Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0582273 - SOÚ 2024 CZ cze O - Ostatní výsledky
  Donovalová, Anna - Tenglerová, Hana
  Plány genderové rovnosti v organizacích veřejného sektoru realizujících výzkumnou činnost. Zpráva k lednu 2023.
  [Gender Equality Plans in Public Sector Research Performing Organizations. January 2023 Report.]
  2023
  Grant CEP: GA MŠMT MS2104
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: Gender equality plan * analysis * research performing organizations
  Obor OECD: Sociology
  https://stratin.tc.cas.cz/vystupy/2023/M4/Anal%C3%BDza%20Pl%C3%A1n%C5%AF%20genderov%C3%A9%20rovnosti%20ve%C5%99ejn%C3%BDch%20vysok%C3%BDch%20%C5%A1kol%20a%20ve%C5%99ejn%C3%BDch%20v%C3%BDzkumn%C3%BDch%20instituc%C3%AD_upraveno.pdf
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0350371
   
   
 2. 2.
  0582272 - SOÚ 2024 CZ cze O - Ostatní výsledky
  Donovalová, Anna - Tenglerová, Hana
  Genderová dimenze v obsahu vzdělávání. Příručka k integraci genderové perspektivy a genderové dimenze do obsahu vzdělávání budoucích učitelů.
  [Gender dimension in education content. Handbook for integration of gender perspective and gender dimension into the content of teachers education.]
  2023
  Grant CEP: GA MŠMT MS2104
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: gender dimension * education
  Obor OECD: Sociology
  https://stratin.tc.cas.cz/vystupy/2023/M4/Genderova%20dimenze%20v%20obsahu%20vzdelavani_brozuraA5_2023.pdf
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0350370
   
   
 3. 3.
  0582271 - SOÚ 2024 CZ cze O - Ostatní výsledky
  Donovalová, Anna - Linková, Marcela
  Genderově podmíněné násilí a sexuální obtěžování na vysokých školách. Analýza výročních zpráv vysokých škol za rok 2022.
  [Gender-based violence and sexual harassment at universities. The analysis of annual university reports for 2022.]
  2023
  Grant CEP: GA MŠMT MS2104
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: gender-based violence * universities
  Obor OECD: Sociology
  https://stratin.tc.cas.cz/vystupy/2023/M4/Genderove_podminene_nasili_A5_2023.pdf
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0350369
   
   
 4. 4.
  0576554 - SOÚ 2024 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
  Nebeská, Ananké - Linková, Marcela
  Jak na monitoring a evaluaci plánů genderové rovnosti.
  [How to Monitor and Evaluate Gender Equality Plans.]
  2023
  Grant CEP: GA MŠMT MS2104
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: monitoring * evaluation * gender
  Obor OECD: Sociology
  https://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2023/08/Jak-na-monitoring-a-evaluaci-GEP_2023.pdf
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0346110
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  O_Nebeska_Linkova_Jak-na-monitoring-a-evaluaci-GEP_2023_web.pdf0237.5 KBVydavatelský postprintpovolen
   
   
 5. 5.
  0568716 - SOÚ 2023 CZ cze O - Ostatní výsledky
  Tenglerová, Hana - Donovalová, Anna - Plíhalová, Eliška - Šnokhous, Petr
  Rodičovství na počátku profesní dráhy ve výzkumu.
  [Early Career Parenting in Research.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2022
  Grant CEP: GA MŠMT MS2104
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: parenting * career * research
  Obor OECD: Sociology
  https://stratin.tc.cas.cz/vystupy/2022/M4/Rodi%C4%8Dovstv%C3%AD%20na%20po%C4%8D%C3%A1tku%20profesn%C3%AD%20dr%C3%A1hy%20ve%20v%C3%BDzkumu.pdf
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0339981
   
   
 6. 6.
  0568715 - SOÚ 2023 CZ cze O - Ostatní výsledky
  Tenglerová, Hana - Donovalová, Anna - Petráková, V.
  Poptávané typy péče u akademických pracovnic a pracovníků: preference a náklady. Výstupy ankety.
  [Types of Demanded Child Care of Academics: Preferences and Costs. Survey Outputs.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2022
  Grant CEP: GA MŠMT MS2104
  Institucionální podpora: RVO:68378025 ; RVO:61388955
  Klíčová slova: survey * child care * researchers
  Obor OECD: Sociology
  https://stratin.tc.cas.cz/vystupy/2022/M4/Popt%C3%A1van%C3%A9%20typy%20p%C3%A9%C4%8De%20u%20akademick%C3%BDch%20pracovnic%20a%20pracovn%C3%ADk%C5%AF%20-%20v%C3%BDstupy%20ankety.pdf
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0339978
   
   
 7. 7.
  0568712 - SOÚ 2023 CZ cze O - Ostatní výsledky
  Donovalová, Anna - Tenglerová, Hana
  Implementace genderové dimenze v obsahu výzkumu.
  [The Implementation of Gender Dimension in Research Content.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2022
  Grant CEP: GA MŠMT MS2104
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: research * dimension * gender
  Obor OECD: Sociology
  https://stratin.tc.cas.cz/vystupy/2022/M4/Implementace%20genderov%C3%A9%20dimenze%20v%20obsahu%20v%C3%BDzkumu.pdf
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0339977
   
   
 8. 8.
  0568711 - SOÚ 2023 CZ cze O - Ostatní výsledky
  Donovalová, Anna - Tenglerová, Hana
  Genderově podmíněné násilí a sexuální obtěžování na vysokých školách – analýza výročních zpráv vysokých škol.
  [Gender-based violence and sexual harassment at universities – an analysis of annual reports of universities.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2022
  Grant CEP: GA MŠMT MS2104
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: violence * university * gender
  Obor OECD: Sociology
  https://stratin.tc.cas.cz/vystupy/2022/M4/Genderov%C4%9B%20podm%C3%ADn%C4%9Bn%C3%A9%20n%C3%A1sil%C3%AD%20a%20sexu%C3%A1ln%C3%AD%20obt%C4%9B%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD%20na%20vysok%C3%BDch%20%C5%A1kol%C3%A1ch%20-%20anal%C3%BDza%20v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%ADch%20zpr%C3%A1v%20V%C5%A0.pdf
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0339976
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.