Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0549856 - ÚČL 2022 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
  Fořt, Bohumil
  Kafka’s Worlds. Gaps, Characters and Narratives.
  Lessons from Kafka: Philosophical Readings of Franz Kafka’s World. Praha: Filosofia, 2021 - (Koblížek, T.; Koťátko, P.), s. 265-284. ISBN 978-80-7007-681-1
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Franz Kafka * fictional world * gaps * intensional function * narrative modalities
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325753
   
   
 2. 2.
  0548853 - FLÚ 2022 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
  Koťátko, Petr
  The Power of Analysis and the Impossibility of Understanding: Kafkaesque Remarks.
  Lessons from Kafka: Philosophical Readings of Franz Kafka’s World. Praha: Filosofia, 2021 - (Koblížek, T.; Koťátko, P.), s. 141-161. ISBN 978-80-7007-681-1
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Kafka * literal meaning and implicatures versus hidden sense * explanation versus understanding * Kafkaesque situations * radical realism * guilt in Kafka’s world
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324898
   
   
 3. 3.
  0548852 CZ BXXS
  Koblížek, T. (ed.) - Koťátko, P. (ed.)
  Lessons from Kafka: Philosophical Readings of Franz Kafka’s World.
  Praha: Filosofia, 2021. ISBN 978-80-7007-681-1
   
   
 4. 4.
  0548849 - FLÚ 2022 CZ eng B - Monografie kniha jako celek
  Koblížek, Tomáš (ed.) - Koťátko, Petr (ed.)
  Lessons from Kafka: Philosophical Readings of Franz Kafka’s World.
  Praha: Filosofia, 2021. 360 s. ISBN 978-80-7007-681-1
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Franz Kafka * philosophical interpretation * philosophy of literature * political philosophy * ethics * aesthetics
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324899
   
   
 5. 5.
  0548816 - FLÚ 2022 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Kvasz, Ladislav
  Descartes Nikétés.
  [Descartes Nikétés.]
  Praha: Filosofia, 2021. 97 s. Parva philosophica, 29. ISBN 978-80-7007-701-6
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) AP1602
  Program: Akademická prémie - Praemium Academiae
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Descartes * mathesis universalis * analytická metoda * karteziánská fyzika
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325547
   
   
 6. 6.
  0548365 - FLÚ 2022 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Havlík, Vladimír
  Hierarchická emergentní ontologie a univerzální princip emergence.
  [Hierarchical emergent ontology and universal principle of emergence.]
  Praha: Filosofia, 2021. 388 s. ISBN 978-80-7007-703-0
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-16370S
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: emergence * reductionism * holism * ontology * supervenience
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325403
   
   
 7. 7.
  0547341 - FLÚ 2022 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Hesová, Zora - Bánská, M.
  Abdolkarím Sorúš. Náboženství, modernita a sekularismus v současné íránské filosofii.
  [Abdolkarím Sorúš. Religion, modernity and secularism in contemporary Iranian philosophy.]
  Praha: Filosofia, 2021. 157 s. Filosofie a sociální vědy, 69. ISBN 978-80-7007-690-3
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Islam * philosophy * Abodlkarim Soroush * secularism * religion
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0323586
   
   
 8. 8.
  0544982 - FLÚ 2022 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Hauser, Michael
  Doba přechodu: tranzitivní ontologie a dílo Alaina Badioua.
  [The Times of Interregnum: Transitory Ontology and Alain Badiou’s Work.]
  Praha: Filosofia, 2021. 371 s. ISBN 978-80-7007-678-1
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-23955S
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: neoliberalism * postmodernism * interregnum * Badiou
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0321838
   
   
 9. 9.
  0544780 - FLÚ 2022 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Feinberg, Joseph Grim - Hauser, Michael - Ort, Jakub
  Politika jednoty ve světě proměn.
  [The Politics of Unity in a World of Change.]
  Praha: Filosofia, 2021. 204 s. ISBN 978-80-7007-682-8
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-23955S
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: end of postmodernism * liberalism * radical democratic theory * radical orthodoxy * populism
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0321613
   
   
 10. 10.
  0544285 - FLÚ 2022 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Cermanová, Pavlína - Svátek, Jaroslav - Žůrek, Václav - Bažant, Vojtěch
  Přenos vědění: osudy čtyř bestsellerů v pozdně středověkých českých zemích.
  [Transmission of Knowledge: The Fortune of Four Bestsellers in Late Medieval Czech Lands.]
  Praha: Filosofia, 2021. 701 s. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 22. ISBN 978-80-7007-683-5
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-19808S
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Kingdom of Bohemia * manuscript culture * transmission of knowledge * Chess * Jacobus de Cessolis * Alexander the Great * Elucidarium * Secretum secretorum * Martin of Opava * medieval manuscripts
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0321312