Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0541693 - ÚMCH 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Etrych, Tomáš - Kudláčová, Júlia - Randárová, Eva
  Polymerní konjugát léčiva dexametazon s protilátkou infliximab pro zesílenou léčbu místně lokalizovaných zánětlivých onemocnění.
  [Polymeric conjugate of dexamethasone with antibody infliximab for improved treatment of localized inflammatory diseases.]
  Interní kód: JUK-38 ; 2021
  Technické parametry: Předkládaný funkční vzorek je polymerní konjugát nesoucí dva typy léčiv využívaných při léčbě zánětlivých onemocnění. Jedná se o konjugát protilátky infliximab, na jejíž molekule jsou navázané hydrofilní kopolymerní řetězce na bázi (N-(2-hydroxypropyl)methakrylamid)u (HPMA), na kterých jsou přes pH senzitivní hydrazonovou vazbu navázané molekuly léčiva dexametazonu. Pomocí RAFT polymerace se připraví kopolymer s azidovou skupinou na jednom konci řetězce a hydrazidovými skupinami podél řetězce. Léčivo dexametazon je navázáno na polymer přes hydrazonovou vazbu a koncová skupina je modifikována na maleimid, který je v dalším kroku využitý pro vazbu na částečně redukovanou protilátku infliximab. Samotný polymerní konjugát byl charakterizován z hlediska obsahu dexametazonu, molární hmotnosti konjugátu a počtu polymerních řetězců vázaných na infliximab. Funkčnost infliximabu byla ověřena pomocí modifikace Human TNF-α ELISA kitu, který prokázal, že vazebná aktivita protilátky není ovlivněna vazbou polymerů. Osoba pro jednání: Tomáš Etrych, vedoucí Oddělení biolékařských polymerů
  Ekonomické parametry: Syntetický glukokortikoid dexametazon je důležitým léčivem, které se podává pacientům trpícím různými revmatickými a autoimunitními onemocněními. Svými protizánětlivými účinky potlačuje nežádoucí reakci imunitního systému, což vede ke zlepšení kvality života. Nicméně poměrně často dochází k tomu, že tato konvenční léčba nemá dostatečnou odezvu anebo způsobuje mnoho závažných vedlejších účinků. V tomto případě je často další volbou biologická léčba pomocí monoklonálních protilátek, jako je infliximab. S cílem potlačit nežádoucí vedlejší účinky obou terapií, a to jak kortikosteroidní, tak biologické, a současně s cílem zesílit účinek léčby pomocí synergického účinku kombinace těchto léčiv, byl navržen a připraven polymerní konjugát dexametazonu s infliximabem. Výhodou tohoto konjugátu je jeho zvýšená akumulace v místě zánětu, čím se snižuje potřeba podání vysokých a častých dávek pro dosáhnutí remise zánětlivého onemocnění. Použití takového nanoterapeutika by vedlo k výraznému snížení nákladů na léčbu pacientů.
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NU20-08-00255
  Klíčová slova: polymer conjugate * treatment of inflammation * active and passive targeting
  Obor OECD: Polymer science
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319786
   
   
 2. 2.
  0541654 - ÚMCH 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Libánská, Alena - Randárová, Eva - Etrych, Tomáš
  Polymerní konjugát dexamethasonu s řízeným uvolňováním léčiva v zánětlivých tkáních.
  [Polymer-dexamethason conjugate with conntrolled release in inflammed tissues.]
  Interní kód: AL29-DEX-OPB ; 2021
  Technické parametry: Polymerní konjugát s dexamethasonem vázaným přes pH-senzitivní spojku je složen z polymerního nosiče na bázi N-(2-hydroxypropyl)methakrylamidového kopolymeru a derivátu dexamethasonu. Lineární vodorozpustný polymerní nosič obsahuje hydrazidové skupiny, které jsou využity pro navázání esterového derivátu dexametasonu s kyselinou 4-(2-oxopropyl) benzoovou za vzniku pH-senzitivní hydrazonové vazby. Polymerní konjugát, nanoléčivo, o velikosti 9 nm s obsahem léčiva mezi 5-6 wt. % je vhodný pro intravenózní i intraperitoneální aplikaci. Díky efektu zvýšené propustnosti zanícené tkáně, která je charakteristická pro záněty, dochází k cílené akumulaci polymerního terapeutika právě v postižené tkáni. Tím pádem nedochází k systémové zátěži organismu. Po uvolnění léčiva z konjugátu nastává návrat polymerního nosiče do krve a následně jeho vyloučení z organismu renální cestou. Tedy i při opakovaném podání nedochází k akumulaci polymerního nosiče v organismu. Osoba pro jednání: Tomáš Etrych, vedoucí Oddělení biolékařských polymerů
  Ekonomické parametry: Chronická zánětlivá onemocnění mají podstatný socio-ekonomický dopad, vysokou prevalenci, výrazně omezují kvalitu života, často vedou k velmi těžkým postižením a mohou být nezřídka následována předčasnou smrtí. Jedinou možností léčby je dlouhodobé podávání protizánětlivých léků, které převážně řeší symptomy onemocnění, ale neřeší jeho podstatu. Dlouhodobé podávání nízkomolekulárních protizánětlivých léčiv bohužel obvykle nevede k úplnému vyléčení pacienta a léčba bývá doprovázena vážnými vedlejšími účinky. Řešení výše zmíněných problémů nabízí vývoj nových protizánětlivých látek založených na tzv. nanoléčivech. Tato nanoléčiva slouží jako efektivní a bezpečný způsob, jak dopravit léčivo přímo do postiženého místa zánětu. Díky využití zmíněných nanoléčiv bude možné léčbu zkrátit i za použití nižších a méně častých léčebných dávek dosáhnout požadovaného efektu. Využití nových nanomateriálů by tedy mělo vést ke zlevnění celé léčby, což představuje nemalou úsporu prostředků vynakládaných ze zdravotního pojištění.
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NU20-08-00255
  Klíčová slova: polymer * anti-inflammatory effect * dexametrasone
  Obor OECD: Polymer science
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319787