Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0550841 CZ BXXS
  Občan Monte Christo a další prózy.
  Praha: Academia, 2021. ISBN 978-80-200-3176-1
   
   
 2. 2.
  0550839 - ÚČL 2022 CZ cze M - Část monografie knihy
  Lukáš, Martin
  Vědomí hry.
  [Knowledge of the Game.]
  Občan Monte Christo a další prózy. Praha: Academia, 2021, s. 359-368. ISBN 978-80-200-3176-1
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Vladimír Macura * Občan Monte Christo * Něžnými drápky * Hra na něco * 1980s Czech literature * Czech fiction
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326148
   
   
 3. 3.
  0550182 - SOÚ 2022 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Stachová, Jana
  Proti všem. Sociologická sonda do komunity českých lesníků.
  [Against everyone. A sociological research of the community of Czech foresters.]
  Jiné klima - jiný les. Praha: Academia, 2021, s. 79-83. ISBN 978-80-200-3300-0
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/9
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: foresters * attitudes to forests * social capital
  Obor OECD: Sociology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325967
   
   
 4. 4.
  0550073 - ÚSD 2022 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Ducháček, Milan
  Z letních bytů do dělnické jídelny. Pragmatizace odpočinku „duševních pracovníků” od Jaroslava Golla k Aleši Hrdličkovi.
  [From Summer Homes to the Labourer's Canteen. The Pragmatization of the „Mental Worker's” Leisure Time from Jaroslav Goll to Aleš Hrdlička.]
  Od práce k zábavě. Volný čas v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků ze 40. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 20.-22. února 2020. Praha: Academia, 2021 - (Bendová, E.; Hojda, Z.; Fiřtová, M.; Ducháček, M.), s. 42-60. ISBN 978-80-200-3217-1
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: leisure time * intellectual history * anthrology
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325925
   
   
 5. 5.
  0550072 CZ BXXS
  Bendová, E. (ed.) - Hojda, Z. (ed.) - Fiřtová, M. (ed.) - Ducháček, M. (ed.)
  Od práce k zábavě. Volný čas v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků ze 40. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 20.-22. února 2020.
  Praha: Academia, 2021. ISBN 978-80-200-3217-1
   
   
 6. 6.
  0549339 - ÚŽFG 2022 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Ráb, Petr
  Ryby čeledi Polyodontidae a příběh veslonosa čínského aneb Poslední leviatanové sladkých vod.
  [Polyodontidae Fish and the Story of the Chinese Paddlefish, or the Last Freshwater Leviathan.]
  Živa. Roč. 2021, č. 5 (2021), s. 251-255. ISSN 0044-4812
  Grant CEP: GA ČR GA14-02940S; GA ČR(CZ) GA18-09323S
  Institucionální podpora: RVO:67985904
  Klíčová slova: chinese paddlefish
  Obor OECD: Biology (theoretical, mathematical, thermal, cryobiology, biological rhythm), Evolutionary biology
  Způsob publikování: Omezený přístup
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325353
   
   
 7. 7.
  0549260 - EÚ 2022 CZ cze M - Část monografie knihy
  Petráňová, Lydia - Padevět, Jiří (ed.)
  Profesor Rudolf Zahradník v mé paměti.
  [Professor Rudolf Zahradník in my memory.]
  Za Rudolfem a Milenou Zahradníkovými.. Praha: Academia, 2021 - (Padevět, J.), s. 171-178. ISBN 978-80-200-3292-8
  Institucionální podpora: RVO:68378076 ; RVO:60457856
  Klíčová slova: Rudolf Zahradník * president of Academy * memory
  Obor OECD: Antropology, ethnology; Antropology, ethnology (SSC-A)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325803
   
   
 8. 8.
  0549259 CZ BXXS
  Padevět, Jiří (ed.)
  Za Rudolfem a Milenou Zahradníkovými.
  [For Rudolf and Milena Zahradník.]
  Praha: Academia, 2021. ISBN 978-80-200-3292-8
   
   
 9. 9.
  0549255 - EÚ 2022 CZ cze O - Ostatní výsledky
  Petráňová, Lydia - Bahenská, Marie
  Milena Secká - dáma z domu u Náprstků.
  [Milena Secká - a lady from the house U Náprstků.]
  Živa. Academia. Roč. 69, č. 3 (2021), s. 84-85. ISSN 0044-4812
  Institucionální podpora: RVO:68378076 ; RVO:67985921
  Klíčová slova: memory * biography * American lady´s club
  Obor OECD: Sociology; 6.5 Other Humanities and the Arts (MSUA-W)
  Způsob publikování: Open access
  https://ziva.avcr.cz/2021-3/milena-secka-dama-z-domu-u-naprstku.html
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325802
   
   
 10. 10.
  0549122 - HÚ 2022 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Žikeš, V. - Zudová-Lešková, Zlatica (ed.)
  Slovenské povstání bez mýtů a legend.
  Praha: Academia, 2021. 346 s. Paměť, 123. ISBN 978-80-200-3190-7
  Výzkumná infrastruktura: LINDAT/CLARIAH-CZ - 90101
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325135