Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0207849 - USMH-B 20020285 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hein, U. - Lehman, B. - Kříbek, B. - René, Miloš
  Evolution of ore-forming fluids along the Rožná-Olší shear zone, Bohemian Massif, Czech Republic: Implications for local uranium deposition and comparison with U-mineralization at Schlema, Erzgebirge, Germany.
  Uranium deposits: From their genesis to their environmental aspects. Praha: Český geologický ústav, 2002 - (Kříbek, B.; Zeman, J.), s. 61-64. ISBN 80-7075-583-0.
  [Uranium deposits: From their genesis to their environmental aspects. Praha (CZ), 10.09.2002-11.09.2002]
  Grant CEP: GA ČR GA205/00/0212
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
  Klíčová slova: ore fluids * uranium
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0103413
   
   
 2. 2.
  0207848 - USMH-B 20020284 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  René, Miloš
  The distribution of REE-U-Th in hydrothermally altered rocks at the Rožná uranium deposit, Czech Republic.
  Uranium deposits: From their genesis to their environmental aspects. Praha: Český geologický ústav, 2002 - (Kříbek, B.; Zeman, J.), s. 107-110. ISBN 80-7075-583-0.
  [Uranium deposits: From their genesis to their environmental aspects. Praha (CZ), 10.09.2002-11.09.2002]
  Grant CEP: GA ČR GA205/00/0212
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
  Klíčová slova: rare earth * uranium
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0103412
   
   
 3. 3.
  0207749 - USMH-B 20010117 CZ cze M - Část monografie knihy
  Sýkorová, Ivana - Žáková, B.
  Uhelná petrologie.
  [Coal petrology.]
  Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky. Praha: Český geologický ústav, 2001, s. -. ISBN 80-7075-470-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0103316
   
   
 4. 4.
  0207709 - USMH-B 20010077 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Sýkorová, Ivana - Bořecký, K.
  Geochemical changes in the peat bog Boží Dar.
  Abstracts - BIOGEOMON - Symposium on Ecosystem Behaviour: Evaluation of Integrated Monitoring in Small Catchments. Praha: Český geologický ústav, 1993 - (Černý, J.), s. 282-283
  [BIOGEOMON - Symposium on Ecosystem Behaviour: Evaluation of Integrated Monitoring in Small Catchments. Praha (CZ), 17.09.1993-18.09.1993]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0103276
   
   
 5. 5.
  0207690 - USMH-B 20010058 CZ cze M - Část monografie knihy
  Rybář, Jan
  Quido Záruba v Mezinárodní asociaci inženýrské geologie.
  [Quido Záruba and the International Association of Engineering Geology.]
  Inženýrský geolog Quido Záruba. Praha: Český geologický ústav, 2000 - (Hroch, Z.), s. 30-33. ISBN 80-7075-414-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0103257
   
   
 6. 6.
  0207627 - USMH-B 20013048 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  René, Miloš - Kempe, U. - Wolf, D.
  Evolution of topaz-bearing granites in the Krásno and Vysoký Kámen area (Slavkovský les Mts.).
  Phosphorus- and fluorine-rich fractionated granites. Praha: Český geologický ústav, 2001 - (Breiter, K.), s. 28-29
  [International Workshop Phosphorus- and fluorine-rich fractionated granites. Podlesí (CZ), 16.10.2001-19.10.2001]
  Grant CEP: GA MŠk ME 364
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
  Klíčová slova: topaz granite * Sn-W ore * Bohemian Massif
  Kód oboru RIV: DD - Geochemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0103194
   
   
 7. 7.
  0206935 - USMH-B 960139 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Sýkorová, Ivana - Čermák, Ivo
  Petrographic examination of coal matter weathering.
  Weathering of fossil organic matter. Praha: Český geologický ústav, 1996 - (Kříbek, B.), s. 28-39
  [Konference české skupiny Mezinárodního geologického korelačního programu 357: Organics and Mineral Deposits. Praha (CZ), 26.11.1996-27.11.1996]
  Grant CEP: GA ČR GA205/95/0151
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0102513
   
   
 8. 8.
  0206841 - USMH-B 950127 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Suchý, V. - Dobeš, P. - Sýkorová, Ivana - Rozkošný, I. - Franců, J.
  Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna.
  Praha: Český geologický ústav Praha, 1995. In: Zprávy o geologických výzkumech za rok 1994., s. 89-91
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0102422
   
   
 9. 9.
  0206834 - USMH-B 950119 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Sýkorová, Ivana - Černý, Jaroslav - Pavlíková, Helena - Weishauptová, Zuzana
  Composition and Properties of North Bohemian Coals.
  European Coal Conference 95. Coal Prospecting, Exploration, Utilization and Environmental Impacts. Praha: Český geologický ústav, 1995 - (Pešek, J.; Opluštil, S.; Pešková, J.; Skoček, V.), s. 88-89
  [European Coal Conference 95. Praha (CZ), 26.06.1995-01.07.1995]
  Grant CEP: GA ČR GA104/94/1791; GA AV ČR IAA246101
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0102416
   
   
 10. 10.
  0206726 - USMH-B 940151 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  René, Miloš - Weishauptová, Zuzana
  Geology and petrography of the Bor massif.
  Granitoids of Western Bohemia and Oberpfalz. Field Meeting. Praha: Český geologický ústav, 1994 - (Breiter, K.), s. 5-10
  [Field Meeting - Granitoids of Western Bohemia and Oberpfalz. Ostrůvek u Tachova (CZ), 16.06.1994-18.06.1994]
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0102310