Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0579611 - ÚMCH 2024 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Libánská, Alena - Etrych, Tomáš - Klener, P.
  Konstrukt CD-38 protilátky s monomethyl auristatinem E určený k léčbě hematologických malignit.
  [CD-38 antibody construct with monomethyl auristatin E intended for the treatment of hematological malignancies.]
  Interní kód: OL300-400 ; 2023
  Technické parametry: Jedná se o konstrukt anti-CD38 monoklonální protilátky s monomethyl auristatinem E připojeným pomocí enzymaticky štěpitelné spojky Val-Cit-PAB. Ve výsledném konstruktu je navázáno 5 molekul monomethyl autistatinu E na jednu molekulu monoklonální protilátky. Léčivo je na molekulu protilátky připojeno přes thiolové skupiny, které jsou do molekuly protilátky zavedeny mírnou redukcí. Díky tomu nedochází k ovlivnění vazebného místa protilátky a výsledný konstrukt je vysoce aktivní při dopravě léčiva k buňkám hematologických malignit. Díky vysoce specifické monoklonální protilátce je celý konstrukt zacílen na neoplastické buňky, kde dojde ke specifickému uvolnění léčiva pomocí lysosomálních enzymů. Osoba pro jednání: Tomáš Etrych, vedoucí Oddělení biolékařských polymerů
  Ekonomické parametry: Ekonomická zátěž spojená s hematologickými malignitami je má mnoho rozměrů. Zahrnuje náklady na léčbu, péči, dále dopady spojené se sníženou produktivitou práce, ztrátou příjmů a péčí o postižené jedince. Současná terapie využívá k léčbě buď terapii monoklonálními protilátkami, nebo léčbu nízkomolekulárními chemoterapeutiky. Využití samotných protilátek má poměrně dobrou účinnost, ale část pacientů nejeví dostatečnou odezvu. Navíc je jejich použití je spojeno s několika problémy: vedlejší účinky, imunitní reakce, vysoké náklady a vývoj rezistence. Výhodným řešením, které nabízí navýšení účinnosti léčby se jeví konstrukty anti-CD-38 monoklonální protilátky s navázaným vysoce toxickým léčivem monomethyl auristatiten E připojeným přes enzymaticky štěpitelnou spojku. Tato technologie nabízí cílenou dopravu léčiva, zvýšení účinnosti, zlepšení farmakokinetiky a snížení resistence, což by v souhrnu mělo vést k zvýšení efektivity léčby, omezení vedlejších účinků, snížení frekvence dávek a tím i ekonomické zátěže.
  Grant CEP: GA MŠk LX22NPO5102
  Klíčová slova: monomethyl auristatin E * antibody drug conjugate * daratuzumab * antiCD38
  Obor OECD: Polymer science
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0348494
   
   
 2. 2.
  0578767 - ÚMCH 2024 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Bača, Ondrej - Chytil, Petr - Etrych, Tomáš - Urban, M. - Jurčeka, O.
  Polymerní konjugát pro dopravu 30-oxobetulinové kyseliny.
  [Polymer nanomedicine for delivery of 30-oxobetulinic acid.]
  Interní kód: OB5 ; 2023
  Technické parametry: Jedná se o konjugát vodorozpustného kopolymeru na bázi N-(2-hydroxypropyl)methakrylamidu obsahujícího primární amino skupiny s funkčním derivátem betulinové kyseliny obsahující aldehydovou skupinu. Reakcí primárních aminoskupin polymerního nosiče a aldehydové skupiny derivátu betulinové kyseliny vznikne vodorozpustný polymerní konjugát s obsahem léčiva až do 5 hm%. Polymerní konjugát s léčivem o velikosti okolo deseti nanometrům je vhodný pro intravenózní nebo intraperitoneální aplikaci, při které nedochází k systémové zátěži organismu. Léčivo je z nosiče pomalu uvolňováno během transportu krví nebo po vstupu do nádorové tkáně. Díky prodloužené cirkulaci polymerního nosiče a pasivní akumulaci v nádorové tkáni je tak zajištěna větší dostupnost léčiva a vyšší protinádorová účinnost. Po uvolnění léčiva dojde k postupnému vyloučení polymerního nosiče ledvinami z organizmu. Ani při opakovaném podání proto nedochází k akumulaci polymerního nosiče v těle. Osoba pro jednání: Tomáš Etrych
  Ekonomické parametry: Klasická chemoterapie pomocí nízkomolekulárních léčiv mívá řadu nevýhod. Špatná rozpustnost hydrofobních léčiv a omezená dostupnost účinné látky v postižené tkáni snižuje efektivitu léčby, nemluvě o případných vedlejších účincích léčby dané nespecifičností léčiv. Všechny tyto nevýhody vedou k navýšení ekonomických výdajů léčby, léčba nebývá dostatečně účinná, pacient zůstává po dlouhodou dobu v léčebném procesu a vedlejší účinky chemoterapeutických léčiv mohou způsobit významně snížený komfort pro pacienta a další vícenáklady pro zdravotní systém. Navázáním léčiva na polymerní nosič dochází k výraznému prodloužení cirkulaci léčiva v krvi a jeho pomalému uvolňování v krevním řečišti nebo v cílové nádorové tkáni. Tímto se významně navýší dostupnost léčiva během léčby a s tím spojená protinádorová účinnost. Přidanou hodnotou uvedeného systému je tedy zlepšení kvality života pacientů, zvýšení terapeutického účinku použitých léčiv, a tím i ušetření finančních prostředků, vynakládaných ze zdravotního pojištění.
  Grant CEP: GA MŠk LX22NPO5102
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: polymeric carrier * HPMA copolymer * drug delivery * betulinic acid * derivative
  Obor OECD: Polymer science
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0347687
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.