Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0573002 - BC 2023 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Vancová, Marie - Krzyžánek, Vladislav - Skoupý, Radim - Horodyský, P.
  Aplikační list: Aplikace pro vědy o živé přírodě. Katodoluminiscenční zobrazování.
  [Application sheet: Life science applications. Cathodoluminescence imaging.]
  České Budějovice: Biologické centrum AV ČR, v. v. i., CRYTUR, spol. s r.o., Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2022. 1 s.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:60077344 ; RVO:68081731
  Klíčová slova: Cathodoluminescence * scanning electron microscopy * biological samples
  Obor OECD: Biophysics; Biophysics (UPT-D)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0344184
   
   
 2. 2.
  0573001 - BC 2023 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Vancová, Marie - Krzyžánek, Vladislav - Skoupý, Radim - Horodyský, P.
  Katodoluminiscenční zobrazování karotenoidů v biologických vzorcích pomocí kryo-skenovací elektronové mikroskopie s využitím funkčního vzorku katodoluminiscenčního detektoru Crytur.
  [Cathodoluminescence imaging of carotenoids in biological specimens using cryo-scanning electron microscopy using a functional sample of CRYTUR cathodoluminescence detector.]
  České Budějovice: Biologické centrum AV ČR, v. v. i., CRYTUR, spol. s r.o., Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2022. 9 s.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:60077344 ; RVO:68081731
  Klíčová slova: cathodoluminescence * scanning electron microscopy * detector
  Obor OECD: Biophysics; Biophysics (UPT-D)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0344185
   
   
 3. 3.
  0567814 - ÚPT 2023 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pravdová, Lenka - Hrabina, Jan - Čížek, Martin - Číp, Ondřej - Procháska, František - Beneš, Jiří
  Optický rezonátor pro laserový systém s ultra úzkou spektrální čarou.
  [Optical cavity for ultra-narrow linewidth laser system.]
  LA62. Sborník příspěvků multioborové konference LASER62. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2022 - (Růžička, B.), s. 72-73. ISBN 978-80-87441-30-5.
  [LASER62. Lednice (CZ), 09.11.2022-11.11.2022]
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008; GA MŠk(CZ) EF16_026/0008460
  GRANT EU: European Commission(XE) 18SIB06 - TiFOON
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: length metrology * construction * vacuum chambre
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics); Optics (including laser optics and quantum optics) (UFP-V)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0339054
   
   
 4. 4.
  0567812 - ÚPT 2023 CZ cze A - Abstrakt
  Oulehla, Jindřich - Hrabina, Jan - Holá, Miroslava - Pokorný, Pavel - Lazar, Josef
  Optické vlastnosti antireflexních vrstev ve spektroskopii s absorpčními kyvetami.
  [Optical properties of AR coatings in spectroscopy applications with absorption cells.]
  LA62. Sborník příspěvků multioborové konference LASER62. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2022 - (Růžička, B.). s. 66. ISBN 978-80-87441-30-5.
  [LASER62. 09.11.2022-11.11.2022, Lednice]
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: thin film optics * laser spectroscopy
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0339050
   
   
 5. 5.
  0567800 - ÚPT 2023 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pham, Minh Tuan - Lešundák, Adam - Čížek, Martin - Podhora, L. - Řeřucha, Šimon - Jedlička, Petr - Slodička, L. - Lazar, Josef - Číp, Ondřej
  Měření stability magnetického pole pomocí 40Ca+ iontu.
  [Measurement of magnetic field stability using 40Ca+ ion.]
  LA62. Sborník příspěvků multioborové konference LASER62. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2022 - (Růžička, B.), s. 54-55. ISBN 978-80-87441-30-5.
  [LASER62. Lednice (CZ), 09.11.2022-11.11.2022]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-14988S; GA MŠk(CZ) EF16_026/0008460
  GRANT EU: European Commission(XE) 17FUN07 - CC4C
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: magnetic field sensing * ion trap * optical clock
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0339045
   
   
 6. 6.
  0567781 - ÚPT 2023 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Mikel, Břetislav - Jelínek, Michal
  Laserové a optovláknové měřící systémy pro jadernou energetiku.
  [Laser and fibre optic measurement systems for the nuclear power industry.]
  LA62. Sborník příspěvků multioborové konference LASER62. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2022 - (Růžička, B.), s. 52-53. ISBN 978-80-87441-30-5.
  [LASER62. Lednice (CZ), 09.11.2022-11.11.2022]
  Grant CEP: GA MV(CZ) VI20192022116; GA TA ČR(CZ) FW01010379; GA MŠk(CZ) LO1212; GA MŠk ED0017/01/01
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: optical fibre measurements * Bragg gratings * interferometers * optical frequency transmission
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0339042
   
   
 7. 7.
  0567776 - ÚPT 2023 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Krátký, Stanislav - Kolařík, Vladimír - Mikel, Břetislav - Helán, R. - Urban, F.
  Příprava fázových binárních mřížek pomocí elektronové litografie a reaktivního iontového leptání pro výrobu optických vláknových senzorů.
  [Binary phase masks fabrication using the method of e-beam lithography and reactive ion etching for optical fiber sensors manufacturing.]
  LA62. Sborník příspěvků multioborové konference LASER62. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2022 - (Růžička, B.), s. 43-44. ISBN 978-80-87441-30-5.
  [LASER62. Lednice (CZ), 09.11.2022-11.11.2022]
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) FW01010379
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: Binary phase gratings * e-beam lithography * reactive ion etching * optical fiber sensors * diffraction grating
  Obor OECD: Electrical and electronic engineering
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0339029
   
   
 8. 8.
  0567674 - ÚPT 2023 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Jelínek, Michal - Mikel, Břetislav
  Optovláknový dozimetr.
  [Optical fibre dosimeter.]
  LA62. Sborník příspěvků multioborové konference LASER62. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2022 - (Růžička, B.), s. 38-39. ISBN 978-80-87441-30-5.
  [LASER62. Lednice (CZ), 09.11.2022-11.11.2022]
  Grant CEP: GA MV(CZ) VI20192022116; GA MŠk(CZ) LO1212; GA MŠk ED0017/01/01
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: dosimeter * silica fibers * scintillation crystal * scintillator * gamma radiation
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0338895
   
   
 9. 9.
  0567673 - ÚPT 2023 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hošek, Martin - Řeřucha, Šimon - Hrabina, Jan - Čížek, Martin - Pravdová, Lenka - Číp, Ondřej
  Systém pro skenování spektrálních čar kyanovodíku (H13C14N).
  [System for scanning hydrogen cyanide absorption lines.]
  LA62. Sborník příspěvků multioborové konference LASER62. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2022 - (Růžička, B.), s. 32-33. ISBN 978-80-87441-30-5.
  [LASER62. Lednice (CZ), 09.11.2022-11.11.2022]
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) FW03010687; GA MŠk(CZ) EF16_026/0008460
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: laser spectroscopy * optical frequency comb * widely tunable laser
  Obor OECD: Nuclear physics
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0338894
   
   
 10. 10.
  0567668 - ÚPT 2023 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Havliš, O. - Vojtěch, J. - Šlapák, M. - Číp, Ondřej - Čížek, Martin - Hrabina, Jan - Pravdová, Lenka - Slodička, L.
  Multipásmový vláknový polygon pro přenos přesného času a koherentní frekvence.
  [Multiband fiber polygon for accurate time and coherent frequency transmission.]
  LA62. Sborník příspěvků multioborové konference LASER62. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2022 - (Růžička, B.), s. 23-27. ISBN 978-80-87441-30-5.
  [LASER62. Lednice (CZ), 09.11.2022-11.11.2022]
  GRANT EU: European Commission(XE) 951886 - CLONETS-DS
  Grant ostatní: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - GA MŠk(CZ) LM2018140
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: multiband * T/F * CLA BiDi * SOA
  Obor OECD: Communication engineering and systems
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0338893
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.