Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0503678 - ÚSD 2020 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Zahradníček, Tomáš
  Od regionálního sovětu k národnímu parlamentu. Tři fáze proměny České národní rady v letech 1989-1992.
  [From the Regional Soviet to the National Parliament. Three Phases of the Transformation of the Czech National Council in 1989-1992.]
  Kořeny a tváře národního parlamentu. Česká národní rada 1968-2018. Sborník z konference konané 17.-18. května 2018 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2019 - (Gjuričová, A.; Zahradníček, T.), s. 59-67. ISBN 978-80-7285-218-5.
  [Česká národní rada. Kořeny a tváře národního parlamentu. Praha (CZ), 17.05.2018-18.05.2018]
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11; AV ČR(CZ) SAV-18-28
  Program: StrategieAV; Bilaterální spolupráce
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: Czech National Council * parliamentarism * 1989-1992
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295487
   
   
 2. 2.
  0503677 - ÚSD 2020 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Gjuričová, Adéla
  Dvojakost v genetickém kódu. Národní rady v politickém systému socialistického Československa.
  [A genetic doubleness. The National Councils in the political system of Socialist Czechoslovakia.]
  Kořeny a tváře národního parlamentu. Česká národní rada 1968-2018. Sborník z konference konané 17.-18. května 2018 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2019 - (Gjuričová, A.; Zahradníček, T.), s. 49-58. ISBN 978-80-7285-218-5.
  [Česká národní rada. Kořeny a tváře národního parlamentu. Praha (CZ), 17.05.2018-18.05.2018]
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11; AV ČR(CZ) SAV-18-28
  Program: StrategieAV; Bilaterální spolupráce
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: Czech National Council * parliamentarism * political system
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295485
   
   
 3. 3.
  0503676 - ÚSD 2020 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Hoppe, Jiří
  „Vyjadřovat české národněpolitické stanovisko”. Ustavování České národní rady v roce 1968.
  [„To express the Czech National Political Opinion”. Establishment of the Czech National Council in 1968.]
  Kořeny a tváře národního parlamentu. Česká národní rada 1968-2018. Sborník z konference konané 17.-18. května 2018 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2019 - (Gjuričová, A.; Zahradníček, T.), s. 19-27. ISBN 978-80-7285-218-5.
  [Česká národní rada. Kořeny a tváře národního parlamentu. Praha (CZ), 17.05.2018-18.05.2018]
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: Czech National Council * parliamentarism
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295483