Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0583139 - BÚ 2024 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Kaštánek, P. - Kronusová, O. - Vlasáková, B. - Baldassarre Švecová, Eva - Brezáni, A. - Fišarová, Lenka - Matěj, K. - Trávníček, J. - Vosátka, Miroslav
  Funkční vzorek širokospektrálního biopesticidu na bázi rostlinného extraktu.
  [Functional sample of a broad-spectrum biopesticide based on a plant extract.]
  Interní kód: FW03010400-V1 ; 2022
  Technické parametry: Jedná se extrakt z kořene s prokazatelně širokospektrálními antifungálními vlastnostmi. Sušená biomasa je macerována ve vhodném poměru rozpouštědel za stanovené doby. Funkční vzorek se aplikuje na rostliny ve formě postřiku či zálivky po naředění na 0,2 % extraktu. Koncentrace vychází z testů na několika fytopatogenech. Postřik je prováděn na listy rostoucích sazenic 1× týdně do úplného pokrytí listů v případě patogenu B. cinerea, který napadá nadzemní části rostlin, a v množství 1 ml do substrátu 1× týdně v případě patogenu F. oxysporum, které napadá kořeny rostlin.
  Ekonomické parametry: V minulosti i současnosti bylo přijato několik strategií ochrany rostlin. Kromě systémových opatření zahrnujících správnou výživu, hygienu a úpravu mikroklimatu používány syntetické fungicidy. Vysoké náklady, zvýšené obavy veřejnosti z kontaminace zbytky syntetických fungicidů a jejich vlivu na lidské zdraví, zvýšený rozvoj rezistence v populacích patogenů a znečištění životního prostředí vedly ke snahám vyvinout nové, spolehlivější a ekologičtější techniky a přípravky. Alternativní metody ochrany rostlin využívají ke kontrole fytopatogenů různé látky získané z rostlinného materiálu, jako jsou esenciální oleje a extrakty. Použití rostlinných extraktů s antifungálními účinky je životaschopnou alternativou ochrany rostlinné produkce. Výhodami produktů na bázi extraktů jsou dostupná povaha, snadná biologická rozložitelnost, to, že nejsou fytotoxické, a také fakt, že jakožto většinou složité sloučeniny nevyvolávají rezistenci u patogena. Výroba takových biofungicidů je součástí principů cirkulární ekonomiky.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) FW03010400
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: plant extract * antifungal effect * phytopatogens * Botrytis cinerea * Fusarium oxysporum * foliar spray
  Obor OECD: Agricultural biotechnology and food biotechnology
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0351149
   
   
 2. 2.
  0583118 - BÚ 2024 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Kaštánek, P. - Kronusová, O. - Vlasáková, B. - Baldassarre Švecová, Eva - Brezáni, A. - Fišarová, Lenka - Matěj, K. - Trávníček, J. - Vosátka, Miroslav
  Biofungicid s úzkospektrálním účinkem.
  [Narrow-spectrum biofungicide.]
  Interní kód: FW03010400-V13 ; 2022
  Technické parametry: Jedná se extrakt z plodu s prokazatelně antifungálními vlastnostmi proti fytopatogenu Bothrytis cinerea. Sušená biomasa je macerována ve vhodném poměru rozpouštědel za stanovené doby. Funkční vzorek se aplikuje na rostliny ve formě postřiku po naředění na 0,2 % extraktu. Koncentrace vychází z in vitro i in vivo testů. Postřik je prováděn na listy rostoucích sazenic 1× týdně do úplného pokrytí listů, protože patogen napadá nadzemní části rostlin.
  Ekonomické parametry: V minulosti i současnosti bylo přijato několik strategií ochrany rostlin. Kromě systémových opatření zahrnujících správnou výživu, hygienu a úpravu mikroklimatu používány syntetické fungicidy. Vysoké náklady, zvýšené obavy veřejnosti z kontaminace zbytky syntetických fungicidů a jejich vlivu na lidské zdraví, zvýšený rozvoj rezistence v populacích patogenů a znečištění životního prostředí vedly ke snahám vyvinout nové, spolehlivější a ekologičtější techniky a přípravky. Alternativní metody ochrany rostlin využívají ke kontrole fytopatogenů různé látky získané z rostlinného materiálu, jako jsou esenciální oleje a extrakty. Použití rostlinných extraktů s antifungálními účinky je životaschopnou alternativou ochrany rostlinné produkce. Výhodami produktů na bázi extraktů jsou dostupná povaha, snadná biologická rozložitelnost, to, že nejsou fytotoxické, a také fakt, že jakožto většinou složité sloučeniny nevyvolávají rezistenci u patogena. Výroba takových biofungicidů je součástí principů cirkulární ekonomiky.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) FW03010400
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: plant extract * antifungal * phytopatogen * Botrytis cinerea * foliar spray
  Obor OECD: Agricultural biotechnology and food biotechnology
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0351120
   
   
 3. 3.
  0555673 - BÚ 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Kaštánek, P. - Vosátka, Miroslav - Kronusová, O. - Baldassarre Švecová, Eva - Vlasáková, B.
  Preparát na bázi prospěšných mikroorganismů působící preventivně proti fytoparazitickým plísním.
  [Beneficial microorganism-based formulation acting preventively against phytopathogenic fungi.]
  Interní kód: FV40103-P2 ; 2021
  Technické parametry: Kultura je nakultivována ve velkoobjemovém fermentoru. Na konci kultivace je provedena mikroskopická kontrola kvality.
  Ekonomické parametry: Přípravek neznečišťuje životní prostředí, a proto nevyžaduje zvláštní opatření z hlediska ochrany dalších organismů a s tím spojených ekonomických nákladů.
  Grant CEP: GA MPO FV40103
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: Bacillus licheniformis * plant protection * Botrytis cinerea
  Obor OECD: Agronomy, plant breeding and plant protection
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0330173
   
   
 4. 4.
  0555671 - BÚ 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Kaštánek, P. - Vosátka, Miroslav - Piklová, M. - Kronusová, O. - Baldassarre Švecová, Eva - Vlasáková, B.
  Preparát na bázi esenciálních olejů redukující fytoparazitické plísně.
  [Essential oil-based formulation reducing phytopathogenic fungi.]
  Interní kód: FV40103-P1 ; 2021
  Technické parametry: Směs oleje s emulgátorem je míchána za současného zahřívání do vzniku homogenní hmoty.
  Ekonomické parametry: Nanoemulze má významné výhody, co se týče menších nákladů na bezpečnost při výrobě, zvýšené stability a životnosti produktu a vyšší biologické dostupnosti účinných látek.
  Grant CEP: GA MPO FV40103
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: fennel oil nanoemulsion * microfluidization * Botrytis cinerea
  Obor OECD: Agronomy, plant breeding and plant protection
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0330174
   
   
 5. 5.
  0555322 - BÚ 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Vosátka, Miroslav - Baldassarre Švecová, Eva - Fišarová, Lenka - Kaštánek, P. - Vlasáková, B. - Kronusová, O. - Matěj, K.
  Biohnojivo s aplikací foliární.
  [Foliar-applied biofertilizer.]
  Interní kód: FW03010400-V15 ; 2021
  Technické parametry: Bioaktivní látky z organicky produkovaných tradičních českých léčivek a plodin.
  Ekonomické parametry: Prudukt bude registrován a certifikován pro použití v organickém zemědělství pro zvýšení výnosů, podporu udržitelného rozvoje a cirkulární ekonomiky.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) FW03010400
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: biofertilizer * cow dung * plant growth promotion
  Obor OECD: Ecology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0330057
   
   
 6. 6.
  0555295 - BÚ 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Vosátka, Miroslav - Baldassarre Švecová, Eva - Fišarová, Lenka - Kaštánek, P. - Vlasáková, B. - Kronusová, O. - Matěj, K.
  Biohnojivo s aplikací do půdy.
  [Soil-applied biofertilizer.]
  Interní kód: FW03010400-V14 ; 2021
  Technické parametry: Biohnojivo složené z mikrobiálních komponentů (symbiotické houby, řasy a bakterie) a abiotických komponentů (vermikompost, biouhel, lignohumáty).
  Ekonomické parametry: Biohnojivo je složeno převážně z odpadní rostlinné biomasy a je tak přínosem budování přírodě blízkého hospodaření, cirkulární ekonomiky a udržitelného rozvoje.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) FW03010400
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: biofertilizer * symbiotic mycorrhizal and endophytic fungi * plant growth-promoting rhizobacteria * medicinal herbs * maize
  Obor OECD: Ecology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0330053
   
   
 7. 7.
  0506100 - ÚCHP 2020 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Hanika, Jiří - Šabata, Stanislav - Rousková, Milena - Šolcová, Olga - Baldassarre Švecová, Eva - Mrnka, Libor - Schmidt, Christoph Stephan - Frantík, Tomáš - Bárnet, M. - Vosátka, Miroslav
  Funkční vzorek rostlinného biostimulantu V040(V273).
  [Functional Sample of Plant Biostimulant.]
  Interní kód: rostlinný biostimulant ; 2019
  Technické parametry: Funkční vzorek jednak podporuje růst jak nadzemní zelené biomasy, tak I zvětšení kořenového balu. Tento parameter byl testován na maloparcelových testech na ječmeni jarním a pšenici ozimé, přičemž výnos byl zvýšený o 8 a 5 % oproti kontrole. Funkční vzorek ve formě postřiku současně na rostliny působí protistresově.
  Ekonomické parametry: Rostlinný biostimulant získaný použitím metody kyselé hydrolýzy z bílkovinného odpadního materiálu s obsahem keratinu a tuku.
  Grant CEP: GA TA ČR TE01020080
  Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:67985939
  Klíčová slova: plant biostimulant * acid hydrolysis * liquid fertilizers
  Obor OECD: Chemical process engineering; Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials (BU-J)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297372
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  00206B6C274C200228140439.rtf148.3 KBAutorský preprintpovolen
  Funkční_vzorek_rostlinny_biostimulant.docx153.4 MBAutorský preprintpovolen
   
   
 8. 8.
  0502283 - BÚ 2019 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Bárnet, M. - Pluhař, P. - Mráz, J. - Frantík, Tomáš - Baldassarre Švecová, Eva - Mrnka, Libor - Schmidt, Christoph Stephan - Vosátka, Miroslav
  Peletizované osivo máku.
  [Pelleted poppy seeds.]
  Interní kód: WP4_A1b ; 2018
  Technické parametry: Peletizace byla provedena obalovací směsí složené ze škrobu a jílů v poměru 1:5 (w/w), aplikované v poměru s osivem 1:1 (na 10 g osiva máku bylo použito 10 g obalovací hmoty včetně přidané živinové složky). Procentuální zastoupení velikostních frakcí obalovaného osiva je následující: <1,4mm 85,6 %, 1,4-1,6mm 8,5 %, 1,6-2,0mm 5,8 %. Průměrný počet semen na obalovanou částici u jednotlivých velikostních frakcí činí: <1,4mm 1,05, 1,4-1,6mm 1,99, 1,6-2,0mm 2,83. Průměrná velikost obaleného semene dosahuje u kontrolního neobalovaného osiva 1,12 ± 0,01 mm (průměr ± střední chyba průměru), u obalovaného osiva 1,33 ± 0,03 mm (jde o 19 % nárůst oproti neobalovanému osivu) a u obalovaného osiva s živinovou složkou 1,28 ± 0,0224 mm (jde o 14 % nárůst oproti neobalovanému osivu).
  Ekonomické parametry: Použití peletizovaného osiva s živinovou složkou představuje výrazný potenciál pro nárůst výnosu osiva na úrovni kolem 5 %.
  Grant CEP: GA TA ČR TE01020080
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: pelleting * poppy * seeds
  Obor OECD: Agricultural biotechnology and food biotechnology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294331
   
   
 9. 9.
  0502233 - BÚ 2019 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Bárnet, M. - Pluhař, P. - Mráz, J. - Frantík, Tomáš - Baldassarre Švecová, Eva - Mrnka, Libor - Schmidt, Christoph Stephan - Vosátka, Miroslav
  Peletizované osivo řepky.
  [Pelleted oilseed rape seeds.]
  Interní kód: WP4_A1c ; 2018
  Technické parametry: Peletizace byla provedena obalovací směsí složené ze škrobu a jílů v poměru 1:5 (w/w), aplikované v poměru s osivem 1:1 (na 20 g osiva řepky bylo použito 20 g obalovací hmoty včetně přidané živinové složky). Hmotnost tisíce semen (HTS) obalovaného osiva činí 5,48 g (jde o 35 % nárůst hmotnosti oproti neobalovanému osivu), obalovaného osiva s přídavkem 4. živiny 5,50 g (také 35 % nárůst hmotnosti oproti neobalovanému osivu) a obalovaného osiva s přídavkem houbového preparátu 5,40 g (jde o 33 % nárůst hmotnosti oproti neobalovanému osivu). Průměrná velikost semene dosahuje u kontrolního neobalovaného osiva 2,03 ± 0,03 mm (průměr ± střední chyba průměru), u obalovaného osiva bez aditiv 2,03 ± 0,03 mm (jde o 6 % nárůst oproti neobalovanému osivu), u obalovaného osiva s 4. živinou 2,10 ± 0,03 mm (jde o 10 % nárůst oproti neobalovanému osivu) a u obalovaného osiva s houbovým preparátem 2,07 ± 0,03 mm (jde o 8 % nárůst oproti neobalovanému osivu).
  Ekonomické parametry: Použití obalovaného osiva s živinovou/houbovou složkou představuje výrazný potenciál pro nárůst výnosu osiva na úrovni kolem 5 %.
  Grant CEP: GA TA ČR TE01020080
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: pelleting * oilseed rape * seeds
  Obor OECD: Agricultural biotechnology and food biotechnology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294325
   
   
 10. 10.
  0502112 - ÚCHP 2019 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Rousková, Milena - Maléterová, Ywetta - Šolcová, Olga - Kaštánek, P. - Kronusová, O. - Vosátka, Miroslav - Mrnka, Libor - Baldassarre Švecová, Eva
  Funkční vzorek kosmetiky z Magnolia × pruhoniciana.
  [Functional sample of cosmetics from Magnolia × pruhoniciana.]
  Interní kód: Funkční vzorek kosmetiky z Magnolia × pruhoniciana ; 2018
  Technické parametry: Postup výroby balzámu se skládal z navážení a smíchání surovin fáze A s následným vyhřátím směsi na 85 °C s mícháním po dobu 15 min turbínkou při 400 rpm. Poté při chladnutí směsi byla zvýšena rychlost turbínky na 800-1200 rpm či byla směs homogenizována s využitím homogenizátoru Ika T25 Ultra Turrax. Při teplotě 40-45°C byly přidány látky fáze B. Po snížení teploty balzámu na 25-30°C, byl balzám plněn do kelímků a ponechán uležet po dobu 24 h.
  Ekonomické parametry: Popsanou technologií lze zajistit získání balzámu z extraktu květů Magnolia x Pruhoniciana
  Grant CEP: GA TA ČR TE01020080
  Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:67985939
  Klíčová slova: cosmetics * flowers * magnolia × pruhoniciana
  Obor OECD: Chemical process engineering; Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials (BU-J)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294080
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Functional sample_cosmetics.docx413.3 KBVydavatelský postprintpovolen
  V015 (V285).pdf4492.3 KBVydavatelský postprintpovolen
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.