Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0570089 - FZÚ 2023 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Jetmar, Tomáš - Štěrba, J. - Vrzal, Václav - Forinová, Michala - Dejneka, Alexandr - Uzhytchak, Mariia - Pilipenco, Alina
  Zařízení na sběr SARS-COV-2 vzorků ze vzduchu.
  [Device for collection of SARS-COV-2 samples from air.]
  Interní kód: FVTN01000038/13/V7 ; 2022
  Technické parametry: Funkční biočip a zařízení pro sběr a detekci SARS-CoV-2 s možností využití v oblasti bezpečnosti obyvatel a lékařské diagnostiky
  Ekonomické parametry: Funkční biočip a zařízení pro sběr a detekci SARS-CoV-2 s možností využití v oblasti bezpečnosti obyvatel a lékařské diagnostiky
  Grant CEP: GA TA ČR TN01000038
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: antifouling * biochip * biosensor * COVID-19 * SARS-CoV-2 detection * air samples collection
  Obor OECD: Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0341470
   
   
 2. 2.
  0567578 - FZÚ 2023 RIV CZ eng L - Prototyp, funkční vzorek
  Komárek, M. - Vydomus, T. - Krátký, T. - Sedlář, M. - Stareček, J. - Zulic, Sanin … celkem 7 autorů
  Model pump with surface structures applied on hydraulic surfaces.
  Interní kód: FVNCK1/06/V010/FZU-CHV-SVVTUL/2022 ; 2022
  Technické parametry: The functional sample of the pump comprises the inflow part, rotating impeller with detachable (adjustable) blades, stator part with diffuser blades, shaft, and electro engine.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek
  Grant CEP: GA TA ČR TN01000038
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: model pump * additive manufacturing * surface structures
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0338821
   
   
 3. 3.
  0566369 - FZÚ 2023 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Straňák, V. - Olejníček, Jiří - Kohout, Michal - Jetmar, Tomáš - Šmíd, Jiří - Sezemský, P. - Rozhoň, P. - Čurda, P. - Hubička, Zdeněk - Čtvrtlík, R. - Hrabovský, M. - Schovánek, P.
  Kombinované plazmatické systémy pro povlakování vnitřních povrchů trubic vícevrstvou ochranou vrstvou s optimalizovanou adhezí k povrchu.
  [Combined plasma systems for coating the inner surfaces of tubes with a multi-layer protective layer with optimized adhesion to the surface.]
  Interní kód: FVNCK2/FZU-JU-UPOL/2022 ; 2021
  Technické parametry: Maximální povlakované trubice: 250 mm Minimální vnitřní průměr povlakované trubice: 5,5 mm Princip depozice: PVD, pulzní PVD, rozprašování duté katody (trysky), rozprašování drátu kruhového průměru.
  Ekonomické parametry: Laboratorní zařízení nezbytné pro další aplikovaný výzkum.
  Grant CEP: GA TA ČR TN01000038
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: sputtering * thin films * plasma * deposition * hollow cathode
  Obor OECD: Coating and films
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0337989
   
   
 4. 4.
  0560890 - FZÚ 2023 RIV CZ eng L - Prototyp, funkční vzorek
  Ackemann, M. - Šafka, J. - Véle, F. - Zulic, Sanin - Zavadil, L. - Krátký, T.
  Utility model of a pump produced by additive technology with hydraulic surfaces processed by LSP technology.
  Interní kód: 19/HiLASE2021(UVCNK1/06/V004/FZU-CHV-SVVTUL/2021 ; 2021
  Technické parametry: Aplikace technologie Laser shock peening na užitný vzor modelového čerpadla vyrobeného technologií 3d tisku
  Ekonomické parametry: Užitný vzor
  Grant CEP: GA TA ČR TN01000038
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: laser * LSP * laser shock peening * cavitation * 3D print * selecting laser melting
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0333671
   
   
 5. 5.
  0552223 - FZÚ 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Matoušek, Michal - Gruber, Pavel - Lát, J.
  Funkční vzorek backend aplikace pro navrhování 3D tisku.
  [Functional sample of backend application for a 3D printing website.]
  Interní kód: FVNCK1/FZU-BaL-UT/2021 ; 2021
  Technické parametry: Časová úspora tvorby nabídky: 50 - 85 %.Hloubka zpracování algoritmem Octree: 8 Mód zpracování: SHARP Limitní úhel sjednocení ploch: 5° Počet iterací natočení: 0 - 400 Limitní úhel tvorby podpor: 40°
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek – sestava hardwaru a softwaru pro automatizaci a zefektivnění.
  Grant CEP: GA TA ČR TN01000038
  Institucionální podpora: RVO:68378271 ; RVO:61388998
  Klíčová slova: 3D printing * additive manufacturing * automation * simulation * inquiry * offer
  Obor OECD: Automation and control systems
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0327384
   
   
 6. 6.
  0552170 - FZÚ 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Jetmar, Tomáš - Louda, M.
  Funkční vzorek tvarově složitého vysoce zatěžovaného MIM dílu s přesnými geometrickými tolerancemi.
  [Functional sample of MIM high loaded part with a very accurate gemetrical tolerancies and complexity.]
  Interní kód: FVNCK1/04/V002/FZU-CZUB/2021 ; 2021
  Technické parametry: Funkční vzorek se zaměřuje na zvýšení výrobních kapacit a zlevnění výroby. dosahované parametry jsou zvýšení produkční kapacity o 50% a snížení ceny o 30%.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek komplexního dynamicky namáhaného dílu pro snížení výrobních nákladů o 30%
  Grant CEP: GA TA ČR TN01000038
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: MIM * Metal Injection molding * slide * hybrid technologies
  Obor OECD: Mechanical engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0327314
   
   
 7. 7.
  0552162 - FZÚ 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Jetmar, Tomáš - Krátký, T. - Zavadil, L.
  Funkční vzorek sterilizačního zařízení využívající ozonizaci a UV záření pro dezinfekci filtrů.
  [Functional sample of a filtering device using ozonisation and UV.]
  Interní kód: FVNCK1/13/FZU-CHV-SVV/2021 ; 2021
  Technické parametry: Materiál: TR ICR 12 LS Blue 4271 s propustností UV-C záření od vlnové délky 255 nm, efektivní inaktivace viru v žase 21 na hodnotu 37 PFU/ml
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek sterilizačního zařízení na dezinfekci filtrů
  Grant CEP: GA TA ČR TN01000038
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: sterilization * filters * transparent materia * UV * Ozon
  Obor OECD: Materials engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0327309
   
   
 8. 8.
  0550809 - FZÚ 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Forinová, Michala - Pilipenco, Alina - Lísalová, Hana - Víšová, Ivana - Horák, Petr - Vrabcová, Markéta - Anthi, Judita - Dejneka, Alexandr - Hönig, Václav - Palus, Martin - Štěrba, J.
  Antifoulingový povrch biočipu s terpolymerní vrstvou postmodifikovanou specifickou protilátkou pro kvantitativní stanovení viru SARS-CoV-2 v klinických vzorcích pomocí metody QCM.
  [Antifouling antibody-postmodified terpolymer-based biochop for quantitative detection of SARS-CoV-2 in clinical samples by means of QC.]
  Interní kód: HL2/FZU/2021 ; 2021
  Technické parametry: Funkční biočip pro detekci SARS-CoV-2 s možností využití v oblasti bezpečnosti obyvatel a lékařské diagnostiky.
  Ekonomické parametry: Funkční biočip pro detekci SARS-CoV-2 s možností využití v oblasti bezpečnosti obyvatel a lékařské diagnostiky.
  Grant CEP: GA TA ČR TN01000038
  Institucionální podpora: RVO:68378271 ; RVO:60077344
  Klíčová slova: antifouling * biochip * biosensor * COVID-19 * SARS-CoV-2 detection
  Obor OECD: Biochemistry and molecular biology; Infectious Diseases (BC-A)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326119
   
   
 9. 9.
  0550774 - FZÚ 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Straňák, V. - Olejníček, Jiří - Kohout, Michal - Jetmar, Tomáš - Šmíd, Jiří - Sezemský, P. - Rozhoň, P. - Čurda, P. - Hubička, Zdeněk - Čtvrtlík, R. - Hrabovský, M. - Schovánek, P.
  Optimalizované multivrstvé plazmatické povlaky vnitřních prostor dlouhých trubic.
  [Optimized multilayer plasma coatings of interiors of long tubes.]
  Interní kód: FVNCK2/FZU-JU-UPOL/2021 ; 2021
  Technické parametry: Ohřev povlakované trubice: výkon: 4x120W lineární halogenová žárovka max teplota: 500 st C b) RF výboj - výkon: dle podmínek 50 – 200 W - frekvence: 13.56 MHz - indukční oddělení: feritový transformátor, rezonanční vzduchový transformátor c) HiPPS výboj - pulzní modulace: 1000 Hz opakovací frekvence, 100 μs šířka pulzu - střední dc výkon: 150 W (při napětí v pulzu cca – 330 V) d) depoziční proces - tlak:1 Pa (v depoziční komoře) - průtok plynu: cca 100 sccm (celkový průtok) - pracovní plyn:směs argonu a dusíku Ar/N2 = 100/0 – 50/50 - teplota katody: 800 – 1250 0C - depozit: Cr/CrN/CrN Maximální tvrdost povlaku: 11.5 GPa Maximání mechanické zatížení (scratch test): 450 mN.
  Ekonomické parametry: Laboratorní zařízení nezbytné pro další aplikovaný výzkum.
  Grant CEP: GA TA ČR TN01000038
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: thin films * multilayers * hard coating * hollow cathode discharge * hardness * deposition
  Obor OECD: Materials engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326097
   
   
 10. 10.
  0542199 - FZÚ 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Lísalová, Hana - Víšová, Ivana - Horák, Petr - Forinová, Michala - Pilipenco, Alina - Vrabcová, Markéta - Arnoštová, Judita - Dejneka, Alexandr - Hönig, Václav - Palus, Martin - Štěrba, J.
  Ultra-rezistentní povrch biočipu s terpolymerní vrstvou postmodifikovanou specifickou protilátkou pro rychlou detekci viru SARS-CoV-2 pomocí metody QCM.
  [Antifouling biochip surface based on terpolymer specific antibody-postmodified layer for rapid detection of SARS-CoV-2 virus by means of quartz crystal microbalance (QCM) method.]
  Interní kód: HL1/FZU/2021 ; 2021
  Technické parametry: Byl vyvinut funkční vzorek ultra-rezistentního biočipu s terpolymerní funkční vrstvou s imobilizovanou komerční protilátkou specificky vázající S1 doménu S-proteinu (spike proteinu) pro detekci SARS-C.
  Ekonomické parametry: Ultra-rezistentního biočipu s terpolymerní vrstvou postmodifikovanou specifickou protilátkou pro detekci SARS-CoV-2 s možností využití v oblasti bezpečnosti obyvatel a lékařské diagnostiky.
  Grant CEP: GA TA ČR TN01000038
  Institucionální podpora: RVO:68378271 ; RVO:60077344
  Klíčová slova: antifouling * biochip * biosensor * COVID-19 * SARS-CoV-2 detection
  Obor OECD: Biophysics; Infectious Diseases (BC-A)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319801
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.