Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0524346 - FLÚ 2021 CZ cze R - Recenze
  Pavlas, Petr
  Dílo Jana Amose Komenského 26/1. Korespondence. Část I: 1628–1638 [Recenze].
  [Works of Jan Amos Comenius 26/1. Correspondence. Part I: 1628-1638 [Review].]
  [Steiner, M.; Havelka, T.; Urbánek, V.; Bok, V.; Klosová, M.; Slavíková, M.; Storchová, L.; Šolcová, K.: Dílo Jana Amose Komenského 26/1. Korespondence. Část I: 1628–1638. Praha: Academia, 2018. ISBN 978-80-200-2991-1]. Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 68, č. 2 (2020), s. 305-308. ISSN 0015-1831
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Comenius * Letters * Republic of Letters * Early Modern Period * Critical edition
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  http://filcasop.flu.cas.cz/uploaded/FC%202_2020/305-308-fc2_20-pavlas-RECENZE%20(web).pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0308709
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  2020_R_0524346.pdf0114.3 KBVydavatelský postprintpovolen
   
 2. 2.
  0519685 - FLÚ 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hála, Vlastimil
  „Napsala jsem to já, nikoli ‚historické okolnosti‘.“ Za Ágnes Hellerovou.
  [„I wrote it, not the ´historical circumstances´“ To Ágnes Heller.]
  Filosofický časopis. Roč. 67, č. 5 (2019), s. 813-815. ISSN 0015-1831
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: ethics * universalism * responsibility
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  http://filcasop.flu.cas.cz/uploaded/FC%205_2019/813-815-fc5_19-HALA.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304678
   
 3. 3.
  0519508 - FLÚ 2020 RIV CZ fre J - Článek v odborném periodiku
  Makovský, Jan
  Entre la nature et l’analyse: essai sur l’histoire de la loi de continuité au XVIIIe siècle.
  [Between Nature and Analysis: On the History of the Law of Continuity in the 18th Century.]
  Filosofický časopis. Roč. 67, mimořádné číslo (2019), s. 105-127. ISSN 0015-1831
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ19-03125Y
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Nature * analysis * mechanics * continuity * Leibniz
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  http://hdl.handle.net/11104/0305826
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305826
   
 4. 4.
  0519506 - FLÚ 2020 RIV CZ fre J - Článek v odborném periodiku
  Palkoska, Jan
  Le débat entre Leibniz et Clarke sur la détermination de la volonté.
  [The Leibniz-Clarke Debate on the Determination of the Will.]
  Filosofický časopis. Roč. 67, mimořádné číslo (2019), s. 76-92. ISSN 0015-1831
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: the Leibniz-Clarke correspondence * will * principle of sufficient reason * action * freedom
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  http://hdl.handle.net/11104/0305828
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305828
   
 5. 5.
  0519336 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Němec, Václav
  Onto-teologické pojetí metafyziky a „posvátná věda“ podle Tomáše Akvinského.
  [Onto-theological Concept of Metaphysics and “sacred doctrine”, according to Thomas Aquinas.]
  Filosofický časopis. Roč. 67, č. 6 (2019), s. 895-915. ISSN 0015-1831
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Thomas Aquinas * Aristotle * Avicenna * Metaphysics * Neoplatonism
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  http://hdl.handle.net/11104/0305358
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305358
   
 6. 6.
  0519149 - FLÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
  Boháček, Kryštof - Arnason, J. P. - Kreuzzieger, Milan
  Filosofická kavárna: Eurazijské modernity.
  [Philosophical Café: On Eurasian Modernities.]
  Praha: Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., 2019. E, 7,65 GB
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: modernity * global interactions * constelations * axial age * S. N. Eisenstadt * G. Therborn * G. Delanty
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  https://www.youtube.com/watch?v=pnHafMPdy1s
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304173
   
 7. 7.
  0518942 - FLÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Matoušek, Alexander
  Spát, běžet a rozumět: šest studií k filosofii života.
  [Sleep, Run and Understand.]
  Praha: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci se spolkem OIKOYMENH, 2019. 119 s. Oikúmené, 196. ISBN 978-80-7298-252-3
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: phenomenology * philosophy of life * lifeworld
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303941
   
 8. 8.
  0518043 - FLÚ 2020 CZ cze, lat E - Elektronický dokument
  Nývlt, Pavel - Ctibor, Jan
  Slovník středověké latiny v českých zemích - elektronická verze.
  [Dictionary of Medieval Latin in Czech Lands - Electronic version.]
  [online databáze]. - Praha: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. E, 61 MB
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2018101
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: medieval Latin * lexicography
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Specific languages
  http://lb.ics.cas.cz/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303462
   
 9. 9.
  0517644 - FLÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
  Boháček, Kryštof - Hříbek, Tomáš - Urban, Petr - Černý, D.
  Filosofická kavárna: Zvířata a etika.
  [Philosophical Café: On Animal Ethics.]
  Praha: Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., 2019. E, 7,65 GB
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Animal Ethics * mind * person * self * subject of law * Peter Singer * Tom Regan * Immanuel Kant * body of the other * ethics of care
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  https://www.youtube.com/watch?v=OaWVviod7Ro&feature=emb_title
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302950
   
 10. 10.
  0517641 - FLÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
  Boháček, Kryštof - Fořtová, Hana
  Filosofická kavárna: O Principech politiky Benjamina Constanta.
  [Philosophical Café: On Benjamins Constatnt´s Princips of Politic.]
  Praha: Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., 2019. E, 7,65 GB
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Enlightenment * Constant * Rousseau * freedom * liberalism * modern political thought * sovereignty * representative government * ownership
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  https://www.youtube.com/watch?v=WH6Bfr3z6to
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302948