Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0579882 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Soukup, Karel - Čárský, Milan - Šolcová, Olga - Topka, Pavel - Pešek, T.
  Funkční vzorek kombinovaného paliva z ČK a odpadu z automobilového průmyslu nebo elektroodpadu TN02000044/5-V4.
  [Functional sample of combined fuel from sewage sludge and automotive waste or electronic waste TN02000044/5-V4.]
  Interní kód: nový typ tuhého paliva ; 2023
  Technické parametry: Předložený funkční vzorek pelet připravených ze směsi čistírenského kalu a odpadních plastů z tiskových kazet (v hmotnostním poměru 10:1 s přídavkem max. 5 hm.% obilných otrub a směsi čistírenského kalu a odpadních plastů z tiskových kazet v hm. poměru 10:1 bez přídavku pojiva představuje postup přípravy tuhého paliva vhodného pro fluidní kotle. Výhřevnost připraveného paliva je srovnatelná s konvenčními zdroji (např. hnědé uhlí nebo dřevo).
  Ekonomické parametry: Čistírenské kaly společně s odpadními plasty z tiskových kazet jsou velmi levné vstupní suroviny pro přípravu nového typu tuhého paliva ve formě pelet, které lze velmi výhodně spalovat ve fluidní vrstvě pro produkci tepla a/nebo elektrické energie a nahradit tak část paliv pocházejících z fosilních zdrojů. Klíčový vliv na celkovou ekonomiku procesu má sušení čistírenských kalů, přičemž bylo prokázáno, že lze úspěšně využít solární energie pro odstranění zbytkové vlhkosti po tlakové filtraci kalů.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN02000044
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: solid fuel * sewage sludge * waste plastic
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0348670
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  TN020000445_V4.docx03.9 MBAutorský postprintvyžádat
   
   
 2. 2.
  0579578 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Šolcová, Olga - Kaštánek, František - Rousková, Milena - Šabata, Stanislav - Wimmerová, L. - Sochatcki, A.
  Funkční vzorek hydrolyzátu ze živočišných odpadů modifikovaný aditivy pro odstranění těžkých kovů ze zemin TN02000044/7-V2.
  [A functional sample of animal waste hydrolyzate modified with additives for the removal of heavy metals from soils TN02000044/7-V2.]
  Interní kód: hydrolyzát pro odstranění těžkých kovů ; 2023
  Technické parametry: Funkční vzorek hydrolyzátu z odpadní živočišné biomasy modifikovaný aditivy kyselinou citronovou a/nebo thiomočovinou je chelatační činidlo aplikovatelné pro selektivní odstranění těžkých kovů z tuhých porézních matric jako jsou půdy a sedimenty. Chelatační činidlo podle technického řešení je schopné vázat ionty těžkých kovů, přičemž je složené ze směsi biologicky odbouratelných látek (např. aminokyseliny, peptidy, triacylglyceroly aj.), jejichž zbytkový obsah v matrici, zejména je-li matricí půda, může působit jako nutrient. Důležitou vlastností produktu je také synergie funkčních skupin molekul látek obsažených v produktu, tj. v hydrolyzátu, kyselině citronové a/nebo thiomočovině, které zajišťují vysokou účinnost vázat kovy a vyplavit je z tuhých matric.
  Ekonomické parametry: Odpadní živočišná biomasa je velmi levnou vstupní surovinou pro chelatační činidlo umožňující odstranění těžkých kovů ze zemin i jiných matric. Uplatnění tohoto materiálu je velmi široké.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN02000044
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: chelating agent * metal removal * waste animal biomass
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0348387
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  TN02000044_07_V2.docx01 MBAutorský postprintvyžádat
   
   
 3. 3.
  0579548 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Šolcová, Olga - Dlasková, Martina - Čárský, Milan - Wimmerová, L. - Sochatcki, A.
  Funkční vzorek biocharu z odpadní biomasy makrořas TN02000044/7-V3.
  [Functional sample of biochar from waste biomass from macroalgae TN02000044/7-V3.]
  Interní kód: Biochar z makrořas ; 2023
  Technické parametry: Funkční vzorek biocharu připraveného pyrolýzním zpracováním rostlinné biomasy mořské řasy Ecklonia Maxima). Biomasa byla pyrolyzována v inertním prostředí dusíku. Účelem pyrolýzy bylo odstranění všech těkavých složek přítomných v surovině za přesně daných teplot a podmínek. Účelem pyrolýzy bylo připravit biouhel (biochar) s dobrými texturními vlastnostmi, jako je vysoký specifický povrch materiálu, objem mikropórů a optimální distribucí pórů, a který by bylo možné použít jako účinný sorbent či do půd, kde zvyšuje její úrodnost a pomáhá zadržovat vodu a živiny.
  Ekonomické parametry: Odpadní biomasa je velmi levnou vstupní surovinou pyrolytického procesu, jehož výsledkem je vysoce ceněný produkt – biochar s velkým aktivním povrchem. Uplatnění tohoto materiálu je velmi široké.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN02000044
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: biochar * pyrolysis * waste biomass
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0348363
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  TN02000044_07_V3.docx0336 KBAutorský postprintvyžádat
   
   
 4. 4.
  0577746 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Kaluža, Luděk - Gulková, Daniela - Soukup, Karel - Kocík, J.
  Vysoceporézní nosičový a tvarovaný katalyzátor pro Guerbetův kapling. TN020000044/5 - V1.
  [Highly porous carrier and shaped catalyst for Guerbet capling.]
  Interní kód: katalyzátor pro Guerbetův kapling ; 2023
  Technické parametry: Katalyzátor s vysoceporézním a tvarovaným aktívním uhlím o specifickém povrchu 1196 m2g-1, povrchu mezopórů 517 m2g-1, objemu mikropórů 369 mm3 g-1, héliové hustotě 2.13 g cm-3, rtuťové hustotě 0.66 g cm-3, porozitě 0.69, součinu poloměru průměrného transportního póru a tortuozity rψ 13.80, tortuozitě ψ 0.062 a poloměru průměrného transportního póru r 221 nm podle technického řešení je využitelný zejména v aplikaci pro kondenzační reakce C-C primárních alkoholů při teplotách 300-400 oC.
  Ekonomické parametry: Výroba produktů C-C kondenzace bioalkoholů je využitelná pro náhradu paliv vyrobených na základně fosilních zdrojů. Modifikace selektivity využitím nosiče vysoceporézního aktívního uhlí a aktivní fáze na bázi Li, Mg, a Cu anebo využitím Al ve struktuře MgO vede k preferenční tvorbě symetrických ketonů. Finálními produkty C-C kondenzace alkoholů jsou nasycené a nenasycené methylované alkany a methylované alkeny a n-alkany a n-alkeny. Modifikace selektivity využitím nosiče vysoceporézního aktívního uhlí a aktivní fáze na bázi Ni a Co vede k preferenční tvorbě toluenu a methanu.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN02000044
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: extrudates * activated carbon * MgO
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0346876
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  funkční vzorek TN02000044_05_V1(08_11_2023).docx43 MBAutorský postprintvyžádat
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.