Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0533763 - FLÚ 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kitzler, Petr
  Bibliografie Jana Bažanta 1974-2019.
  [Bibliography of Jan Bažant 1974-2019.]
  Jubilate et Bibite: studie k antice a její recepci v evropské kultuře. Ad honorem Jan Bažant. Praha: Filosofia, 2020 - (Čadková, D.; Čechvala, J.; Poláčková, E.; Sarkissian, A.), s. 27-51. ISBN 978-80-7007-638-5
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Jan Bažant * classics * bibliographies * Czech classical philology
  Obor OECD: Specific languages
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0312052
   
   
 2. 2.
  0533218 - FLÚ 2021 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Podavka, Ondřej (ed.)
  Justus et bonus: Ad honorem Jiří Beneš: křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského.
  [Justus et Bonus: In Honour of Jiří Beneš: Christian Culture and Education in the Czech Lands from the Middle Ages to Comenius.]
  Praha: Filosofia, 2020. 369 s. ISBN 978-80-7007-630-9
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Johannes Amos Comenius * Classical Philology * Cultural History * Neo-Latin studies * Medieval studies
  Obor OECD: Specific languages
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311675
   
   
 3. 3.
  0520275 - FLÚ 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kitzler, Petr
  Bibliografie Evy Stehlíkové za léta 2010–2019.
  Listy filologické. Roč. 142, 3/4 (2019), s. 485-495. ISSN 0024-4457
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Eva Stehlíková (1941–2019) * bibliography * Czech classical philology * Czech theatrology
  Obor OECD: Specific languages
  Způsob publikování: Pouze metadata
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306608
   
   
 4. 4.
  0507801 - FLÚ 2020 CZ eng R - Recenze
  Förster, Josef
  [Review].
  [MINKOVA, Milena.: Florilegium recentioris Latinitatis. Leuven: Leuven University Press, 2018. (Supplementa Humanistica Lovaniensia, 43), 289 s. ISBN 978-94-6270-125-0.]. Listy filologické. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 142, 1/2 (2019), s. 238-241. ISSN 0024-4457
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Neo-Latin Studies * Latinitas recentior * Neo-Latin Literature * Classical Philology * Anthology
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298774
   
   
 5. 5.
  0496334 - FLÚ 2019 RIV CZ cze T - Překlad
  Kitzler, Petr - Kouba, Pavel
  Friedrich Nietzsche. My filologové [Překlad].
  [Friedrich Nietzsche. We philologists [Translation].]
  [Nietzsche, F. Homer und die klassische Philologie. In: Nietzsche, F. Werke: Kritische Gesamtausgabe. Abt. 2, Bd. 1, Philologische Schriften (1867–1873). Berlin: G. Colli – M. Montinari, 1982, str. 248–269. Nietzsche, F. Fünf Vorreden zu fünf ungeschriebenen Büchern. In: F. Nietzsche. Sämtliche Werke, Bd. 1, Kritische Studienausgabe. Berlin: G. Colli – M. Montinari, 1988, str. 753–792. F. Nietzsche. Wir Philologen. In: F. Nietzsche. Sämtliche Werke. Bd. 8, Kritische Studienausgabe. Berlin: G. Colli – M. Montinari, 1988, str. 14–127.]. - Praha: OIKOYMENH, 2018. Knihovna novověké tradice a současnosti, 97. ISBN 978-80-7298-351-3. 2. opr. a dopl. vyd.
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Friedrich Nietzsche * classical Antiquity * classical philology
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292623
   
   
 6. 6.
  0484277 - FLÚ 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Beneš, Jiří
  Philologus – quid sibi vult? Martin Steiner septuagenarius.
  [Philologist - what does it mean? Martin Steiner Septuagenarian.]
  Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017 - (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 33-41. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
  Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Martin Steiner * biography * classical philology * Comenius studies
  Obor OECD: Specific languages
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280641
   
   
 7. 7.
  0463820 - FLÚ 2017 CZ cze N - Článek v novinách
  Förster, Josef
  Píšu jakoby do nejistoty.
  Lidové noviny. Roč. 29, č. 101 (2016), s. 23. ISSN 0862-5921
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: jesuit missionaries * letters * classical philology
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0262921
   
   
 8. 8.
  0457118 - ÚSD 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hermann, Tomáš
  Filip Karfík. Z bytových seminářů k západní profesuře.
  [Filip Karfík. From underground seminars to Western professorship.]
  Homines scientiarum. Třicet případů české vědy a filosofie. Vol. 1. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2015 - (Grygarová, D.; Hermann, T.; Kostlán, A.; Petráň, T.), s. 157-209. ISBN 978-80-7285-189-8
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: Filip Karfík * Czech philosophy * classical philology
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257539
   
   
 9. 9.
  0441721 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dvořáčková, Věra
  Profesor Bohumil Ryba, mezi vědou a vězením.
  [Professor Bohumil Ryby, between science and prison.]
  Sborník Archivu bezpečnostních složek. -, č. 8 (2010), s. 227-274. ISSN 2336-1387
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Bohumil Ryba * linguistics * history * classical philology * political persecution * political trials
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0244943
   
   
 10. 10.
  0425578 - MÚA 2014 CZ cze N - Článek v novinách
  Bahenská, Marie
  Karel Wenig (1878-1964).
  Akademický bulletin AV ČR. -, č. 2 (2014), s. 17. ISSN 1210-9525
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Wenig, Karel * classical philology * biography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0231465