Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0399292 - UJF-V 2014 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Světlík, Ivo - Povinec, P. P. - Pachnerová Brabcová, Kateřina - Fejgl, M. - Tomášková, Lenka - Turek, Karel
  Estimating the amount of (co2)-c-14 in the atmosphere during the holocene and glacial periods.
  Radiocarbon. Roč. 55, 2-3 (2013), s. 1546-1555. ISSN 0033-8222
  Institucionální podpora: RVO:61389005
  Klíčová slova: atmospheric 14CO2 * activity concentration of 14CO2 * deglacial CO2 rise
  Kód oboru RIV: DD - Geochemie
  Impakt faktor: 1.037, rok: 2013
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0226848
   
 2. 2.
  0381868 - UJF-V 2013 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Světlík, Ivo - Fejgl, M. - Turek, Karel - Pachnerová Brabcová, Kateřina - Tomášková, Lenka
  Využití výpočtu aktivit 14CO2 pro rekonstrukci změn obsahu radiouhlíku v atmosféře.
  [Use of calculation of 14CO2 volume activity for reconstruction of radiocarbon content changes in atmosphere.]
  Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství. České Budějovice: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost. Odborná skupina odpadní vody a čistota vod, 2012 - (Hanslík, E.), s. 57-65. XXII. konference. ISBN 978-80-02-02400-2.
  [Konference Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství /22./. České Budějovice (CZ), 02.05.2012-04.05.2012]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: Radiocarbon * 14CO2 * volume activity * atmosphere * temporal changes
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0212239
   
 3. 3.
  0346299 - UJF-V 2013 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Světlík, Ivo - Povinec, P. P. - Molnár, M. - Váňa, M. - Šivo, A. - Bujtás, T.
  Radiocarbon in the air of central Europe: long-term investigations.
  Radiocarbon. Roč. 52, č. 2 (2010), s. 823-834. ISSN 0033-8222.
  [International Radiocarbon Conference /20./. Big Island, Hawai, 31.05.2009-05.06.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: 14CO2 * troposphere * Suess effect * fossil fuel combustion
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Impakt faktor: 2.703, rok: 2010
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187367
   
 4. 4.
  0346298 - UJF-V 2011 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Světlík, Ivo - Povinec, P. P. - Molnár, M. - Meinhardt, F. - Michálek, V. - Simon, J. - Svingor, E.
  Estimation of long-term trends in the tropospheric 14CO2 activity concentration.
  Radiocarbon. Roč. 52, č. 2-3 (2010), s. 815-822. ISSN 0033-8222.
  [International Radiocarbon Conference /20./. Big Island, Hawai, 31.05.2009-05.06.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: 14CO2 * activity concentration * greenhouse gasses * fossil fuel combustion
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Impakt faktor: 2.703, rok: 2010
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187366
   
 5. 5.
  0333473 - UJF-V 2010 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
  Světlík, Ivo - Molnár, M. - Váňa, M. - Michálek, V. - Stefanov, P.
  Estimation of 14CO2 amount in the atmosphere.
  [Odhad obsahu 14CO2 v atmosféře.]
  Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. Roč. 281, č. 1 (2009), s. 137-141. ISSN 0236-5731.
  [International Conference on Nuclear Analytical Methods in the Life Sciences/9./. Lisabon, 07.09.2008-12.09.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: 14CO2 * global suess effect * anthropogenic CO2 * delay of atmospheric CO2
  Kód oboru RIV: DL - Jaderné odpady, rad. znečištění a kontrola
  Impakt faktor: 0.631, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005571
   
 6. 6.
  0332078 - UJF-V 2010 BG eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Světlík, Ivo - Stefanov, P. - Váňa, M. - Molnár, M. - Michálek, V.
  Significance of atmospheric 14CO2 monitoring on the global and regional scale.
  Global Changes: Vulnerability, Mitigation and Adaptation. Sofia: University St. Kliment Ohridski, 2009, s. 109-115. ISBN 978-954-07-2900-8.
  [International Conference Global Changes Vulnerability, Mitigation and Adaptation /5./. Sofia (BG), 17.04.2008-18.04.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: 14CO2 * activity concentration * global Suess effect
  Kód oboru RIV: DI - Znečištění a kontrola vzduchu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177427
   
 7. 7.
  0331952 - UJF-V 2010 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Světlík, Ivo - Stefanov, P. - Tomášková, Lenka
  Monitorování 14CO2 ve vzduchu krasových jeskyní s použitím pasivních vzorkovačů.
  [14CO2 monitoring in the air of karst caves utilizing passive samplers.]
  Management travních porostů krasových oblastí. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009, s. 48-54. ISBN 978-80-7375-323-8.
  [Management travních porostů krasových oblastí. Chata Macocha (CZ), 16.09.2009-18.09.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: passive samplers * 14CO2 * karst caves
  Kód oboru RIV: DD - Geochemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177329
   
 8. 8.
  0327904 - UJF-V 2010 RIV CZ cze L3 - Certifikované metodiky
  Světlík, Ivo - Michálek, V.
  Odběr vzorků atmosférického 14CO2.
  [Sample collection of atmospheric 14CO2.]
  Interní kód: 1/2008 ; 2008
  Technické parametry: SÚJB/RO/16216/2009
  Ekonomické parametry: Sledování dávkové zátěže obyvatelstva od příjmu radionuklidů. Sledování vlivu spalování fosilních paliv na obsah CO2 v ovzduší.
  Certifikační orgán: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, Praha 1 , Česká republika. Datum certifikace: 20.07.2009
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: 14CO2 * atmosphere * sampling
  Kód oboru RIV: DL - Jaderné odpady, rad. znečištění a kontrola
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174343
   
 9. 9.
  0317911 - UJF-V 2009 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Světlík, Ivo - Michálek, V.
  14CO2 v atmosféře.
  [14CO2 in the atmosphere.]
  Radioanalytické metody IAA 07. Praha: Spektroskopická společnost J.M. Marci, 2008, s. 41-49. ISBN 80-903732-3-2.
  [Radioanalytické metody IAA 07. Praha (CZ), 27.06.2007-28.06.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: 14CO2 * Suessův effect * activity concentration
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167430
   
 10. 10.
  0092924 - UJF-V 2008 RIV BG bul J - Článek v odborném periodiku
  Světlík, Ivo - Michálek, V.
  Radiovăglerodăt i văglerodnijat dioksid v atmosferata.
  [Radiocarbon and carbon dioxide in the atmosphere.]
  Geografija ' 21. Roč. 40, č. 5 (2007), s. 3-11. ISSN 1312-6628
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: 14CO2 * Suess effect * fossil fuel combustion
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0153114