Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0561555 - ÚSP 2023 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Kober, Jan (ed.)
  Republika v pohybu.
  Praha: Academia, 2022. 483 s. ISBN 978-80-200-3258-4
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0334146
   
   
 2. 2.
  0561333 - ÚJČ 2023 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Šimečková, Marta
  Dynamika kulturní češtiny 16.–18. století. Čtyři případové studie z roviny hláskosloví.
  [Dynamics of cultural Czech in 16th to 18th century. Four case studies in the Phonetics.]
  Praha: Academia, 2022. 343 s. Lingvistika. ISBN 978-80-200-3302-4
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG20P02OVV029
  Výzkumná infrastruktura: LINDAT/CLARIAH-CZ - 90101
  Klíčová slova: Middle Czech * Humanistic Czech * Baroque Czech * Early Modern Czech * Czech National Revival * historical linguistics * phonetics * diphthongisation * prothetic v- * vocal restriction
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0334036
   
   
 3. 3.
  0560891 - FLÚ 2023 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Řezníková, Lenka
  Melancholické duše. Sociální dysfunkce a sociální fobie v české literatuře přelomu 19. a 20. století.
  [Melancholic souls. Social dysfunction and social phobias in Czech literature at the turn of the 19th and 20th centuries.]
  Výpravy k já. Projevy individualismu v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2022 - (Hrdina, M.; Piorecká, K.; Bendová, E.), s. 314-323. ISBN 978-80-200-3326-0.
  [Výpravy k já. Projevy individualismu v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 17.06.2021-19.06.2021]
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: individualism * Czech literature * Decadence * literary modernism * fin de siecle * melancholy * Jiří Karásek ze Lvovic
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0333884
   
   
 4. 4.
  0560289 - FLÚ 2023 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Nývlt, Pavel
  Výprava na Sicílii.
  [The Sicilian Expedition.]
  Válka o Řecko: Sparťané proti Athéňanům. Praha: Academia, 2022 - (Habaj, M.; Nývlt, P.), s. 223-250. ISBN 978-80-200-3272-0
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: ancient Greek history * ancient Greek warfare * the Peloponnesian War * Thucydides * ancient Sicily
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  https://www.academia.cz/valka-o-recko-spartane-proti-athenanum--habaj-michal--academia--2022
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0333277
   
   
 5. 5.
  0560287 - FLÚ 2023 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Nývlt, Pavel
  Dekelejská válka.
  [The Decelean War.]
  Válka o Řecko: Sparťané proti Athéňanům. Praha: Academia, 2022 - (Habaj, M.; Nývlt, P.), s. 251-305. ISBN 978-80-200-3272-0
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: ancient Greek history * ancient Greek warfare * the Peloponnesian War * Thucydides * Xenophon * Diodorus Siculus
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  https://www.academia.cz/valka-o-recko-spartane-proti-athenanum--habaj-michal--academia--2022
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0333278
   
   
 6. 6.
  0560285 - FLÚ 2023 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Nývlt, Pavel
  Nejvýznamnější osobnosti na straně Athén.
  [The most important Athenian personalities.]
  Válka o Řecko: Sparťané proti Athéňanům. Praha: Academia, 2022 - (Habaj, M.; Nývlt, P.), s. 369-417. ISBN 978-80-200-3272-0
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: ancient Greek history * history of ancient Athens * Nicias * Pericles * Cleon * Alcibiades * Thucydides * biography
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  https://www.academia.cz/valka-o-recko-spartane-proti-athenanum--habaj-michal--academia--2022
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0333279
   
   
 7. 7.
  0560283 - FLÚ 2023 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Nývlt, Pavel
  Druhá oligarchie v Athénách.
  [The Second Oligarchy in Athens.]
  Válka o Řecko: Sparťané proti Athéňanům. Praha: Academia, 2022 - (Habaj, M.; Nývlt, P.), s. 306-315. ISBN 978-80-200-3272-0
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: ancient Greek history * history of ancient Athens * Xenophon
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  https://www.academia.cz/valka-o-recko-spartane-proti-athenanum--habaj-michal--academia--2022
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0333280
   
   
 8. 8.
  0560279 - FLÚ 2023 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Nývlt, Pavel
  Válka a řecká společnost.
  [War and Greek Society.]
  Válka o Řecko: Sparťané proti Athéňanům. Praha: Academia, 2022 - (Habaj, M.; Nývlt, P.), s. 41-68. ISBN 978-80-200-3272-0
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: ancient Greek history * ancient Greek warfare * the Peloponnesian War
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  https://www.academia.cz/valka-o-recko-spartane-proti-athenanum--habaj-michal--academia--2022
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0333281
   
   
 9. 9.
  0560273 - FLÚ 2023 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Nývlt, Pavel
  Období Níkiova míru: jedna válka, nebo dvě?
  [Times of the Peace of Nicias: One War, or Two?]
  Válka o Řecko: Sparťané proti Athéňanům. Praha: Academia, 2022 - (Habaj, M.; Nývlt, P.), s. 207-222. ISBN 978-80-200-3272-0
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: ancient Greek history * ancient Greek warfare * the Peloponnesian War * Thucydides
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  https://www.academia.cz/valka-o-recko-spartane-proti-athenanum--habaj-michal--academia--2022
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0333282
   
   
 10. 10.
  0560270 - FLÚ 2023 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Nývlt, Pavel
  Archidámská válka.
  [The Archidamian War.]
  Válka o Řecko: Sparťané proti Athéňanům. Praha: Academia, 2022 - (Habaj, M.; Nývlt, P.), s. 168-206. ISBN 978-80-200-3272-0
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: ancient Greek history * ancient Greek warfare * the Peloponnesian War * Thucydides
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  https://www.academia.cz/valka-o-recko-spartane-proti-athenanum--habaj-michal--academia--2022
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0333283