Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0338605 - SOÚ 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Křížková, Alena - Sloboda, Zdeněk
  Genderová segregace českého trhu práce. Kvantitativní a kvalitativní obraz.
  [The Gender Segregation of the Czech Labour Market: A Quantitative and Qualitative Image.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009. 115 s. Sociologické studie/Sociological Studies, 4. ISBN 978-80-7330-165-1
  Grant CEP: GA AV ČR IAA700280804
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: gender segregation of the labour market * segregation index * gender stereotypes
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182335
   
 2. 2.
  0336521 - SOÚ 2010 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Mansfeldová, Zdenka (ed.) - Linek, Lukáš (ed.)
  Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje.
  [The Czech Parliament in the Second Decade of Democratic Development.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009. 160 s. Sociologické studie/Sociological Studies, 8. ISBN 978-80-7330-171-2
  Grant CEP: GA ČR GA407/07/1395
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: parliamentarism * Czech politics * representation
  Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180734
   
 3. 3.
  0336482 - SOÚ 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Chaloupková, Jana
  Rodinné a pracovní dráhy mladých: holistická perspektiva.
  [A Holistic Perspective on the Work and Family Trajectories of Young People.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009. 120 s. Sociologické studie/Sociological Studies, 7. ISBN 978-80-7330-169-9
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB700280802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: sequence analysis * work trajectories * family trajectories
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180705
   
 4. 4.
  0336406 CZ BXXS
  Mansfeldová, Z. (ed.) - Linek, L. (ed.)
  Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje.
  [The Czech Parliament in the Second Decade of Democratic Development.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009. Sociologické studie/Sociological Studies, 8. ISBN 978-80-7330-171-2
   
 5. 5.
  0336315 - SOÚ 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Lebeda, Tomáš - Malcová, K. - Lacina, Tomáš
  Volby do Senátu 1996 až 2008.
  [Senate Elections 1996 - 2008.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009. 80 s. Sociologické studie/Sociological Studies, 10. ISBN 978-80-7330-175-0
  Grant CEP: GA ČR GA403/07/1626
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: elections * Senate * turnout
  Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180572
   
 6. 6.
  0336314 - SOÚ 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Lebeda, Tomáš - Vlachová, Klára - Řeháková, Blanka
  První volby do Senátu. Analýza voleb do Senátu Parlamentu České republiky v roce 1996.
  [The first Senate elections. Analysis of the 1996 election to the Senate of the Parliament of the Czech Republic.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009. 108 s. Sociologické studie/Sociological Studies, 1. ISBN 978-80-7330-162-0
  Grant CEP: GA ČR GA403/07/1626
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: elections * Senate * voting behaviour
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180571
   
 7. 7.
  0336090 - SOÚ 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Stachová, Jana - Bernard, Josef - Čermák, Daniel
  Sociální kapitál v České republice a v mezinárodním srovnání.
  [Social Capital in the Czech Republic and in an International Comparison.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009. 121 s. Sociologické studie/Sociological Studies, 5. ISBN 978-80-7330-166-8
  Grant CEP: GA MMR WD -13-07-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: social capital * Czech Republic * international comparison
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180407
   
 8. 8.
  0335996 - SOÚ 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Bayer, Ivo - Kolářová, J. - Kolářová, Marta - Vávra, Martin
  Zobrazování nerovností a hodnotová poselství v časopisech pro děti a mládež na příkladu Brava.
  [The Presentation of Inequalities and Value Messages in Teen Magazines Using the Example of Bravo.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009. 158 s. Sociologické studie/Sociological Studies, 9. ISBN 978-80-7330-172-9
  Grant CEP: GA MŠk 2D06014
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: media * inequalities * values
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180330
   
 9. 9.
  0335165 - SOÚ 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Hamplová, Dana - Řeháková, Blanka
  Česká religiozita na počátku 3. tisíciletí.
  [Czech Religiozity at the Beginning of the 3rd Millenium.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009. 139 s. Sociologické studie/Sociological Studies, 2. ISBN 978-80-7330-163-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: religion * spirituality * secularism
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179707
   
 10. 10.
  0335071 - SOÚ 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Kostelecký, Tomáš - Patočková, Věra - Illner, Michal
  Problémové čtvrti ve městě a politiky k jejich regeneraci - případová studie Prahy.
  [Problem Neighbourhoods in Cities and the Regeneration Policies That Target Them – A Case Study of Prague.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009. 108 s. Sociologické studie/Sociological Studies, 3. ISBN 978-80-7330-164-4
  Grant CEP: GA AV ČR IAA700280802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Prague * physical and social regeneration
  Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179646