Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0573585 - ÚPT 2024 RIV CZ eng L - Prototyp, funkční vzorek
  Mrňa, Libor - Kolařík, Vladimír - Hopp, J. - Horák, S. - Stoklasa, B. - Úlehla, L.
  Compensated telecentric F-Theta projection objective for micromachining applications at 257 nm.
  Interní kód: APL-2022-38 ; 2022
  Technické parametry: Výsledkem je design funkčního vzorku a funkční vzorek f-theta objektivu s difraktivním prvkem pro korekci chromatické aberace.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D, mrna@isibrno.cz.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: F-theta objective * Laser micromachining * Diffractive optical element * Pulsed high-power laser * Chromatic aberration correction
  Obor OECD: Mechanical engineering
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0344001
   
   
 2. 2.
  0573000 - BC 2023 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Vancová, Marie - Horodyský, P. - Krzyžánek, Vladislav
  Adaptér pro přenos vzorků ze systému HPF do kryo-skenovacího elektronového mikroskopu.
  [Adapter for sample transfer from HPF system to cryo-scanning electron microscope.]
  Interní kód: TN01000008/20-V006 ; 2022
  Technické parametry: Držák se skládá z dvou částí, pevné a výměnné aretační lišty pro uchycení safírových sklíček a HPF držáků, která minimálně zakrývá plochu pozorování, umožňuje maximální přiblížení k katodoluminescenčnímu detektoru Crytur a zároveň zajišťuje, že sklíčka a HPF držáky jsou během pozorování stabilně uchyceny. / The holder consists of two parts, a fixed and interchangeable locking bar for attaching the sapphire slides and HPF holders, which minimally cover the viewing area, allows maximum proximity to the cathodoluminescence detector Crytur and ensures that the slides and carriers are firmly held in place during observation.
  Ekonomické parametry: Funkční vzor - není určen pro výrobu
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:60077344 ; RVO:68081731
  Klíčová slova: Katodoluminescence * Detektor * SEM
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics); Optics (including laser optics and quantum optics) (UPT-D)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0343525
   
   
 3. 3.
  0569205 - BC 2023 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Nebesářová, Jana - Vancová, Marie - Týč, Jiří - Kitzberger, František - Masařová, Petra - Vaněček, Jiří - Šlouf, Miroslav - Skoupý, Radim - Krzyžánek, Vladislav
  Modifikovaná souprava pro přípravu biologických preparátů pro 3D rastrovací elektronovou mikroskopii.
  [Improved specimen preparation kit for 3D SEM.]
  Interní kód: TN01000008/12-V010 ; 2022
  Technické parametry: Upravená souprava pro přípravu biologických preparátů pro 3D elektronovou mikroskopii,složená z dávek chemických činidel a potřebného vybavení, která nově obsahuje modifikovanou epoxidovou pryskyřici zvyšující odolnost výsledného preprátu k nabíjení při analýze v elektronovém mikroskopu.
  Ekonomické parametry: Upravená souprava pro přípravu biologických vzorků pro 3D rastrovací elektronovou mikroskopii je využitelná v oblasti biologického a biomedicínského výzkumu.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:60077344 ; RVO:61389013 ; RVO:68081731
  Klíčová slova: 3D analýza biologických objektů * 3D skenovací/rastrovací elektronová mikroskopie * SBF SEM * FIB SEM * Micro-array tomografie * příprava biologických vzorků
  Obor OECD: Cell biology; Polymer science (UMCH-V)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0340584
   
   
 4. 4.
  0567581 - ÚPT 2023 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Čížek, Martin - Hucl, Václav - Jedlička, Petr - Číp, Ondřej
  Elektronický systém pro závěs frekvence laseru na mód optického rezonátoru.
  [Electronic system for locking laser frequency on mode of optical resonator.]
  Interní kód: APL-2022-37 ; 2022
  Technické parametry: Šířka pásma zpracování: 120 kHz, Modulační frekvence: 13,1 MHz, Úroveň signálu na vstupu: minimálně: -50 dBm, Rozsah přeladění akčního zásahu: od -8.0 MHz do +8.0 MHz
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Martin Čížek, Ph.D., cizek@isibrno.cz.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: highly-coherent laser source * narrow linewidth * telecommunication band
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0338824
   
   
 5. 5.
  0567580 - ÚPT 2023 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Grim, Jakub - Vlček, Ivan - Pham, Minh Tuan - Jedlička, Petr - Slodička, L. - Kůr, J. - Lédl, Vít - Číp, Ondřej
  Kompaktní vakuová komora pro zachytávání iontů a kvantové snímání.
  [The compact vacuum chamber for ion trapping and quantum sensing.]
  Interní kód: APL-2022-36 ; 2022
  Technické parametry: Objem komory včetně čerpací části: 2,2 dm3, Dosažitelný tlak vakua: nižší než 1exp(-11) mbar, Frekvence buzení elektrické pasti: od 20 do 30 MHz, Typ generovaných atomů: vápník, Počet optických portů: 10 ks, Materiál komory: titan
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Ondřej Číp, Ph.D., ocip@isibrno.cz.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:68081731 ; RVO:61389021
  Klíčová slova: Vakuum chambre * electric trap * radiofrequency * ion * quantum technology
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics); Optics (including laser optics and quantum optics) (UFP-V)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0338823
   
   
 6. 6.
  0567547 - ÚPT 2023 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Pravdová, Lenka - Procháska, František - Hrabina, Jan - Čížek, Martin - Lédl, Vít - Kůr, J. - Číp, Ondřej
  Vysoce koherentní zdroj optické frekvence.
  [The highly-coherent source of optical frequency.]
  Interní kód: APL-2022-35 ; 2022
  Technické parametry: Vlnová délka laseru: 1540,567 nm, Šířka spektrální čáry: <10 Hz, Optický výkon: 30 mW, Tlak vakuové komory: 0,00015 Pa, Rozměry sestavy: šířka 800 x hloubka 1000 x výška 300 mm
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Mgr. Lenka Pravdová, Ph.D., lpravdova@isibrno.cz.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:68081731 ; RVO:61389021
  Klíčová slova: highly-coherent laser source * narrow linewidth * telecommunication band
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics); Optics (including laser optics and quantum optics) (UFP-V)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0338792
   
   
 7. 7.
  0567203 - ÚPT 2023 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Krutil, Vojtěch - Hanzelka, Pavel - Srnka, Aleš
  HEATS - Heliem asistovaný teplotní spínač.
  [HEATS - Helium Assisted Thermal Switch.]
  Interní kód: APL-2022-33 ; 2022
  Technické parametry: Teplotní spínač byl navržen pro možnost přerušení chlazení nosiče vzorku v TEM při zachování chlazení radiačního štítu (kryoboxu). Spínač je určen pro spojení s chlazeným dnem Dewarovy nádoby s kapalným dusíkem (LN2). Teplotní spínač sestává z chlazené tepelné kotvy, pevné a pohyblivé části spínače, obalového vlnovce, topného odporu, měděného svazku pro tepelnou vazbu s palcem Dewarovy nádoby a ovládacího mechanismu. Spínač umožňuje plynulé nastavení tepelného odporu od 0,5 K/W po 200 K/W a tím i dosažení požadované teploty nosiče vzorku při minimální spotřebě LN2 a výkonu topení. Navržený rozsah pracovních teplot je 77 K - 300 K, ale je možné jej připojit k chlazení kapalným heliem (LHe) a využít pro pracovní teploty mezi 5 K - 400 K.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Aleš Srnka, CSc., ales@isibrno.cz.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: cryogenic cooling * thermal switch
  Obor OECD: Mechanical engineering
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0338480
   
   
 8. 8.
  0566684 - ÚFP 2023 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Kredba, Jan - Paprčková, Markéta - Procháska, František - Nejezchleb, K.
  Funkční vzorek multi-vlnového interferometru pro charakterizaci laserových tyčí.
  [Functional sample of multi wave lenght interferometer for laser rods characterization.]
  Interní kód: TN01000008/02-V010 ; 2022
  Technické parametry: Vnější rozměry: 605 mm x 305 mm x 280 mm, rozlišení kamery: 2448 x 2048 px, velikost pixelu 3,45 um x 3,45 um, zvětšení: 0,5 x, prostorové rozlišení: 6,9 um / px, max. průměr měřeného vzorku: 14 mm, délka měřicí kavity: 60 – 240 mm, laserový zdroj: DFB dioda s Faradayovým izolátorem, vlnová délka laserového zdroje (střední): 852 nm, maximální rozsah teplotního přeladění laseru: 25 °C, maximální změna vlnové délky při přeladění: 1,5 nm
  Ekonomické parametry: Ekonomické parametry výsledku jsou v tuto chvíli těžko vyčíslitelné. V souvislosti s komercializací se plánuje aktivní propagace vyvinutého interferometru MWL na předních evropských optických veletrzích jako je Laser World of Photonics s cílem nabídnout vyvinuté řešení jednomu z renomovaných výrobců interferometrických systémů. Výzkumné centrum TOPTEC úzce spolupracuje s výrobci v ČR (Crytur sro, Meopta as) i v Evropě (Asphericon GmbH, Jenoptics GmbH). Tito výrobci jsou potenciálními kupci výše uvedené technologie.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:61389021
  Klíčová slova: MWL interferometry * laser rods
  Obor OECD: Electrical and electronic engineering
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0337988
   
   
 9. 9.
  0566637 - ÚPT 2023 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Láznička, Tomáš - Krutil, Vojtěch - Krzyžánek, Vladislav - Hrubanová, Kamila
  Kryo-stolek a antikontaminátor pro FIB-SEM.
  [Cryo-stage and anti-contaminator for FIB-SEM.]
  Interní kód: APL-2022-24 ; 2022
  Technické parametry: Kryo-stolek umožňující uchycení komerčního držáku vzorku je k posuvnému mechanismu mikroskopu připevněn pomocí centrovacích kolíků a jednoho šroubu uprostřed stolku. Otvor pro hlavičku šroubu je průchozí skrz držák, takže není nutné rozebírat celý stolek. Část stolku, do které se upevňuje držák vzorku je připevněna ke spodní podložce pomocí čtyř sloupků Antikontaminační štít vzorku je připevněn ke spodní podložce dvěma podobnými, delšími sloupky. Antikontaminační štít může být pomocí chladovodu připojen zjednodušenou cestou buď k velkému antikontaminačnímu štítu ze zadní strany nebo přímo na palec (k držáku nebo chladovodu vedoucí od palce) chladící Dewarovy nádoby. Součástí systému je měřič teploty připojený k pravé části, z levé části je připojen ohřívač, kterým můžeme regulovat teplotu vzorku. Systém je schopen dosáhnout teoretické teploty 81 K. Posuvný mechanismus i se stolkem mikroskopu je schopný náklonu do 52°, který slouží pro náklon vzorku ve směru k iontovému svazku pro kolmé obrábění svazkem k povrchu vzorku.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Mgr. Kamila Hrubanová, Ph.D., hrubanova@isibrno.cz.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: Cryo-SEM * electron microscopy * FIB-SEM
  Obor OECD: Electrical and electronic engineering
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0337951
   
   
 10. 10.
  0566540 - ÚPT 2023 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Mika, Filip - Krátký, Stanislav - Pokorná, Zuzana
  Kalibrační standard pro metodu spektroskopii sekundárních elektronů v SEM.
  [Calibration standard sample for secondary electron spectroscopy in SEM.]
  Interní kód: APL-2022-11 ; 2022
  Technické parametry: Kalibrační vzorek obsahující mikrometrové struktury s různých materiálů vykazující odlišnou emisivitu sekundárních elektronů. Tloušťka jednotlivých materiálů je 150um a šířka proužků ze stříbra a chromu je 2 respektive 1 um.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Filip Mika, Ph.D.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: test sample * scanning electron microscope * secondary electron spectrometer
  Obor OECD: Materials engineering
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0337867
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.