Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0555321 - BÚ 2022 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Vosátka, Miroslav - Fišarová, Lenka - Kaštánek, P. - Kronusová, O. - Viktorová, J.
  Ověřená technologie masové produkce rhizomů Iris sp. kultivovaných pod vlivem arbuskulární mykorhizy.
  [Proven technology of mass rhizom production of Iris sp. cultivated under the influence of arbuscular mycorrhiza.]
  Interní kód: TN010000048/04--V010 ; 2021
  Technické parametry: Ke kořenům zasazených kosatců se přidají spory mykorhizních organismů, které prospívají jejich růstu.
  Ekonomické parametry: Použití inokulační technologie oddenků kostaců významně zlepšuje ekonomiku jejich pěstování.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: arbuscular mycorrhiza * mass rhizom production * Iris
  Obor OECD: Agriculture
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0330336
   
   
 2. 2.
  0555319 - BÚ 2022 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Vosátka, Miroslav - Fišarová, Lenka - Kaštánek, P.
  Technologický postup identifikace odrůdy konopí metodou mikrosatelitů.
  [Technological procedure for identification of Cannabis variety by microsatellite method.]
  Interní kód: TN010000048/04--V09 ; 2021
  Technické parametry: Odrůdy jsou určovány na základě specifických markerů a vyhodnoceny podle pravděpodobnosti.
  Ekonomické parametry: Metoda vykazuje vysokou přesnost a nižší ekonomické náklady ve srovnání s pokročilými metodami jako je sekvenování.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: microsatellte * Cannabis * variety determination
  Obor OECD: Chemical engineering (plants, products)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0330337
   
   
 3. 3.
  0545837 - MBÚ 2021 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Cheel Horna, José - Kaštánek, P.
  Izolace mastných kyselin pomocí CCC a FCPC.
  [Isolation of fatty acids using CCC and FCPC technology.]
  Interní kód: NCK TAČR, TN01000048/03 – V006 ; 2020
  Technické parametry: Výtěžnost DHA = 99,5%
  Ekonomické parametry: Zvýšení čistotu řasového extraktu s obsahem nenasycených mastných kyselin
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: Unsaturated fatty acids * EPA * DHA * Counter current chromatography
  Obor OECD: Industrial biotechnology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0322477
   
   
 4. 4.
  0545826 - MBÚ 2021 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Hrouzek, Pavel - Střížek, Antonín - Dobřichovský, M.
  Pilotní a poloprovozní ověření technologie.
  [Pilot and pilot plant verification of technology.]
  Interní kód: NCK TAČR, TN01000048/03 – V001 ; 2020
  Technické parametry: 2,85g EPA/m3/den a 0,095g DHA/m3/den
  Ekonomické parametry: Náklad na 1kg řasy 206,40 EUR při produkci 10t řasy ročně
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: Microalgae * biotechnology * fucoxanthin
  Obor OECD: Industrial biotechnology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0322471
   
   
 5. 5.
  0537028 - ÚVGZ 2021 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Červený, Jan - Búzová, Diana - Literáková, Petra - Kaštánek, P.
  Pilotní a poloprovozní ověření technologie.
  [Pilot and semi-operational verification.]
  Interní kód: TN01000048/3-V004 ; 2020
  Technické parametry: Technologie byla vyvinuta ve spolupráci s firmou EcoFuel Laboratories s.r.o. (IČ 28973852) a ověřena ve spolupráci s firmou PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. (IČ 60646594)
  Ekonomické parametry: Výtěžnost produkce mastných kyselin byla mezi mutantní a původní linií téměř dvojnásobná ve prospěch mutantní linie za použití stejných energetických zdrojů a ve stejném čase, což významně zvyšuje možnosti ekonomického výnosu při použití předkládané technologie pro produkci mastných kyselin z mikrořas.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institucionální podpora: RVO:86652079
  Klíčová slova: šlechtění * evoluce * lipidy * mastné kyseliny * průtoková cytometrie * bioreaktory * třídění * fluorescenční značky
  Obor OECD: Agricultural biotechnology and food biotechnology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314783
   
   
 6. 6.
  0535890 - ÚCHP 2021 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Soukup, Karel - Hejtmánek, Vladimír - Čárský, Milan - Kaštánek, František - Topka, Pavel - Šolcová, Olga
  Technologie výroby pelet z čistírenských a papírenských kalů.
  [Technology of pellets production from sewage and paper sludge.]
  Interní kód: echnologie přípravy nového paliva ; 2020
  Technické parametry: Technologie přípravy nového paliva zahrnuje třístupňový proces, při kterém se odvodněný kal z ČOV nebo vláknitý kal z papíren vysuší volně na vzduchu na krytém prostranství. Dále se tyto odpadní materiály zbaví patogenních mikroorganismů v rotační peci při teplotě 140 °C po dobu 2 hodin (hygienizace kalu), čímž vznikne zdravotně nezávadný materiál, vhodný k další mechanické úpravě a skladování. V dalším technologickém kroku se vysušený papírenský kal rozdruží na přiměřeně veliké částice, např. v kladivovém mlýně, neboť zejména vláknitý materiál z papíren se spéká. Vysušené, hygienizované a mechanicky upravené odpadní materiály se nakonec smíchají ve vhodném poměru (zde 4/1 resp. 2/1). Směsi se formují lisováním do tvaru výtlačků (pelet). Výsledný materiál, už zbavený značného podílu vody, má výhřevnost na úrovni výhřevnosti hnědého uhlí a jeho formy (pelety různé velikosti) jsou vhodné pro spalování zejména ve fluidačních kotlích.
  Ekonomické parametry: Čistírenský kal nebo výmět odpadních vláken z papíren obsahují organické látky, případně celulózu, které navyšují energetickou hodnotu odpadového materiálu tohoto typu. Pro využití v průmyslovém měřítku se sušení i hygienizace provede ve výkonných bubnových nebo tunelových sušárnách využívajících přebytečné teplo elektrárny nebo tepelného zdroje. Oba vysušené odpadní materiály je nutné smíchat ve vhodném poměru. Všechny zpracovávané vzorky mají vhodné vlastnosti pro výrobu pelet bez přídavku dalších pojivových látek, což znamená výrazné šetření provozních nákladů. Během procesu peletizace docházelo k jistému opotřebení konstrukčních prvků peletizační linky vlivem přítomnosti abrazivních částic v peletovaném materiálu.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: pelets * sewage sludge * paper sludge
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313788
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  TN010000048_05_V004.docx2630.4 KBAutorský postprintvyžádat
   
   
 7. 7.
  0535888 - ÚCHP 2021 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Čárský, Milan - Soukup, Karel - Kaštánek, František - Šolcová, Olga
  Hydrodynamické charakteristiky fluidní vrstvy paliva při spalování pelet.
  [Hydrodynamic characteristics of the fluidized bed of fuel during combustion of pellets.]
  Interní kód: technologie spalování kalů ; 2020
  Technické parametry: Pro stanovení hydrodynamických parametrů fluidní vrstvy bylo použito palivo ve formě pelet vyrobené z čistírenských a směsi čistírenských a papírenských kalů. Kaly z čistírny odpadních vod a vláknitý papírenský odpad, které mají v surovém stavu vlhkost 80% se nejprve suší na vzduchu na vlhkost 20% a následně se dosuší v rotační peci při teplotě 140°C na výsledný obsah vody 12-17%. Při této teplotě vznikne zdravotně nezávadný materiál. Jako inertní materiál byl použit písek a byla stanovena minimální fluidační rychlost při optimální teplotě.
  Ekonomické parametry: V současné době se čistírenský odpad nejvíce využívá v zemědělství. Technologie řeší spalování kalů ve formě pelet ve fluidní vrstvě inertního materiálu, v našem případě písku. Hydrodynamické parametry fluidního procesu jsou určeny z laboratorních experimentů při teplotě místnosti a přepočteny na teplotu spalovacího procesu ve fluidním kotli. Výsledky slouží jako podklad pro projekt průmyslového fluidního kotle pro výrobu elektrické energie.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: fluidized bed * hydrodynamic characteristic * combustion
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313793
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  TN010000048_05_V008.docx11.3 MBAutorský postprintvyžádat