Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0548868 - HÚ 2022 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Vlček, Radomír
  Ideologie slovanství a její kult. Geneze a vývoj do roku 1938.
  [The Ideology of Slavonism and Its Cult: Genesis and Development Until 1938.]
  Kultúrne dejiny. Roč. 11 (2020), s. 249-279. ISSN 1338-2209
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8015903
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: the cult * cultural history * slavism * pan-slavism * national identity * 19th century
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324910
   
   
 2. 2.
  0548734 - HÚ 2022 CZ cze R - Recenze
  Hrbek, Jiří
  [Recenze].
  [[Review].]
  [GODSEY, W. D.; HYDEN-HANSCHO, V.: Das Haus Arenberg und die Habsburgermonarchie. Regensburg, 2019. 196 s.]. Český časopis historický. Historický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 119, č. 1 (2021), s. 165-171. ISSN 0862-6111
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: nobility * habsburg monarchy * cultural history
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324779
   
   
 3. 3.
  0548707 - HÚ 2022 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Vlček, Radomír
  Tradice a nové přístupy ke kulturním dějinám v české historické rusistice.
  [Past Tradition and New Approaches to Cultural History in Czech Historical Russian Studies.]
  Kultúrne dejiny. Roč. 12 (2021), s. 81-112. ISSN 1338-2209
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8015903
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: cultural history * history of historiography * historical russian studies * czech historical studies * Russia * czech historical russian studies
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324903
   
   
 4. 4.
  0548570 - HÚ 2022 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Vlček, Radomír
  Impérium – stát – společnost. Proměny Ruska v 18. století..
  [Empire - State – Society. Transformations of Russia in the 18th century.]
  Praha: Historický ústav, 2021. 700 s. ISBN 978-80-7286-368-6
  Výzkumná infrastruktura: LINDAT/CLARIAH-CZ - 90101
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8015903
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: culture and society * society and politics * politics and governments * history * cultural history * history of culture * history of Russia * Russian empire * history of the 18th century * russian tsar
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324621
   
   
 5. 5.
  0548121 - HÚ 2022 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Šimůnek, Robert
  Historická exonyma jako pramen kulturní historie.
  [Historical exonyms as a source of cultural history.]
  Index českých exonym. Standardizované podoby, varianty. Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální, 2019 - (Švehlová, I.), s. 12-17. ISBN 978-80-8817-20-1
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: exonyms * cultural history * scholarly literature
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324233
   
   
 6. 6.
  0547872 - FLÚ 2022 RIV cze U - Uspořádání akce
  Nodl, Martin - Urbánek, Vladimír
  Josef Válka a myšlení o dějinách.
  [Josef Válka and Thinking about History.]
  [Praha, 22.06.2021-23.06.2021, (W-CST 21/0)]
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: historiography * social history * cultural history * Moravian history * Josef Válka
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324040
   
   
 7. 7.
  0536547 - SOÚ 2021 CZ cze N - Článek v novinách
  Chylíková, Johana
  Vulgární Luther a viktoriánská cudnost, která nám zavřela oči.
  [Vulgar Luther and the Victorian morality that made us blind.]
  Deník N. 28.02.2020 (2020). ISSN 2571-1717
  Grant CEP: GA MŠk LM2018135
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: cultural history * sociology * morality * values * behaviour
  Obor OECD: Sociology
  https://denikn.cz/299291/vulgarni-luther-a-viktorianska-cudnost-ktera-nam-zavrela-oci/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314315
   
   
 8. 8.
  0534847 - HÚ 2021 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Vlček, Radomír
  Život ruské vesnice 18. století. Příspěvek k poznání nepolitického fenoménu minulosti východoevropské říše.
  [Life of a Russian village of the 18th century. Contribution to the knowledge of the non-political phenomenon of the past of the Eastern European Empire.]
  Byzantinoslovaca., Roč. 7 (2020), s. 274-294. ISBN 978-80-223-5005-1
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Russia * 18th century * russian company * cultural history * everyday life * symbol * russian tsar * russian village * russian city
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313015
   
   
 9. 9.
  0534672 - HÚ 2021 CZ cze R - Recenze
  Kessler, Vojtěch
  [Recenze].
  [[Review].]
  [TINZOVÁ, B.: Pomníky obětem 1. světové války na okrese Jeseník. Opava–Jeseník, 2018. 74 s.]. Časopis Slezského zemského muzea. Série B, Vědy historické. Roč. 69, č. 1 (2020), s. 79-80. ISSN 1211-3131
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: war memorial * cultural history * first world war
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0312847
   
   
 10. 10.
  0533218 - FLÚ 2021 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Podavka, Ondřej (ed.)
  Justus et bonus: Ad honorem Jiří Beneš: křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského.
  [Justus et Bonus: In Honour of Jiří Beneš: Christian Culture and Education in the Czech Lands from the Middle Ages to Comenius.]
  Praha: Filosofia, 2020. 369 s. ISBN 978-80-7007-630-9
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Johannes Amos Comenius * Classical Philology * Cultural History * Neo-Latin studies * Medieval studies
  Obor OECD: Specific languages
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311675