Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0427775 - HÚ 2015 RIV PL pol M - Část monografie knihy
  Friedl, Jiří
  Polska w polityczno-wojskowej strategii Czecho-Słowacji (październik 1938 – marzec 1939 r.). Protektorat Czech i Moraw oraz emigracja czechosłowacka wobec Polski (marzec – październik 1939 r.).
  [Poland in the Political and Military Strategy of Czecho-Slovakia (October 1938 – March 1939). The Protectorate of Bohemia and Moravia and Czechoslovak Emigration towards Poland (March – October 1939).]
  Kampania polska 1939 r. Polityka – społeczeństwo – kultura. Sv. 1. Strategia. Warszawa: Neriton, 2013 - (Deszczyński, M.; Pawłowski, T.), s. 227-239. ISBN 978-83-7543-282-4
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Poland * Czechoslovakia * relations 1938-1939
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233261
   
 2. 2.
  0427774 PL BXXS
  Deszczyński, M. P, (ed.) - Pawłowski, T. (ed.)
  Kampania polska 1939 r. Polityka – społeczeństwo – kultura. Sv. 1. Strategia.
  Warszawa: Neriton, 2013. ISBN 978-83-7543-282-4
   
 3. 3.
  0364428 - ÚČL 2012 RIV PL pol B - Monografie kniha jako celek
  Linka, Jan
  Polonika czeskie doby renesansu, baroku i oświecenia w bibliotece premonstratensów na Strahowie (Praga). Katalog.
  [Polish writings of Renaissance, Baroque and Enlightenment in Strahov Premonstratensian Library (Prague). Cataloque.]
  Warszawa: Neriton, 2011. 318 s. ISBN 978-83-7543-190-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Polish writings * Library of Royal Canonry of Premonstratensians at Strahov * bibliography
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199916
   
 4. 4.
  0332687 - HÚ 2010 RIV PL pol M - Část monografie knihy
  Vošahlíková, Pavla
  Studentki czeskie w organizacjach kobiecych przed I wojną światową.
  [Czech female students in women’s organizations prior to World War I.]
  Działaczki społeczne, feministki, obywatelki. : samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku :(na tle porównawczym). Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2008 - (Janiak-Jasińska, A.), s. 277-287. ISBN 978-83-7543-026-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: history * women * students
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177864
   
 5. 5.
  0332686 PL BXXS
  Janiak-Jasińska, A. (ed.)
  Działaczki społeczne, feministki, obywatelki. : samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku :(na tle porównawczym).
  Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2008. ISBN 978-83-7543-026-4