Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0524346 - FLÚ 2021 CZ cze R - Recenze
  Pavlas, Petr
  Dílo Jana Amose Komenského 26/1. Korespondence. Část I: 1628–1638 [Recenze].
  [Works of Jan Amos Comenius 26/1. Correspondence. Part I: 1628-1638 [Review].]
  [Steiner, M.; Havelka, T.; Urbánek, V.; Bok, V.; Klosová, M.; Slavíková, M.; Storchová, L.; Šolcová, K.: Dílo Jana Amose Komenského 26/1. Korespondence. Část I: 1628–1638. Praha: Academia, 2018. ISBN 978-80-200-2991-1]. Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 68, č. 2 (2020), s. 305-308. ISSN 0015-1831
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Comenius * Letters * Republic of Letters * Early Modern Period * Critical edition
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  http://filcasop.flu.cas.cz/uploaded/FC%202_2020/305-308-fc2_20-pavlas-RECENZE%20(web).pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0308709
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  2020_R_0524346.pdf0114.3 KBVydavatelský postprintpovolen
   
 2. 2.
  0510282 - FLÚ 2020 CZ cze R - Recenze
  Vopat, Zdeněk
  [Recenze].
  [Utrich Beck. Německá Evropa: nové mocenské krajiny ve znamení krize. Praha: Filosofia, 2015. 98 s.]. Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 66, č. 3 (2018), s. 465-469. ISSN 0015-1831
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: European integration * European crisis
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301783
   
 3. 3.
  0509033 - FLÚ 2020 CZ cze R - Recenze
  Peregrin, Jaroslav
  [Recenze].
  [Janoščík, V.; Likavčan, L.; Růžička, J.: Mysl v terénu: filosofický realismus v 21. století. Praha: Akademie výtvarných umění, 2018. 195 s.]. Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 67, č. 4 (2019), s. 625-628. ISSN 0015-1831
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: speculative realism * direct realism * object oriented ontology * xenofeminism
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299840
   
 4. 4.
  0508082 - FLÚ 2020 CZ cze R - Recenze
  Hála, Vlastimil
  [Recenze].
  [Špirko, Dušan.: Možnosti antropocentrismu: kapitoly z dejín environmetálneho myslenia. Nitra: FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2017. 110 s.]. Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 67, č. 1 (2019), s. 149-152. ISSN 0015-1831
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: environmentalism * anthropocentrism * Christianity * natural world * Nitra School
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299076
   
 5. 5.
  0505048 - FLÚ 2020 CZ cze R - Recenze
  Peregrin, Jaroslav
  [Recenze].
  [Petříček, M.: Co je nového ve filozofii. Praha: Nová beseda, 2018. 87 s.]. Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 67, č. 1 (2019), s. 144-149. ISSN 0015-1831
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: philosophy * analytic philosophy * continental philosophy * experimental philosophy
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0296570
   
 6. 6.
  0503458 - FLÚ 2019 CZ cze R - Recenze
  Gvoždiak, Vít
  [Recenze].
  [Tomáš Koblížek. Interpretační sémantika. Praha: Filozofická fakulta UK, 2015. 202 s.]. Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 65, č. 3 (2017), s. 467-472. ISSN 0015-1831
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Francois Rastier * interpretant * sign
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  http://filcasop.flu.cas.cz/uploaded/2017_3/Tomas%20Kobl%C3%ADzek%20Interpretacni_WEB.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295274
   
 7. 7.
  0488423 - ÚČL 2018 CZ cze R - Recenze
  Šebek, Josef
  Roman Kanda a kol.: Podzim postmodernismu : teoretické výzvy současnosti.
  [Kanda, R.: Podzim postmodernismu : teoretické výzvy současnosti]. Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 66, č. 1 (2018), s. 147-154. ISSN 0015-1831
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: postmodernism * literature * marxism
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283003
   
 8. 8.
  0488275 - ÚČL 2018 CZ cze R - Recenze
  Kanda, Roman
  Theodor W. Adorno: Žargon autenticity. K německé ideologii.
  [Adorno, T. W.: Žargon autenticity]. Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 65, č. 1 (2017), s. 131-136. ISSN 0015-1831
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Adorno, Theodor W.
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282872
   
 9. 9.
  0486041 - FLÚ 2018 CZ cze R - Recenze
  Zumr, Josef
  Nová kniha o Masarykově filosofii [Recenze].
  [Svoboda, J.: Masarykův realismus a filosofie pozitivismu. Praha: Filosofia, 2017. 319 s. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; svazek 13. ISBN 978-80-7007-484-8]. Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 65, č. 5 (2017), s. 809-810. ISSN 0015-1831
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Masaryk * philosophy * review
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280931
   
 10. 10.
  0459600 - FLÚ 2017 CZ cze R - Recenze
  Profant, Martin
  [Recenze].
  [Review.]
  [Lánský, O.: Je třeba zavrhnout liberalismus? Praha: Filosofia, 2015. 217 s.]. Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 64, č. 2 (2016), s. 283-289. ISSN 0015-1831
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: liberalism * philosophy of liberation * modernity
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259792
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  2016_R_0459600.pdf2563.7 KBVydavatelský postprintpovolen