Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0525413 - FLÚ 2021 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Coufal, Dušan
  Turnaj víry: polemika o kalich na basilejském koncilu 1431-1433.
  [A Joust of Faith: Polemics on the Chalice at the Council of Basel.]
  Praha: Filosofia, 2020. 650 s. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 20. ISBN 978-80-7007-620-0
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-17351S
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Council of Basel * Hussites * Eucharist * Sigismund of Luxembourg * Eugen IV.
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309565
   
 2. 2.
  0525140 - FLÚ 2021 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Koubová, Alice - Urban, Petr
  Donald Winnicott a politická teorie.
  [Donald Winnicott and Political Theory.]
  Praha: Filosofia, 2020. 83 s. Parva philosophica, 27. ISBN 978-80-7007-622-4
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23046S
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Winnicott * emotional maturation * play * Honneth * Nussbaum * political psychology
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309365
   
 3. 3.
  0523683 - ÚDU 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Mezihoráková, Klára
  Řeholní pravidla klarisek a jejich odraz v české řádové architektuře.
  [Order rules of the Poor Clares and their reflection in Czech order architecture.]
  Proměny františkánské tradice: od teologie a filosofie ke kultuře a umění. Praha: Filozofická fakulta UK a nakladatelství Filosofia, 2019 - (Hlaváček, P.), s. 131-148. Europeana Pragensia 11. - Historia Franciscana, 7. ISBN 978-80-7308-947-4; ISBN 978-80-7007-602-6
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: Poor Clares * order rules * enclosure * Convent of Saint Agnes * Český Krumlov * Cheb * Olomouc * Panenský Týnec * Znojmo
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Architectural design
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307994
   
 4. 4.
  0522802 - FLÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Máchalová, J. - Chvatík, Ivan
  Příběhy slavných vil renesančního Říma.
  [The Illustrious Villas of Renaissance Rome.]
  Praha: Filosofia, 2019. 605 s. ISBN 978-80-7007-595-1
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Raphael Santi * Giulio Romano * Baldassarre Peruzzi * Giovanni da Udine * Sebastiano del Piombo * Il Sodoma * Jacopo Zucchi * Pirro Ligorio * Federico Zuccari
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: 6.5 Other Humanities and the Arts
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307232
   
 5. 5.
  0521714 - FLÚ 2020 RIV CZ cze, lat, ger, yid B - Monografie kniha jako celek
  Förster, Josef - Kvapil, Jan - Matl, Jiří - Pelc, Vojtěch - Petrbok, Václav - Podavka, Ondřej - Polakovič, Daniel - Pumprla, Václav - Smyčka, Václav - Svatoš, Martin - Vaculínová, Marta - Žůrek, Jiří - Hádek, Karel
  Joannes Petrus Cerroni. Spisovatelé Království českého. Díl 2., C-D.
  [Johann Peter Cerroni. Writers of the Kingdom of Bohemia. Volume 2, C-D.]
  Praha: Filosofia, 2019. 478 s. ISBN 978-80-7007-514-2
  Grant CEP: GA ČR GAP406/12/2254
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Johann Peter Cerroni * encyclopedies * scholars
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306312
   
 6. 6.
  0521209 - MÚA 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hradilová, Marta
  Ke knihovně klarisek v Českém Krumlově v době jagellonské.
  [The Library of the Poor Clare Convent in Český Krumlov in the Jagiellonian Period.]
  Proměny františkánské tradice: od teologie a filosofie ke kultuře a umění. Praha: Filozofická fakulta UK a nakladatelství Filosofia, 2019 - (Hlaváček, P.), s. 168-179. Europeana Pragensia 11. - Historia Franciscana, 7. ISBN 978-80-7308-947-4; ISBN 978-80-7007-602-6
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Český Krumlov, Czech Republic * Poor Clare Convent, Library
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305844
   
 7. 7.
  0520806 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Svěrák, Šimon
  Strukturalistická inspirace v surrealistické (psycho)ideologii Vratislava Effenbergera.
  [Structuralist inspiration in surrealist (psycho)ideology of Vratislav Effenberger.]
  Imaginace a forma: mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace: studie Josefu Zumrovi. Praha: Filosofia, 2018 - (Landa, I.; Mervart, J.), s. 131-150. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 17. ISBN 978-80-7007-500-5
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23584S
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Vratislav Effenberger * ideology * human subjectivity * freedom * structuralism
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305497
   
 8. 8.
  0520670 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Novotný, Robert
  Konfesní poměry ve vrchnostenských městech husitské epochy.
  [The confessional situation in the liege town in the Hussite epoch.]
  Středověké město: politické proměny a sociální inovace. Praha: Filosofia, 2019 - (Nodl, M.), s. 39-58. Colloquia mediaevalia Pragensia, 20. ISBN 978-80-7007-598-2
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Hussitism * liege towns * religious disputes
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305307
   
 9. 9.
  0519791 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Růžička, Jiří
  Karl Korsch. Marxista mimo hlavní proudy.
  [Karl Korsch. A Marxist beyond main currents.]
  Karl Korsch. Marxismus a filosofie. Praha: Filosofia, 2019 - (Sochor, L.; Růžička, J.), s. 11-73. Emancipace a kritika, 3. ISBN 978-80-7007-591-3
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Karl Korsch * Marxism * philosophy * dialectics * materialism
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304780
   
 10. 10.
  0519790 CZ BXXS
  Sochor, L. (ed.) - Růžička, J. (ed.)
  Karl Korsch. Marxismus a filosofie.
  [Karl Korsch. Marxism and philosophy.]
  Praha: Filosofia, 2019. Emancipace a kritika, 3. ISBN 978-80-7007-591-3