Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0372954 - ÚI 2012 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
  Klaschka, Jan
  Tree-based EEG Classifiers for Somnolence Detection: Model Search Computational Experiments.
  Reliability of Driver Car Interactions. Praha: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. a ČVUT, Fakulta dopravní, 2011 - (Novák, M.), s. 80-96. Edice monografií NNW, 9. ISBN 978-80-87136-12-6
  Grant CEP: GA MŠk ME 949
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: EEG classification * somnolence * Random Forests * combining classifiers
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0206145
   
   
 2. 2.
  0334640 - ÚI 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Coufal, David … celkem 6 autorů
  Aggregated Fuzzy System for Classification of EEG Spectrograms.
  [Agregovaný fuzzy systém pro klasifikaci EEG spektrogramů.]
  Intelligent Systems and Control. Anheim: ACTA Press, 2009 - (Hamza, M.), s. 16-21. ISBN 978-0-88986-814-4.
  [ISC 2009. IASTED International Conference on Intelligent Systems and Control /12./. Cambridge (US), 02.12.2009-04.12.2009]
  Grant CEP: GA MDS 1F84B/042/520
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: EEG classification * microsleeps detection * implicative fuzzy systems * radial fuzzy systems
  Kód oboru RIV: IN - Informatika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179322
   
   
 3. 3.
  0326475 - ÚI 2010 IT eng A - Abstrakt
  Coufal, David - Štefka, David - Klaschka, Jan - Holeňa, Martin - Šebesta, Václav
  Classification Models for Somnolence Detection in EEG Spectra.
  EURISBIS 09 Book of Abstracts. Cagliari, Sardinie: TILAPIA Communications, 2009 - (Mola, F.; Conversano, C.; Vinzi, V.; Fisher, N.). s. 80-81. ISBN 978-88-89744-13-0.
  [EURISBIS 09. European Regional Meeting of the International Society for Business and Industrial Statistics. 30.05.2009-03.06.2009, Cagliari]
  Grant CEP: GA MDS 1F84B/042/520
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: EEG classification * combining classifiers * data mining
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173571
   
   
 4. 4.
  0319183 - ÚI 2009 JP eng A - Abstrakt
  Klaschka, Jan
  Classification of Heterogeneous EEG Data by Combining Random Forests.
  [Klasifikace heterogenních EEG dat kombinováním modelů získaných metodou Random Forests.]
  Program and Abstracts of IASC 2008. Tokyo: Japanese Society of Computational Statistics, 2008 - (Mizuta, M.; Nakano, J.). s. 160-160. ISBN 978-4-9904445-0-1.
  [IASC 2008. 05.12.2008-08.12.2008, Yokohama]
  Grant CEP: GA MDS 1F84B/042/520; GA MŠk ME 949
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: EEG classification * somnolence * random forests * combining classifiers
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0168411
   
   
 5. 5.
  0318431 - ÚI 2009 RIV JP eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Klaschka, Jan
  Classification of Heterogeneous EEG Data by Combining Random Forests.
  [Klasifikace heterogenních EEG dat kombinováním modelů získaných metodou Random Forests.]
  Proceedings of IASC 2008. Tokyo: Japanese Society of Computational Statistics, 2008 - (Mizuta, M.; Nakano, J.), s. 888-896. ISBN 978-4-9904445-1-8.
  [IASC 2008. Yokohama (JP), 05.12.2008-08.12.2008]
  Grant CEP: GA MDS 1F84B/042/520; GA MŠk ME 949
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: EEG classification * somnolence * random forests * combining classifiers
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167849
   
   
 6. 6.
  0088987 - ÚI 2008 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
  Klaschka, Jan
  Tree-based Classification Models for Somnolence Detection from EEG Spectra.
  [Klasifikační modely založené na stromech pro detekci ospalosti ze spekter EEG.]
  Neuroinformatic Databases and Mining of Knowledge of Them. Prague: Czech Technical University, 2007 - (Novák, M.), s. 212-233. Edice monografií NNW, 7. ISBN 978-80-87136-01-0
  Grant CEP: GA MŠk ME 701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: classification trees * classification forests * random forests * OOB estimates * EEG classification * somnolence * microsleeps
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0150349
   
   
 7. 7.
  0032006 - UIVT-O 336149 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
  Klaschka, Jan
  Decision Trees and Forests as EEG Classification Tool.
  [Rozhodovací stromy a lesy jako nástroje pro klasifikaci EEG.]
  Neurodynamics and Neuroinformatics Studies. Praha: Ústav informatiky AV ČR, FD ČVUT, 2005, s. 115-127. ISBN 80-903298-3-7
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) ME 701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: classification trees * classification forests * EEG classification
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0132622