Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0517448 - BC 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Háněl, Ladislav
  A shift in the trophic structure of assemblages of soil nematodes in a Central European woodland – an indication of a forest maturing or climate warming?
  Acta Societatis Zoologicae Bohemicae. Roč. 82, 1/2 (2018), s. 27-46. ISSN 1211-376X
  Grant CEP: GA ČR(IO) GA526/06/1348
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: soil zoology * ecology * Nematoda * trophic group * community composition * Biosphere Reserve Křivoklátsko * climate change
  Obor OECD: Ecology
  Způsob publikování: Omezený přístup
  http://www.zoospol.cz/?sekce=act&jazyk=cs
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302765
   
   
 2. 2.
  0129852 - BU-J 20030063 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Sádlo, Jiří - Pokorný, Petr
  Vegetace Křivoklátska ve světle historicko-ekologických dat.
  [Vegetation of Křivoklátsko Biosphere Reserve in the light of palaeoecological data.]
  Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. Praha: Academia, 2003 - (Kolbek, J.), s. 327-334. ISBN 80-200-1159-5
  Grant CEP: GA AV ČR KSK6005114; GA AV ČR ICE6005210; GA AV ČR IAA6005202; GA ČR GA206/98/1549
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6005908
  Klíčová slova: palaeoecological data * landscape area * biosphere reserve Křivoklátsko
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0028024
   
   
 3. 3.
  0129851 - BU-J 20030062 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kučera, Tomáš - Kolbek, Jiří
  Paseková vegetace.
  [Clearing vegetation.]
  Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. Praha: Academia, 2003 - (Kolbek, J.), s. 326. ISBN 80-200-1159-5
  Grant CEP: GA AV ČR KSK6005114; GA AV ČR ICE6005210; GA AV ČR IAA6005202; GA ČR GA206/98/1549
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6005908
  Klíčová slova: clearing vegetation * landscape area * biosphere reserve Křivoklátsko
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0028023
   
   
 4. 4.
  0129850 - BU-J 20030061 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kolbek, Jiří - Petřík, Petr - Boublík, Karel
  Antropicky ovlivněná lemová vegetace.
  [Anthropic influenced vegetation of the margins.]
  Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. Praha: Academia, 2003 - (Kolbek, J.), s. 321-326. ISBN 80-200-1159-5
  Grant CEP: GA AV ČR KSK6005114; GA AV ČR ICE6005210; GA AV ČR IAA6005202; GA ČR GA206/98/1549
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6005908
  Klíčová slova: anthropic influenced vegetation * landscape area * biosphere reserve Křivoklátsko
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0028022
   
   
 5. 5.
  0129849 - BU-J 20030060 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kolbek, Jiří - Petřík, Petr - Boublík, Karel
  Acidofilní keříčková vegetace s vřesem a borůvkou.
  [Acidophilous shrubly vegetation with heather and blueberry.]
  Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. Praha: Academia, 2003 - (Kolbek, J.), s. 319-321. ISBN 80-200-1159-5
  Grant CEP: GA AV ČR KSK6005114; GA AV ČR ICE6005210; GA AV ČR IAA6005202; GA ČR GA206/98/1549
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6005908
  Klíčová slova: acidophilous shrubly vegetation * landscape area * biosphere reserve Křivoklátsko
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0028021
   
   
 6. 6.
  0129848 - BU-J 20030059 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kolbek, Jiří
  Termofilní lemová vegetace.
  [Thermophilous vegetation of the margins.]
  Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. Praha: Academia, 2003 - (Kolbek, J.), s. 318-319. ISBN 80-200-1159-5
  Grant CEP: GA AV ČR KSK6005114; GA AV ČR ICE6005210; GA AV ČR IAA6005202; GA ČR GA206/98/1549
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6005908
  Klíčová slova: Thermophilous vegetation * landscape area * biosphere reserve Křivoklátsko
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0028020
   
   
 7. 7.
  0129847 - BU-J 20030058 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kolbek, Jiří
  Semixerotermní bylinná vegetace.
  [Semixerothermous herb vegetation.]
  Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. Praha: Academia, 2003 - (Kolbek, J.), s. 318. ISBN 80-200-1159-5
  Grant CEP: GA AV ČR KSK6005114; GA AV ČR ICE6005210; GA AV ČR IAA6005202; GA ČR GA206/98/1549
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6005908
  Klíčová slova: semixerothermous herb vegetation -landscape area * biosphere reserve Křivoklátsko
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0028019
   
   
 8. 8.
  0129846 - BU-J 20030057 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Sádlo, Jiří - Petřík, Petr
  Pionýrská bylinná vegetace primitivních půd.
  [Pioneer herb vegetation of primitive soils.]
  Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. Praha: Academia, 2003 - (Kolbek, J.), s. 309-318. ISBN 80-200-1159-5
  Grant CEP: GA AV ČR KSK6005114; GA AV ČR ICE6005210; GA AV ČR IAA6005202; GA ČR GA206/98/1549
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6005908
  Klíčová slova: pionner herb vegetation * primitive soils * biosphere reserve Křivoklátsko
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0028018
   
   
 9. 9.
  0129845 - BU-J 20030056 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Petřík, Petr - Sádlo, Jiří - Kolbek, Jiří
  Vegetace otevřených sutí.
  [Vegetation of open screes.]
  Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. Praha: Academia, 2003 - (Kolbek, J.), s. 307-308. ISBN 80-200-1159-5
  Grant CEP: GA AV ČR KSK6005114; GA AV ČR ICE6005210; GA AV ČR IAA6005202; GA ČR GA206/98/1549
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6005908
  Klíčová slova: vegetation of open screes * landscape area * biosphere reserve Křivoklátsko
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0028017
   
   
 10. 10.
  0129844 - BU-J 20030055 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kolbek, Jiří - Kučera, Tomáš - Boublík, Karel
  Vegetace skalních štěrbin.
  [Vegetation of rock fissures.]
  Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. Praha: Academia, 2003 - (Kolbek, J.), s. 306-307. ISBN 80-200-1159-5
  Grant CEP: GA AV ČR KSK6005114; GA AV ČR ICE6005210; GA AV ČR IAA6005202; GA ČR GA206/98/1549
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6005908
  Klíčová slova: vegetation of rock fissures * landscape area * biosphere reserve Křivoklátsko
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0028016