Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0535132 - ÚMCH 2021 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Kostka, Libor - Kotrchová, Lenka - Etrych, Tomáš
  Hvězdicovité polymerní léčivo na bázi biodegradovatelného dendritického jádra a hydrofilního polymeru se zvýšeným záchytem v pevných nádorech.
  [Star like polymer nanotherapeutics based on biodegradable dendritic core and hydrophilic polymer tailored for high uptake in solid tumors.]
  Interní kód: KLK-20-DOX ; 2020
  Technické parametry: Hvězdicovitý vodorozpustný polymerní nosič se skládá z poly(N-(2-hydroxypropyl)methakrylamid)ového kopolymeru s hydrazidem aminohexanové kyseliny a polyesterového jádra 2,2-bis(methylol)propionové kyseliny dendritické struktury. Umí cíleně dopravit do pevného nádoru až 12 hm% léčiva Doxorubicinu aniž by ztratil charakter plně rozpustného systému. Konjugát o velikosti 10 – 30 nm je vhodný pro intravenózní aplikaci, při které v tomto případě nedochází k systémové zátěži organismu. Léčivo je z nosiče uvolňováno pouze v nádorové tkáni díky poklesu hodnoty pH. Díky efektu zvýšené propustnosti a zádrže, charakteristickému a specifickému pro pevné nádory, dochází k cílené akumulaci polymerního léčiva právě v nádorové tkáni. Po dopravě léčiva do nádorové tkáně dochází k návratu polymerního nosiče do krve, kde dojde k jeho postupné degradaci na fragmenty vylučitelné ledvinami z organizmu. Takže ani při opakovaném podání nedochází k akumulaci polymerního nosiče v organizmu. Osoba pro jednání: Tomáš Etrych
  Ekonomické parametry: Vedlejší účinky klasické chemoterapie v protinádorové terapii, založené na nízkomolekulárních léčivech, mohou vést u pacientů k závažnému poškození organismu způsobujícímu další ekonomické výdaje. Při systémovém podání cytostatika dochází k velmi nízké specifické akumulaci v nádoru. A výraznému postižení zdravých orgánů. Navázáním cytostatika na polymerní nosič dochází k cirkulaci léčiva v neaktivní formě, a tudíž k téměř nulové zátěži zdravých orgánů. Díky efektu zvýšené propustnosti a zádrže, charakteristickému a specifickému pro pevné nádory, dochází k cílené akumulaci polymerního léčiva právě v nádorové tkáni. Hvězdicovité polymerní léčiva mají výrazně vyšší akumulaci v nádorové tkáni než pouze lineární polymerní léčivo. Přidanou hodnotou uvedeného systému je tedy zlepšení kvality života pacientů, zvýšení terapeutického účinku použitých léčiv, a tím i ušetření finančních prostředků, vynakládaných ze zdravotního pojištění.
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTAUSA18083
  Klíčová slova: star-like polymer carrier * HPMA * doxorubicin
  Obor OECD: Polymer science
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313225

             
   
   
 2. 2.
  0535128 - ÚMCH 2021 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Kotrchová, Lenka - Kostka, Libor - Etrych, Tomáš
  Hvězdicovitý polymerní konjugát na bázi biodegradovatelného dendritického jádra a hydrofilního polymeru pro citlivou diagnostiku pevných nádorů.
  [Star like polymer conjugates based on biodegradable dendritic core and hydrophilic polymer tailored for sensitive diagnostic of solid tumors.]
  Interní kód: KLK-6-DFX ; 2020
  Technické parametry: Hvězdicovitý vodorozpustný polymerní nosič se skládá z poly(N-(2-hydroxypropyl)methakrylamid)ového kopolymeru s hydrazidem aminohexanové kyseliny a polyesterového jádra 2,2-bis(methylol)propionové kyseliny dendritické struktury. Hydrazid je modifikován chelátorem deferoxaminem, vhodným pro komplexaci např. 89Zr. Tento radioizotop je hojně využíván v pozitronové emisní tomografii pro diagnostiku solidních nádorů. Konjugát o velikosti 10 – 30 nm je vhodný pro intravenózní aplikaci, při které v tomto případě nedochází k systémové zátěži organismu. Díky efektu zvýšené propustnosti a zádrže, charakteristickému a specifickému pro pevné nádory, dochází k cílené akumulaci polymerního diagnostika právě v nádorové tkáni. Po nějaké době, v závislosti na typu konjugátu, dochází k návratu polymerního nosiče do krve, kde dojde k jeho postupné degradaci na fragmenty vylučitelné ledvinami z organizmu. Takže ani při opakovaném podání nedochází k akumulaci polymerního nosiče v organizmu. Osoba pro jednání: Tomáš Etrych
  Ekonomické parametry: Nádorová onemocnění stále patří mezi nejčastější příčiny úmrtí. Podmínkou úspěšné léčby je včasná a přesná diagnostika nádoru. Odhalení onemocnění v pozdější fázi nejen snižuje šance pacienta na přežití, ale také zvyšuje ekonomickou náročnost celé léčby. První volbou u léčby primárních nádorů je totiž jejich chirurgické odstranění. Mezi nejmodernější způsoby diagnostické metody patří využití zobrazovacích metod. Nynější zobrazovací metody používají nízkomolekulární kontrastní látky, které často nemají dostatečný kontrast mezi zdravou a nádorovou tkání. Při použití hvězdicovitého polymerního konjugátu, dochází k jeho zvýšené akumulaci specificky v nádoru a tím se zvyšuje i kontrast, tedy i přesnost, diagnostické metody. Díky této specificitě je možné použít menší množství kontrastní látky s lepším výsledkem než v případě nízkomolekulární látky. To vede ke zlevnění celého diagnostického postupu a následně i celé léčby, což představuje nemalou úsporu prostředků vynakládaných ze zdravotního pojištění.
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTAUSA18083
  Klíčová slova: star-like polymer carrier * HPMA * tumor diagnostics
  Obor OECD: Polymer science
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313226

             
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies,které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom, jak používáme cookies.