Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0510610 - HÚ 2020 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
  Šimůnek, Robert
  Vojensky významné objekty anebo architectura recreationis na plánech z první poloviny 18. století? In: Dejmal, M., Jan, L., Procházka, R., eds. Na hradech a tvrzích. Miroslavu Plačkovi k 75. narozeninám jeho přátelé a žáci. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 355-368. ISBN 978-80-7422-682-3.
  [Military significant objects or architectura recreationis on plans from the first half of the 18th century? In: Dejmal, M., Jan, L., Procházka, R., eds. Na hradech a tvrzích. Miroslavu Plačkovi k 75. narozeninám jeho přátelé a žáci. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 355-368. ISBN 978-80-7422-682-3.]
  2019
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: castles * military architecture * garden architecture * cartography * Moravia
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301038
   
 2. 2.
  0510591 - HÚ 2021 RIV CZ cze L2 - Specializované mapy
  Burda, T. - Junek, D. - Konečný, S. - Kuča, K. - Musil, F. - Semotanová, Eva - Šimůnek, Robert - Štych, P. - Vojtíšková, J. - Vostřelová, R. - Žemlička, Josef
  Historický atlas měst České republiky, svazek č. 30 – Polička.
  [Historical Town’s Atlas of the Czech Republic, vol. 30 - Polička.]
  Interní kód: ev. č. 1/HIU ; 2019
  Technické parametry: specializované mapy s odborným obsahem (rekonstrukční mapy), kartografie, ikonografie, edice pramenů
  Ekonomické parametry: Využití v rámci vzdělávacího procesu a osvěty laické veřejnosti, při popularizaci věnných měst (včetně jejich tradice a historie), v rámci cestovního ruchu. ISBN 978-80-7286-331-0
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG18P02OVV015
  Klíčová slova: towns * cartography * iconography * historical geography * Polička
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301024
   
 3. 3.
  0501523 - HÚ 2019 RIV cze U - Uspořádání akce
  Semotanová, Eva - Cajthaml, J.
  Teoreticko-metodologické problémy tvorby a zveřejňování dějepisných map.
  [Theoretical and methodological problems of the creating and publishing historical maps.]
  [Praha, 08.11.2018-08.11.2018, (W-EUR 60/2)]
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02H010
  Klíčová slova: historical cartography * historiography * theory and methodology
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0293536
   
 4. 4.
  0501520 - HÚ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Semotanová, Eva
  Dějepisné mapy – zkreslený obraz historického poznání?
  [Historical maps ‒ distorted image of the historical research?]
  Z dějin geodézie a kartografie. Roč. 19, č. 1 (2018), s. 83-93. ISSN 0232-0916
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02H010
  Klíčová slova: historical maps * historical atlases * history od cartography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0293535
   
 5. 5.
  0497411 - HÚ 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Šimůnek, Robert
  Obraz šlechtického panství v Čechách 1500–1750.
  [The image of the noble domain in Bohemia 1500–1750.]
  Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 728 s. ISBN 978-80-7422-654-0
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP410/12/G113
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: nobility * noble domain * cultural landscape iconography * cartography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0289982
   
 6. 6.
  0489377 - FLÚ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Řezníková, Lenka
  Hranice jako sociální instituce a geografická kategorie v raně novověké imaginaci prostoru: k současnému výzkumu hranic v raném novověku.
  [Borders as a Social Institution and Cartographic Category in the Early Modern Conception of Space: On the Contemporary Research of the Space and Border in the Early Modern Ages.]
  Studia Comeniana et historica. Roč. 47, 97/98 (2017), s. 115-131. ISSN 0323-2220
  Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Borders * Cartography * Forensic Cartography * Early Modern Period
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283803
   
 7. 7.
  0484657 - BC 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Miklín, J. - Hauck, David - Konvička, Ondřej - Čížek, Lukáš
  Veteran trees and saproxylic insects in the floodplains of Lower Morava and Dyje rivers, Czech republic.
  Journal of Maps. Roč. 13, č. 2 (2017), s. 291-299. ISSN 1744-5647
  Grant CEP: GA ČR GAP504/12/1952; GA TA ČR TA02021501
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: ArcGIS online * thematic cartography * nature conservation
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Obor OECD: Ecology
  Impakt faktor: 1.600, rok: 2017
  http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17445647.2017.1300785
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282214
   
 8. 8.
  0480696 - HÚ 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Beran, Z. - Bičík, I. - Burda, T. - Chodějovská, Eva - Kabrda, J. - Kohout, J. - Kuča, K. - Musil, F. - Prokop, J. - Semotanová, Eva - Šimůnek, Robert - Štych, P. - Tůmová, M. - Woitschová, K.
  Historický atlas měst České republiky. Svazek č. 29 – Nový Bydžov.
  [Historic Towns Atlas of the Czech Republic. Vol. 29 - Nový Bydžov.]
  Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 81 s. ISBN 978-80-7286-302-0
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP410/12/G113
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: towns * cartography * iconography * historical geography * Nový Bydžov
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276406
   
 9. 9.
  0476955 - ÚGN 2018 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Trojan, J. - Nováková, Eva
  Story Maps - dynamický nástroj vizualizace prostorových bezpečnostních hrozeb.
  [Story Maps - Dynamic Visualization Tool For Spatial Security Threats.]
  Krizové řízení a řešení krizových situací 2016. Sborník příspěvků z konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016 - (Konečný, J.; Adamec, V.), s. 295-301. ISBN 978-80-7454-632-7.
  [Krizové řízení a řešení krizových situací 2016. Uherské Hradiště (CZ), 08.09.2016-09.09.2016]
  Institucionální podpora: RVO:68145535
  Klíčová slova: cyberspace * cartography * geoinformatics
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects)
  http://www.krizoverizeni-uh.cz/doc/Sbornik_UH_2016.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0273356
   
 10. 10.
  0471502 - HÚ 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Semotanová, Eva
  Slavníkovská doména v historické kartografii.
  [Nobleman Slavník domain in the 10th century from the view of historical cartography.]
  Historiografické a historické problémy středověku. Praha: Historický ústav, 2016 - (Dvořáčková-Malá, D.; Zelenka, J.; Šimůnek, R.), s. 26-31. Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i. ISBN 978-80-7286-297-9
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: nobleman Slavník domain * historical cartography * opinions
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0268884