová slova: DNA aptamers * Single-stranded DNA * Carboxymethylcellulose * elisa * pcr
  Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
  Impakt faktor: 3.365, rok: 2020
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003269719309169
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309802
   
   
 9. 9.
  0523458 - ÚMG 2020 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Dráber, Pavel
  Funkční vzorek monoklonální protilátky anti-TPPII produkovaný hybridomem TPPII - 03.
  [Functional sample of monoclonal anti-TPPII antibody produced by TPPII - 03 hybridoma.]
  Interní kód: TG01010066-V2-18 ; 2019
  Technické parametry: Anti-TPPll protilatky mohou slouzit jak v zakladnim biomedicinskem vyzkumu, tak pro diagnostiku. Monoklonalni protilatky, pripravene na Ustavu molekularni genetiky AV CR, v. v. i., specificky rozpoznavaji lidsky TPP II v imunoblotingu. V ramci TACR Gama projektu byla urcena jejich specifita a reaktivita v dalsich imunologickych testech. Byly urceny i lokalizace rozpoznavanych epitopu v ramci domen na molekule TPP II.
  Ekonomické parametry: Výsledek je využíván zejména řešitelem dotace na jehož pracovišti dosahují díky využití výsledku reálné úspory zhruba 10.000,- Kč až 100.000,- Kč ročně podle intenzity práce s výsledkem v konkrétní laboratoři řešitele.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TG01010066
  Institucionální podpora: RVO:68378050
  Klíčová slova: Protein TPP * cancer diagnosis * ELISA test
  Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307813
   
   
 10. 10.
  0523457 - ÚMG 2020 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Dráber, Pavel
  Funkční vzorek monoklonální protilátky anti-TPPII produkovaný hybridomem TPPII - 02.
  [Functional sample of monoclonal anti-TPPII antibody produced by TPPII - 02 hybridoma.]
  Interní kód: TG01010066-V2-17 ; 2019
  Technické parametry: Anti-TPPll protilatky mohou slouzit jak v zakladnim biomedicinskem vyzkumu, tak pro diagnostiku. Monoklonalni protilatky, pripravene na Ustavu molekularni genetiky AV CR, v. v. i., specificky rozpoznavaji lidsky TPP II v imunoblotingu. V ramci TACR Gama projektu byla urcena jejich specifita a reaktivita v dalsich imunologickych testech. Byly urceny i lokalizace rozpoznavanych epitopu v ramci domen na molekule TPP II.
  Ekonomické parametry: Výsledek je využíván zejména řešitelem dotace na jehož pracovišti dosahují díky využití výsledku reálné úspory zhruba 10.000,- Kč až 100.000,- Kč ročně podle intenzity práce s výsledkem v konkrétní laboratoři řešitele.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TG01010066
  Institucionální podpora: RVO:68378050
  Klíčová slova: Protein TPP * cancer diagnosis * ELISA test
  Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307812
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.