Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0502806 - ÚMG 2019 RIV CZ cze L4 - Software
  Škuta, Ctibor - Bartůněk, Petr
  Portál pro výběr bioaktivních sloučenin Probes & Drugs.
  [Probes &Drugs portal: an interactive, open data resource for chemical biology.]
  Interní kód: Software-4 ; 2017
  Technické parametry: Databáze obsahuje struktury a veřejná data vice než 30 000 sloučenin, případně informace s jakými dalšími látkami je možné danou sloučeninu nahradit. Samotný portál využívá data o těchto sloučeninách a různě je kombinuje podle požadavků uživatelů.Open data portal pro výběr bioaktviních sloučenin. (https://www.probes-drugs.org
  Ekonomické parametry: Open data portal pro výběr bioaktviních sloučenin. Tento webový portál výrazně usnadní práci s informacemi nejen vědcům, kteří se primárně zabývají chemickými sloučeninami a jejich účinkem na živé organismy.
  Grant CEP: GA MŠk LO1220
  Institucionální podpora: RVO:68378050
  Klíčová slova: bioactive compounds * probes * drugs
  Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
  https://www.probes-drugs.org
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294692
   
   
 2. 2.
  0502803 - ÚMG 2019 RIV CZ cze L4 - Software
  Škuta, Ctibor - Svozil, Daniel
  MolSetinspector.
  [MolSetinspector.]
  Interní kód: Software-3 ; 2015
  Technické parametry: MolSetInspector (Molecular Sets Inspector) je Python knihovna umožňující zpracování jedné či více množin chemických látek. Na vstupu přijímá adresář obsahující jeden či více souborů (sdf, csv, smi nebo txt), které mohou obsahovat molekuly v různých chemických formátech (smiles, inchi nebo molfile). MolSetInspector automaticky zjistí konkrétní formát, načte všechny molekuly a zpracuje. Během zpracování je možné používat základní možnosti standardizace molekul či odstranění stereochemie. Jako výstup knihovna umožňuje výpis množiny unikátních molekul ze všech načtených společně s informací o jejich přítomnosti v dané množině. Dále je možné vypsat tabulku s průniky jednotlivých množin, duplicitní molekuly, molekuly, které se nepovedlo načíst, nebo použít jednu ze dvou možností selekce diverzní množiny molekul (na základě maximální podobnosti nebo maximálního počtu molekul). http://openscreen.cz/software/molsetinspector
  Ekonomické parametry: Tato Python knihovna umožňuje zpracování jedné či více množin chemických látek.
  Grant CEP: GA MŠk LO1220
  Institucionální podpora: RVO:68378050
  Klíčová slova: Phyton * Molecular set * Hit table
  Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
  http://openscreen.cz/software/molsetinspector
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294689
   
   
 3. 3.
  0502797 - ÚMG 2019 RIV CZ cze L4 - Software
  Škuta, Ctibor - Svozil, Daniel
  Knime4HTS.
  [Knime4HTS.]
  Interní kód: Software-2 ; 2015
  Technické parametry: Knime4HTS je kombinace nových uzlů (nodes) a připravených postupů (workflows), která je vytvořena za účelem zpracování HTS dat prostřednictvím analytické platformy Knime. S použitím těchto nástrojů je možné zpracovávat surová data ve sloupcové i maticové formě. KNIME4HTS poskytuje funkcionalitu pro normalizaci dat, selekci hitů, zobrazení teplotních map HTS destiček a vytváření reportů. Připravené postupy jsou také schopny vizualizace rozsáhlé chemické knihovny ve formě 2D chemického prostoru na základě fyzikálně-chemických nebo strukturních vlastností látek. https://openscreen.cz/software/knime4hts/home/
  Ekonomické parametry: Použitím těchto nástrojů je možné zpracovávat surová data ve sloupcové i maticové formě. Tyto funkcionality výrazně zjednodušší uživatelům analýzu HTS dat.
  Grant CEP: GA MŠk LO1220
  Institucionální podpora: RVO:68378050
  Klíčová slova: Knime * HTS data * hit selection
  Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
  https://www.knime.com/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294681
   
   
 4. 4.
  0502792 - ÚMG 2019 RIV CZ cze L4 - Software
  Oltová, Jana - Jindřich, Jindřich - Škuta, Ctibor - Bartůněk, Petr
  Zebrabase.
  [Zebrabase.]
  Interní kód: Software-1 ; 2017
  Technické parametry: https://zebrabase.org/about
  Ekonomické parametry: Tato aplikace usnadňuje management rybích chovů.
  Grant CEP: GA MŠk LO1419
  Institucionální podpora: RVO:68378050
  Klíčová slova: fish facility * tracking system * management
  Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
  https://zebrabase.org/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294683
   
   
 5. 5.
  0488898 - ÚMG 2018 RIV CZ eng L4 - Software
  Škuta, Ctibor - Svozil, Daniel - Bartůněk, Petr
  Chemspace.
  Interní kód: S-2017-3 ; 2017
  Technické parametry: licence: https://opensource.org/licenses/MIT
  Ekonomické parametry: Open source - zvýšení kvality obyvatelstva
  Grant CEP: GA MŠk LM2015063
  Institucionální podpora: RVO:68378050
  Klíčová slova: 2D chemical space * open source library * HTML5 canvas visualization
  Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
  https://openscreen.cz/software/chemspace
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283416
   
   
 6. 6.
  0488897 - ÚMG 2018 RIV CZ eng L4 - Software
  Škuta, Ctibor - Bartůněk, Petr
  Probes & Drugs portal.
  Interní kód: S-2017-2 ; 2017
  Technické parametry: licence: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
  Ekonomické parametry: Open source software - zvýšení kvality života obyvatelstva
  Grant CEP: GA MŠk LM2015063
  Institucionální podpora: RVO:68378050
  Klíčová slova: bioactive compound * chemical probe * chemical biology * portal
  Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
  https://www.probes-drugs.org
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283415