Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0525550 - ARÚ 2021 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Ottenwelter, Estelle - Barčáková, Ludmila - Josse, C. - Robbiola, L. - Krupičková, Šárka - Frolík, Jan - Poláček, Lumír
  Technological characterisation of early Medieval gilded copper hollow pendants (gombiky), from Mikulčice (Moravia) and Prague Castle (Bohemia).
  Archaeological and Anthropological Sciences. Roč. 12, č. 7 (2020), č. článku 145. ISSN 1866-9557
  Grant CEP: GA ČR GAP405/12/2195; GA ČR GA17-01878S
  Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:68081758
  Klíčová slova: fire gilding * hard soldering * jewellery * gombik * manufacturing process * metallography * SEM/EDS * FIB FEG-SEM
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AC - Archeologie, antropologie, etnologie (ARUB-Q)
  Obor OECD: Archaeology; Archaeology (ARUB-Q)
  Impakt faktor: 2.063, rok: 2019
  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12520-020-01084-4
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309672
   
 2. 2.
  0518714 - ARÚB 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šindelář, Jiří - Poláček, Lumír - Krupičková, Šárka
  Doporučená metodika fotodokumentace v archeologii pro následné metrické analýzy obrazu.
  [Recommended photographic documentation methodology in archaeology for subsequent metric image analysis.]
  Přehled výzkumů. Roč. 60, č. 2 (2019), s. 201-224. ISSN 1211-7250
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG18P02OVV029
  Klíčová slova: shooting for photogrammetry * 3D modellation in archaeology * Mikulčice * geoinformatics * 3D methodology and results
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/pv_60_2_sindelar_et_al.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306670
   
 3. 3.
  0518706 - ARÚB 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Krupičková, Šárka - Ottenwelter, Estelle - Březinová, Helena
  Exact evidences of the use of spherical buttons (gombíky): two case studies from Moravian finds.
  Přehled výzkumů. Roč. 60, č. 2 (2019), s. 57-77. ISSN 1211-7250
  Grant CEP: GA ČR GA17-01878S
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: Great Moravia * SEM/EDS * jewellery * spherical hollow buttons (gombíky) * early medieval clothing
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AC - Archeologie, antropologie, etnologie (ARU-G)
  Obor OECD: Archaeology; Archaeology (ARU-G)
  http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/pv_60_2_krupickova_et_al.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303775