Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0497191 - BC-A 2019 RIV LU eng O - Ostatní výsledky
  Ritterbusch, D. - Argillier, C. - Arle, J. - Bialokoz, W. - Birzaks, J. - Blabolil, Petr - Breine, J. - Draszkiewicz-Mioduszewska, H. - Jaarsma, N. - Karottki, I. - Krause, T. - Kubečka, Jan - Lauridsen, T. - Logez, M. - Maire, A. - Palm, A. - Peirson, G. - Říha, Milan - Szlakowski, J. - Virbickas, T. - Poikane, S.
  Water Framework Directive Intercalibration: Central-Baltic Lake Fish fauna ecological assessment methods. Part A: Descriptions of fish-based lake assessment methods. EUR 28022 EN JRC Technical Report, ISBN 978-92-79-59935-4: 95 p. DOI: 10.2791/396601.
  2017
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: ecological integrity * fish * antropgenetic pressures
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Obor OECD: Ecology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0289784
   
 2. 2.
  0497149 - BC-A 2019 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
  Šmejkal, Marek - Peterka, Jiří - Prchalová, Marie - Blabolil, Petr - Baran, Roman - Sajdlová, Zuzana - Vejřík, Lukáš - Vejříková, Ivana - Bartoň, Daniel - Draštík, Vladislav - Kočvara, Luboš - Prachař, Zdeněk - Soukalová, Kateřina - Kolařík, T. - Zemanová, Z. - Kubečka, Jan
  Nesnadná úloha samců v živočišné říši. Vydalo SSČ AV ČR, v. v. i., Edice Strategie AV21 Rozmanitost života a zdraví ekosystémů: 36 s. ISBN 978-80-200-2837-2.
  [Uneasy role of males in animal kingdom.]
  2018
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/9
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: reproductive investment * behavior * income -capital breeding
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Obor OECD: Ecology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0289739
   
 3. 3.
  0485308 - BC-A 2018 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
  Vejřík, Lukáš - Matějíčková, Ivana - Kubečka, Jan - Peterka, Jiří
  Simulace vlivu rekreačního rybolovu na populaci sumce velkého na jezeře Most a návrh opatření pro zajištění stabilního stavu populace dravých ryb. Zpráva BC AV ČR, v. v. i., HBÚ, České Budějovice, 10 str.
  [Simulation of recreational fisheries effect on catfish population in Most Lake and measures for sustainable piscivore populations.]
  2016
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: recreational fisheries * piscivores * sustainability
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Obor OECD: Marine biology, freshwater biology, limnology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280371
   
 4. 4.
  0485297 - BC-A 2018 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
  Vejřík, Lukáš - Matějíčková, Ivana - Kubečka, Jan - Peterka, Jiří
  Simulace vlivu rekreačního rybolovu na populaci sumce velkého na jezeře Milada a návrh opatření pro zajištění stabilního stavu populace dravých ryb. Zpráva BC AV ČR, v. v. i., HBÚ, České Budějovice, 10 str.
  [Simulation of recreational fisheries effect on catfish population in Milada Lake and measures for sustainable piscivore populations.]
  2016
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: recreational fisheries * piscivores * sustainability
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Obor OECD: Marine biology, freshwater biology, limnology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280364
   
 5. 5.
  0470175 - BC-A 2017 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
  Jůza, Tomáš - Kubečka, Jan - Prchalová, Marie - Peterka, Jiří
  Odlov ryb pomocí sítí, s. 407-423. In: (Kouba, A.) Rybářství ve volných vodách, 2. aktualizované vydání, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, ISBN 978-80-7514-013-5.
  [Fish sampling using nets, pp. 407-423. In: (Kouba, A.) Fishery in Open Waters, second edition, University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Fisheries and Protection of Waters, ISBN 978-80-7514-013-5.]
  2015
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 7F14316
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: fish sampling with nets * gillnets * trawl * purseseine * beach seine
  Kód oboru RIV: GL - Rybářství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267915
   
 6. 6.
  0470169 - BC-A 2017 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
  Kubečka, Jan - Jůza, Tomáš - Prchalová, Marie - Říha, Milan
  Základní analýzy populací a prostorová distribuce rybích společenstev v nádržích, s. 139-155. In: (Kouba, A.) Rybářství ve volných vodách, 2. aktualizované vydání, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, ISBN 978-80-7514-013-5.
  [The basic analyses of populations and spatial distribution of fish communities in lakes and reservoirs, pp. 139-155. In: (Kouba, A.) Fishery in Open Waters, second edition, University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Fisheries and Protection of Waters, ISBN 978-80-7514-013-5.]
  2015
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 7F14316
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: fsh communities * abundance * habitat
  Kód oboru RIV: GL - Rybářství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267911
   
 7. 7.
  0470167 - BC-A 2017 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
  Peterka, Jiří - Kubečka, Jan
  Formování nových vodních ekosystémů – údolní nádrže, důlní jezera, s. 72-83. In: (Kouba, A.) Rybářství ve volných vodách, 2. aktualizované vydání, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, ISBN 978-80-7514-013-5.
  [Formation of new aquatic ecosystems – reservoirs, post-mining lakes, pp. 72-83. In: (Kouba, A.) Fishery in Open Waters, second edition, University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Fisheries and Protection of Waters, ISBN 978-80-7514-013-5.]
  2015
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 7F14316
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: fish community succession * reservoirs * post mining lakes
  Kód oboru RIV: GL - Rybářství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267918
   
 8. 8.
  0470126 - BC-A 2017 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
  Blabolil, Petr - Říha, Milan - Prchalová, Marie - Kubečka, Jan - Peterka, Jiří - Jůza, Tomáš
  Rámcová směrnice o vodách (2000/60/EC) a její dopady na rybářské hospodaření v povrchových vodách stojatých, s. 57-71. In: (Kouba, A.) Rybářství ve volných vodách, 2. aktualizované vydání, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, ISBN 978-80-7514-013-5.
  [The Water Framework Directive (2000/60/EC) and its impact on fishery management within lentic surface waters, p. 57-71. In: (Kouba, A.) Fishery in open waters, second edition aktualizované, University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Fisheries and Protection of Waters, ISBN 978-80-7514-013-5.]
  2015
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 7F14316
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: Water Framework Directive * lentic surface waters * ecological potential
  Kód oboru RIV: GL - Rybářství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267852
   
 9. 9.
  0469536 - BC-A 2017 RIV CZ eng O - Ostatní výsledky
  Znachor, Petr (ed.) - Hejzlar, Josef - Vrba, Jaroslav - Nedoma, Jiří - Seďa, Jaromír - Šimek, Karel - Komárková, Jaroslava - Kopáček, Jiří - Šorf, Michal - Kubečka, Jan - Matěna, Josef - Říha, Milan - Peterka, Jiří - Čech, Martin - Vašek, Mojmír
  Brief history of long-term ecological research into aquatic ecosystems and their catchments in the Czech Republic. Part I: Manmade reservoirs: 80 p. Biology Centre CAS, v. v. i., Institute of Hydrobiology, České Budějovice, ISBN 978–80–86668–38–3.
  2016
  Grant CEP: GA ČR GA15-13750S
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/9
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: long-term ecological research * Římov Reservoir * Slapy Reservoir
  Kód oboru RIV: DA - Hydrologie a limnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267323
   
 10. 10.
  0094845 - BC-A 2008 RIV CZ eng O - Ostatní výsledky
  Hohausová, Eva (ed.) - Kubečka, Jan (ed.)
  Book of Abstracts of the conference Fish Stock Assessment Methods for Lakes and Reservoirs: Toward the true picture of fish stock.
  [Sborník abstraktů konference Metody odhadu rybí obsádky v jezerech a nádržích: jak získat pravdivý obraz.]
  České Budějovice: Biologické centrum AV ČR, Hydrobiologický ústav, 2007. ISBN N
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) 1QS600170504; GA AV ČR(CZ) IAA600170502; GA ČR(CZ) GA206/07/1392
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: fish stock sampling methods and approaches
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0154557