Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0521780 - ÚSP 2020 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Bárta, Jan
  Kontinuita práva ve zlomových okamžicích Československého státu.
  [Contitnuity of Law at Crucial Moments of the Czechoslovak State.]
  Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018 - (Gerloch, A.; Žák Krzyžanková, K.), s. 485-506. ISBN 978-80-7380-749-8.
  [Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí. Praha (CZ), 10.05.2018-11.05.2018]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: continuity of law * foundation of Czechoslovakia * restoration of legal order * Czechoslovak federation * Constitution of the Slovak Republic * Constitutional Act of the Czech National Council No. 4/1992 Coll.
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306352
   
   
 2. 2.
  0495229 - ÚSD 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Gjuričová, Adéla - Zahradníček, Tomáš
  Návrat parlamentu. Češi a Slováci ve Federálním shromáždění 1989-1992.
  [The Return of Parliament. Czechs and Slovaks in the Federal Assembly 1989-1992.]
  Praha: Argo: Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2018. 276 s. ISBN 978-80-257-2623-5; ISBN 978-80-7285-213-0
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP410/11/0423
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: Czechoslovak parliament * Czechoslovak federation * professionalization of politics * Václav Havel
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0288271
   
   
 3. 3.
  0386471 - SOÚ 2013 CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Červenka, Jan
  Dvacet let poté: Jak česká veřejnost vnímá rozdělení ČSFR?.
  [Twenty Years After: How the Czech Public Perceives the Split of Czechoslovakia?]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2012. 8 s. Tiskové zprávy CVVM, Po121204b.
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: Split of Czechoslovak federation
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  http://cvvm.soc.cas.cz
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0220181
   
   
 4. 4.
  0386468 - SOÚ 2013 CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Tabery, Paulína
  Rozdělení Československa: 20 let od vzniku samostatné ČR a SR.
  [Dissolution of Czechoslovakia: 20 Years Since the Establishment of the Independent Czech and Slovak Republic.]
  1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2012. 11 s. Tiskové zprávy CVVM, po121204d.
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: split of Czechoslovak federation
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  http://cvvm.soc.cas.cz
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0220180
   
   
 5. 5.
  0386445 - SOÚ 2013 CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Tabery, Paulína
  Public Opinion on the Split of Czechoslovakia.
  [Názory obyvatel na rozdělení Československa.]
  1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2012. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, po121204c.
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: split of Czechoslovak federation * Slovaks
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  http://cvvm.soc.cas.cz
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0215754
   
   
 6. 6.
  0386442 - SOÚ 2013 CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Ďurďovič, Martin
  Vztah Čechů k životu na Slovensku.
  [The Relation of Czechs to the Life in Slovakia.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2012. 3 s. Tiskové zprávy CVVM, po121204a.
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: split of Czechoslovak federation * Slovaks
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  http://www.cvvm.soc.cas.cz
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0215744
   
   
 7. 7.
  0383005 - MÚA 2013 CZ cze N - Článek v novinách
  Rychlík, Jan
  Federace by skončila i bez dohody.
  [The Federation would have been finished even without an agreement.]
  Právo. Roč. 22, č. 170 (2012), s. 6. ISSN 1211-2119
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Czechoslovak Federation, split
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0213078