Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0550700 - ÚPT 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Konvalina, Ivo - Sýkora, Jiří - Piňos, Jakub - Materna-Mikmeková, Eliška
  2D detekční systém pro odražené elektrony v UHV SLEEM.
  [2D detection system for reflected electrons in UHV SLEEM.]
  Interní kód: APL-2021-09 ; 2021
  Technické parametry: Funkční vzorek 2D detekčního systému tvoří příruba s nosičem, na němž je uložena deska plošného spoje osazená senzorem a elektronickými součástkami. Součástí detektoru je řídící elektronika a obslužný software.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Ivo Konvalina, Ph.D., kimiki@isibrno.cz.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: pixelated detector * scanning * low energy electron microscopy * reflected electrons
  Obor OECD: Electrical and electronic engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326005

             
   
   
 2. 2.
  0550699 - ÚPT 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Materna-Mikmeková, Eliška - Sýkora, Jiří - Piňos, Jakub - Průcha, Lukáš - Radlička, Tomáš
  Držák fázových destiček pro čištění.
  [Phase plates holder for the cleaning procedures.]
  Interní kód: APL-2021-08 ; 2021
  Technické parametry: Funkční vzorek držáku fázových destiček se skládá se dvou přesně definovaných vyfrézovaných duralových destiček s otvory na 25 apertur, na kterých jsou fázové destičky nalepeny pastou na bázi uhlíku či speciální stříbrnou pastou používanou při přípravě vzorků do rastrovacích elektronových mikroskopů.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Mgr. Eliška Materna Mikmeková, Ph.D. MBA, eliska@isibrno.cz.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: apertures holder * phase plates * transmission electron microscopy * cleaning
  Obor OECD: Electrical and electronic engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326004

             
   
   
 3. 3.
  0550697 - ÚPT 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Sháněl, O. - Schneider, M. - Materna-Mikmeková, Eliška - Řiháček, Tomáš - Podstránský, Jáchym - Radlička, Tomáš
  Si3Nx fázová destička.
  [Si3Nx phase plates.]
  Interní kód: APL-2021-05 ; 2021
  Technické parametry: Křemíkový čip nesoucí tenkou nitridovou membránu. Rozměr (Okénko v křemíkovém čipu) membrány je čtvercového tvaru o rozměru 100×100 µm. Tloušťka membrány je optimalizovaná tak, aby v posouvala fázi procházejícího svazku o pi/2. Čip je upevněný na platinové clonce o průměru 3 mm a ve středu clonky je malý otvor o rozměrech v jednotkách µm, který byl vytvořen pomoci FIB/SEM, tak aby odpovídal velikosti nultého řádu difrakce v zadní objektivové rovině.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D., radlicka@isibrno.cz.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: transmission electron microscopy * phase plate * silicon nitride * thin layers
  Obor OECD: Electrical and electronic engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326001

             
   
   
 4. 4.
  0536664 - ÚPT 2021 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Müllerová, Ilona - Frank, Luděk - Konvalina, Ivo - Materna-Mikmeková, Eliška - Sýkora, Jiří
  Držák vzorku pro elektronově indukované čištění v REM.
  [Specimen holder for the electron induced cleanning in SEM.]
  Interní kód: APL-2020-11 ; 2020
  Technické parametry: Funkční vzorek stolku preparátu pro rastrovací prozařovací mikroskopii s extrémně pomalými elektrony tvoří kapsle preparátu s vloženým preparátem, nosné rameno z nevodivého materiálu, držák ramene, upravený vozík stolku a přívod vysokého potenciálu. Výsledek byl realizován pro ověření elektronově optických vlastností rekonstruovaného stolku preparátu pro mikroskop Magellan 400L, v rámci programu Národního centra kompetence - projekt Centrum elektronové a fotonové optiky.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Ilona Müllerová, DrSc., ilona@isibrno.cz
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: electron microscopy * scanning electron microscopy * scanning transmission electron microscopy * extremely slow electrons * specimen stage
  Obor OECD: Electrical and electronic engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314400

             
   
   
 5. 5.
  0536583 - ÚPT 2021 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Krátký, Stanislav - Fořt, Tomáš - Matějka, Milan - Materna-Mikmeková, Eliška - Radlička, Tomáš - Řiháček, Tomáš - Sháněl, O. - Schneider, M. - Mareček, D.
  Fázová destička pro použití v transmisní elektronové mikroskopii.
  [Phase plate for transmission electron microscopy.]
  Interní kód: APL-2020-07 ; 2020
  Technické parametry: Křemíkový čip (tloušťka 200 µm) nesoucí tenkou nitridovou membránu (tloušťka ⁓70 nm). Otvor membrány je čtvercového tvaru o rozměru 100×100 µm. Čip je upevněný na platinové clonce o průměru 3 mm. Celý vzorek je pokoven tenkou vrstvou molybdenu (⁓3 nm).
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Stanislav Krátký, kratky@isibrno.cz
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: transmission electron microscopy * phase plate * silicon nitride * thin layers * e-beam lithography
  Obor OECD: Electrical and electronic engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314347

             
   
   
 6. 6.
  0536443 - ÚPT 2021 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Konvalina, Ivo - Frank, Luděk - Radlička, Tomáš - Zobač, Martin - Vlček, Ivan - Sýkora, Jiří - Klein, Pavel - Müllerová, Ilona - Materna-Mikmeková, Eliška
  Elektrostatický tubus pro 2D detekci v UHV systému (mimo-osový pixelový detektor).
  [Electrostatic column for 2D detection in UHV system (off-axis pixelated detector).]
  Interní kód: APL-2020-06 ; 2020
  Technické parametry: Funkční vzorek projekčního elektrostatického tubusu tvoří tři elektrostatické multipólové korektory, jedna rotačně symetrická elektrostatická čočka, stínítko, řídící elektronika s programovatelnými napěťovými zdroji a kabeláž. Výsledek byl realizován pro ověření elektronově optických vlastností projekčního elektrostatického tubusu v rámci programu Národního centra kompetence - projekt Centrum elektronové a fotonové optiky.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Ivo Konvalina, Ph.D., kimiki@isibrno.cz
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: electron microscopy * electrostatic column * multipole corrector * electrostatic lens * 2D detection
  Obor OECD: Electrical and electronic engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314219

             
   
   
 7. 7.
  0509049 - ÚPT 2020 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Průcha, Lukáš - Piňos, Jakub - Sýkora, Jiří - Materna-Mikmeková, Eliška
  Termodesorpční spektroskopie v CVD zařízení pro kontrolu přípravy grafenových podložek.
  [Thermal desorption spectroscopy in CVD device for the control of preparation of graphene based substrates.]
  Interní kód: APL-2019-11 ; 2019
  Technické parametry: Funkční vzorek se skládá z hmotnostního spektrometru, CVD pece, 2 průtokoměrů, digitálního manometru, CF kříže, stojanu na ocelové křížení, UHV uzávěrů a turbomolekularní vývěvy.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu slouží k výzkumným účelům. Nedochází k přímému prodeji vzorku. Finanční vyčíslení případné prodejní ceny vychází z nákladů na vývoj, materiál, výrobu a přiměřený zisk. Kontakt: Ing. Lukáš Průcha, prucha@isibrno.cz
  Grant CEP: GA TA ČR TG03010046
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: TDS * CVD * graphene * mass spectroscopy
  Obor OECD: Materials engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299850

             
   
   
 8. 8.
  0507953 - ÚPT 2020 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Průcha, Lukáš - Piňos, Jakub - Sýkora, Jiří - Materna-Mikmeková, Eliška
  Přívod plynů do CVD zařízení pro přípravu grafenových podložek.
  [Gas supplies for CVD device for the preparation of graphene based substrates.]
  Interní kód: APL-2019-04 ; 2019
  Technické parametry: Funkční vzorek se skládá z nerezové trubice, příruby s vývodem, 3 ventilů, 2 průtokoměrů, 2 elektromagnetických zámků, 2 plynových filtrů, tenké ocelové trubičky, kabelů na propojení s PC, 2 plynových bomb a CVD pece.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Lukáš Průcha, prucha@isibrno.cz
  Grant CEP: GA TA ČR TG03010046
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: gas supplies * methane * hydrogen * CVD * graphene
  Obor OECD: Coating and films
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298928

             
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies,které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom, jak používáme cookies.