Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0567583 - FZÚ 2023 RIV CZ eng Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Ackemann, M. - Šafka, J. - Véle, F. - Zulic, Sanin - Krátký, T.
  The technology of additively manufactured advanced surfaces for pump blades with subsequent LSP treatment.
  Interní kód: 21/HiLASE 2022 ; 2022
  Technické parametry: Installation of additively manufactured blades to the pump unit and verification of its performance in real conditions. Evaluation of pump characteristics with regard to the newly added blades. Following the 3D print and LSP treatment, the blades were CNC machined to it is the final hydraulic shape and installed in the pump. To ensure a valid comparison with the previously tested (CNC machined and LSPed) blades, the configuration of the testing was exactly the same as in 2020. I.e. closed circuit with a pressure vessel. The pump was then extensively tested for hydraulic and operational characteristics and long-term resistance to intensive cavitation regimes.
  Ekonomické parametry: LSP surface treatment enables improvement of the Additive Manufacturing technology so it can be used for the production of critical parts and it can be used in the most demanding industries such as power generation, biomedical, etc. The advantages of the above-described process can be summarised in the following points: • Effectivity of the process from the energetic, financial and material points of view. • Possibility to produce individual geometries within one manufacturing cycle. • Additive manufacturing enables the use of special features such as a hollow inner core which may be filled with a lightweight structure. The surface of the blade can be defined to contain special elements enhancing the flow parameters of the liquid.
  Grant CEP: GA TA ČR TN01000038
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: SLM * LSP * blades * cavitation
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0339887
   
   
 2. 2.
  0567579 - FZÚ 2023 RIV CZ eng Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Zulic, Sanin - Brajer, Jan - Kaufman, Jan - Böhm, Marek
  Proven technology of Laser Shock Peening (LSP) process for the cavitation erosion resistance improvement of advanced additively manufactured surfaces.
  Interní kód: 20/HiLASE 2022 ; 2022
  Technické parametry: Aplikace technologie Laser shock peening na materiál vystavený kavitační erozi může výrazně prodloužit životnost zpracované součásti. Bylo experimentálně změřeno, že napětí mají vliv na kavitaci.
  Ekonomické parametry: Výsledky budou využity pro další projekty a aplikace zaměřené na zvýšení kavitační odolnosti 3D tištěných součástí. Tyto aplikace by měly generovat komerční příjem v závislosti na počtu aplikací.
  Grant CEP: GA TA ČR TN01000038
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: Laser Shock Peening * cavitation erosion * high-presure plasma * shock waves
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0339886
   
   
 3. 3.
  0567273 - ÚFP 2023 RIV CZ eng Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Jeremiáš, Michal - Mašláni, Alan - Mates, Tomáš - Vyskočil, J.
  Plasma Gasification of Hazardous Waste - impact of hot water vapour process gas.
  Interní kód: TAČR Projekt č. TN01000038/05, výsledek V002 ; 2022
  Technické parametry: V procesu plazmatického zplyňování bylo do směsi pracovních plynů přidáváno různé množství vodní páry a následně vyhodnocen vliv na složení vznikajícího syngasu.
  Ekonomické parametry: Optimální nastavení množství přidávané vodní páry (podle typu plazmatronu a paliva) umožňuje až téměř dvojnásobně zvýšit obsah vodíku v syngasu, což může zásadně vylepšit ekonomickou bilanci provozu.
  Grant CEP: GA TA ČR TN01000038
  Institucionální podpora: RVO:61389021 ; RVO:68378271
  Klíčová slova: plasma gasification * hazardous waste * plasma torch * syngas * RDF
  Obor OECD: Energy and fuels; Energy and fuels (FZU-D)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0338544
   
   
 4. 4.
  0567272 - ÚFP 2023 RIV CZ eng Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Jeremiáš, Michal - Mašláni, Alan - Mates, Tomáš - Vyskočil, J.
  Plasma Gasification of Hazardous Waste.
  Interní kód: TAČR Projekt č. TN01000038/05, výsledek V001 ; 2022
  Technické parametry: Plazmatrony: WSP-H – vodou stabilizovaný hybridní, DC oblouk, 160kW, MW – mikrovlnný, 100kW. Testovaná paliva: polypropylen, tuhý alt. odpad, sim. nemocniční odpad, čistírenský kal, pyrolýzní olej.
  Ekonomické parametry: Znalost provozních parametrů technologie plazmatického zplyňování pro kombinaci 2 plazmatronů a 5 typů paliv umožňuje posoudit ekonomické aspekty komercializace podle aktuální situace na trhu.
  Grant CEP: GA TA ČR TN01000038
  Institucionální podpora: RVO:61389021 ; RVO:68378271
  Klíčová slova: plasma gasification * hazardous waste * plasma torch * syngas * RDF
  Obor OECD: Energy and fuels; Energy and fuels (FZU-D)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0338542
   
   
 5. 5.
  0559053 - FZÚ 2023 RIV CZ eng Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Ackemann, M. - Šafka, J. - Véle, F. - Zulic, Sanin - Krátký, T.
  Proven technology of additive manufacturing of hydraulic pump blades with LSP-treated surfaces.
  Interní kód: 18/HiLASE2021 ; 2022
  Technické parametry: Aplikace technologie Laser shock peening na 3D tištěný materiál vystavený kavitační erozi může výrazně prodloužit životnost zpracované součásti. Bylo zjištěno, že aplikace je možná.
  Ekonomické parametry: Výsledky budou využity pro další projekty a aplikace zaměřené na zvýšení kavitační odolnosti. Tyto aplikace by měly generovat komerční příjem v závislosti na počtu aplikací a průmyslových partnerů
  Grant CEP: GA TA ČR TN01000038
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: Selecting Laser Melting * Laser Shock Peening
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0332470
   
   
 6. 6.
  0552190 - FZÚ 2022 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Žalský, Jan - Pěnkava, M. - Miller, A. - Víta, Martin
  Ověřená technologie pro prediktivní údržbu hydraulických systémů pomocí Umělé inteligence na Azure Claudu.
  [Proven technology for hydraulic system fault prediction using AI technology on Azure cloud.]
  Interní kód: OTJZ01/FZU-BaL-CARDAM/2021 ; 2021
  Technické parametry: Jeho základ je postaven na platformě prostředí S/S+. Pro vývoj byly využity moduly lubdidate, geplot, mgcv a keras. Nejdůležitější z pohledu predikce byl modul keras
  Ekonomické parametry: Prediktivní údržba vede k úspoře nákladů v rozsahu 20 až 30% výrobních nákladů.
  Grant CEP: GA TA ČR TN01000038
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: hydraulics * predictive maintenance * Azure * cloud
  Obor OECD: Automation and control systems
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0327325
   
   
 7. 7.
  0552186 - FZÚ 2022 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Lejček, Pavel - Lát, J. - Rušar, F. - Šafka, J.
  Ověřená technologie tisku kombinovaných vrstev a optimalizace nákladů na materiál.
  [Proven technology of multiple layer composition and cost-optimization of material acquisition.]
  Interní kód: TN01000038/03/2021/V002 ; 2021
  Technické parametry: Ověřená technologie sestává z tisku kombinovaných vrstev s přímým vlivem na časovou úsporu a optimalizace nákladů na materiál metodikou výběru alternativního dodavatele kovového prášku.
  Ekonomické parametry: Ověřená technologie poskytuje úsporu času a finančních nákladů na aditivní výrobu a materiál až o 41 %.
  Grant CEP: GA TA ČR TN01000038
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: additive manufacturing * maraging steel * tool steel * 1.2709 * dual thickness layer * aluminium alloy * AlSi10Mg * alternative powder * cost reduction
  Obor OECD: Materials engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0327323
   
   
 8. 8.
  0552184 - FZÚ 2022 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Heller, Luděk - Lát, J. - Mazáčová, Veronika - Matoušek, Michal
  Ověřená technologie ab-initio odvození tiskových parametrů, tepelné odezvy a tepelného zpracování nástrojové oceli.
  [Proven technology of ab-initio parameter derivation, thermal response and heat treatment of a tool steel.]
  Interní kód: TN01000038/12/2021/V002 ; 2021
  Technické parametry: Výstup sestává z tiskových parametrů ZnAl4Cu1, metodiky vývoje tiskových parametrů, ověřené metodiky přenosu parametrů a teplotní odezvy různých materiálů při oscilaci za různých podmínek tisku.
  Ekonomické parametry: Technologie umožňuje rychlejší a levnější způsob predikce životnosti a kvality výtisků, zároveň nabízí tiskové parametry ZnAl4Cu1, který je v současnosti tisknut pouze jedinou firmou na světě.
  Grant CEP: GA TA ČR TN01000038
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: additive manufacturing * ab-initio parameter derivation * zinc alloy * ZnAl4Cu1 * Zamak 5 * parameters transfer * titanium alloy * thermal response
  Obor OECD: Materials engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0327322
   
   
 9. 9.
  0539958 - FZÚ 2021 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Jetmar, Tomáš - Mazáčová, Veronika - Louda, M.
  Ověřená technologie vývoje a výroby feedstocku opro MIM technologii.
  [Proven technology of feedstock development for MIM technology.]
  Interní kód: OTTJ01/FZU/2020 ; 2020
  Technické parametry: Požitý pojivový systém na bázi Polyoxymethylen (POM). Použití kovový prášek 1.7765. Objemový poměr komponent 60/40 ve prospěch kovové složky.
  Ekonomické parametry: Výsledek je možné využít pro firmy zabývající se technologií MIM a nebo jsou jejich přímými zákazníky. Ověření technologie prokázalo snížení nákladů na materiál o 20%.
  Grant CEP: GA TA ČR TN01000038
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: feedstock * MIM * sintering * debinding * moulding
  Obor OECD: Materials engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0317661
   
   
 10. 10.
  0538617 - FZÚ 2021 RIV CZ eng Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Zulic, Sanin - Brajer, Jan - Kaufman, Jan - Böhm, M.
  Proven technology of Laser Shock Peening (LSP) process for the cavitation erosion resistance improvement.
  Interní kód: OTSZ01/FZU/2020 ; 2020
  Technické parametry: Aplikace technologie Laser shock peening na materiál vystavený kavitační erozi může výrazně prodloužit životnost zpracované součásti. Bylo experimentáně změřeno, že vyvolaná povrchová tlaková zbytková
  Ekonomické parametry: Výsledky projektu budou využity pro další projekty a aplikace zaměřené na zvýšení korozní odolnosti. Tyto aplikace by měly generovat komerční příjem v závislosti na počtu aplikací a průmyslových partnerů.
  Grant CEP: GA TA ČR TN01000038
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: laser shock peening * kavitace, pumpa
  Obor OECD: Mechanical engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316959
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.