Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0456378 - BC-A 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
  Blabolil, Petr - Říha, Milan - Prchalová, Marie - Kubečka, Jan - Peterka, Jiří - Jůza, Tomáš
  Rámcová směrnice o vodách (2000/60/EC) a její dopady na rybářské hospodaření v povrchových vodách stojatých.
  [The Water Framework Directive (2000/60/EC) and its impact on fishery management within lentic surface waters.]
  Rybářství ve volných vodách.. 2. aktualizované. Vodňany: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 2015 - (Kouba, A.), s. 57-71. ISBN 978-80-7514-013-5
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: Water Framework Directive * lentic surface waters * ecological potential
  Kód oboru RIV: GL - Rybářství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0256916
   
 2. 2.
  0398813 - BC-A 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Jůza, Tomáš - Kubečka, Jan - Prchalová, Marie - Peterka, Jiří
  Odlov ryb pomocí sítí.
  [Fish sampling using nets.]
  Rybářství ve volných vodách. Vodňany: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 2013 - (Randák, T.), s. 379-395. ISBN 978-80-87437-49-0
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QH81046
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: fish sampling with nets * gillnets * trawl * purseseine * beach seine
  Kód oboru RIV: GL - Rybářství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0226598
   
 3. 3.
  0398811 - BC-A 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Vašek, Mojmír - Adámek, Z. - Kubečka, Jan
  Účelové rybářské hospodaření.
  [Food-web manipulation by fish stock management.]
  Rybářství ve volných vodách. Vodňany: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 2013 - (Randák, T.), s. 208-220. ISBN 978-80-87437-49-0
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QH81046
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: biomanipulation * restoration * water quality * trophic cascade * nutrient loading
  Kód oboru RIV: GL - Rybářství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0226815
   
 4. 4.
  0398810 - BC-A 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kubečka, Jan - Boukal S., David - Hladík, M.
  Rybářské hospodaření na mimopstruhových revírech.
  [Fishery management in non-salmonid fishing grounds.]
  Rybářství ve volných vodách. Vodňany: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 2013 - (Randák, T.), s. 172-179. ISBN 978-80-87437-49-0
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QH81046
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: fisheries * angling * zooplankton * catch rate * exploitation rate
  Kód oboru RIV: GL - Rybářství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0228832
   
 5. 5.
  0398809 - BC-A 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kubečka, Jan - Jůza, Tomáš - Prchalová, Marie
  Základní analýzy populací a prostorová distribuce rybích společenstev v nádržích.
  [The basic analyses of populations and spatial distribution of fish communities in lakes and reservoirs.]
  Rybářství ve volných vodách. Vodňany: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 2013 - (Randák, T.), s. 139-155. ISBN 978-80-87437-49-0
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QH81046
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: fsh communities * abundance * habitat * diversity * age
  Kód oboru RIV: GL - Rybářství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0228833
   
 6. 6.
  0398808 - BC-A 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Boukal S., David - Kubečka, Jan
  Populační dynamika ryb.
  [Fish population dynamics.]
  Rybářství ve volných vodách. Vodňany: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 2013 - (Randák, T.), s. 84-101. ISBN 978-80-87437-49-0
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QH81046
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: fishery * abundance * survival
  Kód oboru RIV: GL - Rybářství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0228834
   
 7. 7.
  0398807 - BC-A 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Peterka, Jiří - Kubečka, Jan
  Formování nových vodních ekosystémů – údolní nádrže, důlní jezera.
  [Formation of new aquatic ecosystems – reservoirs, post-mining lakes.]
  Rybářství ve volných vodách. Vodňany: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 2013 - (Randák, T.), s. 72-83. ISBN 978-80-87437-49-0
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QH81046
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: fish community succession * reservoirs * post mining lakes
  Kód oboru RIV: GL - Rybářství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0226721
   
 8. 8.
  0398805 - BC-A 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Prchalová, Marie - Kubečka, Jan - Peterka, Jiří - Jůza, Tomáš
  Rámcová směrnice o vodách (2000/60/EC) a její dopady na rybářské hospodaření v povrchových vodách stojatých.
  [The Water Framework Directive (2000/60/EC) and its impact on fishery management within lentic surface waters.]
  Rybářství ve volných vodách. Vodňany: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 2013 - (Randák, T.), s. 58-71. ISBN 978-80-87437-49-0
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QH81046
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: Water Framework Directive * lentic surface waters * ecological potential
  Kód oboru RIV: GL - Rybářství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0226568
   
 9. 9.
  0398804 - BC-A 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kubečka, Jan
  Základní rozdělení volných vod.
  [Basic division of open waters.]
  Rybářství ve volných vodách. Vodňany: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 2013 - (Randák, T.), s. 35-42. ISBN 978-80-87437-49-0
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QH81046
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: fishery * rivers * fish zones
  Kód oboru RIV: GL - Rybářství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0226457
   
 10. 10.
  0389957 - BC-A 2013 CZ cze M - Část monografie knihy
  Peterka, Jiří - Adámek, Z. - Blabolil, Petr - Bouše, E. - Čech, Martin - Draštík, Vladislav - Frouzová, Jaroslava - Havel, L. - Hohausová, E. - Jánský, M. - Jarolím, Oldřich - Jurajda, Pavel - Jůza, Tomáš - Kočvara, L. - Kratochvíl, Michal - Kubečka, Jan - Muška, Milan - Prchalová, Marie - Richta, J. - Říha, Milan - Sajdlová, Zuzana - Soukalová, Kateřina - Tušer, Michal - Uhlířová, A. - Uhlíř, F. - Vašek, Mojmír - Vejřík, Lukáš - Veselý, L. - Vlasák, P.
  Ryby nádrže Milada.
  [Fish in the Milada Lake.]
  Příroda nádrže Milada - území po zatopení lomu Chabařovice. Kostelec n. Č.L.,: Lesnická práce, s. r. o., 2012 - (Šutera, V.), s. 92-111. ISBN 978-80-7458-024-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: fish community * succession * revitalization
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0218807