Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0537079 - ÚPT 2021 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Jelínek, Michal - Mikel, Břetislav - Hucl, Václav
  Sestava optovláknového senzoru pro měření ionizujícího záření.
  [Optical fiber sensor assembly for measuring ionizing radiation.]
  Interní kód: APL-2020-15 ; 2020
  Technické parametry: Kovový senzor se scintilačním materiálem a optovláknovým výstupem SMA. Měření ionizujícího zářeni Gama. Minimální měřitelná úroveň ionizujícího záření 10 kBq
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Michal Jelínek, jelinmi@isibrno.cz
  Grant CEP: GA MV VI20172020099; GA MŠk(CZ) LO1212
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: optical fiber sensors * ionizing radiation measurement * optical fibers
  Obor OECD: Nuclear related engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314829
   
   
 2. 2.
  0508661 - ÚPT 2020 CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Jelínek, Michal - Mikel, Břetislav - Hucl, Václav
  Univerzální modulový kontejner pro měření scintilačních materiálů.
  [Universal modular container for scintillation material measurement.]
  Interní kód: APL-2019-09 ; 2019
  Technické parametry: Plastový kontejner se sadou vstupních a výstupních adaptérů. Unifikovaný zámek pro vstupní a výstupní adaptér.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Michal Jelínek, jelinmi@isibrno.cz
  Grant CEP: GA MPO(CZ) EG15_019/0004506; GA MŠk(CZ) LO1212
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: optical fiber sensors * fiber Bragg grating
  Obor OECD: Nuclear related engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299506
   
   
 3. 3.
  0508659 - ÚPT 2020 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Číp, Ondřej - Čížek, Martin - Mikel, Břetislav - Jelínek, Michal
  Kalibrační modul optických frekvencí s externí referencí.
  [Optical frequency calibration module with external reference.]
  Interní kód: APL-2019-07 ; 2019
  Technické parametry: Plastový kontejner se sadou vstupních a výstupních adaptérů. Unifikovaný zámek pro vstupní a výstupní adaptér.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Ondřej Číp, Ph.D., ocip@isibrno.cz
  Grant CEP: GA MŠk LO1212; GA MŠk(CZ) EF16_026/0008460
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: optical fiber sensors * fiber Bragg grating
  Obor OECD: Electrical and electronic engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299504
   
   
 4. 4.
  0499077 - ÚPT 2019 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Šilhan, Lukáš - Šerý, Mojmír - Maňka, Tadeáš
  Spektroskopický systém pro systém hlubokého reaktivního leptání.
  [Spectroscopic system for deep reactive ion etching system.]
  Interní kód: APL-2018-16 ; 2018
  Technické parametry: Měřící systém slouží pro měření spektrální odezvy substrátu v systému hlubokého iontového reaktivního leptání. Systém je vybaven multimodovým optickým vláknem pro sběr signálu z plazmové komory, precizní optomechanickou částí pro rozklad signálu do spektrální oblasti. K detekci signálu je použit citlivý řádkový senzor. Ke zpracování měřených dat je využita mikroprocesorová jednotka s USB připojením ovládána programem v jazyce Python. Konstrukce je složena z tříosých kinematických držáků optických komponent (kolimátoru, koutových odražečů, děliče svazku a detekční jednotky). Nastavení optomechanických komponent je provedeno kinematickými závěsy s precizním nastavením. Pro minimalizaci teplotní roztažnosti je celá sestava vyrobena z duralové slitiny.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Bc. Lukáš Šilhan, silhan@isibrno.cz
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1212
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: DRIE * spectroscopy
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291360
   
   
 5. 5.
  0499076 - ÚPT 2019 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Maňka, Tadeáš - Šerý, Mojmír
  Úprava držáku pro galvanické pokovování mikroelektromechanických systémů.
  [Modification of holder for electroplating of microelectromechanical systems.]
  Interní kód: APL-2018-15 ; 2018
  Technické parametry: Funkční vzorek je určen pro galvanické pokovování vodivých vzorků s rozměry 36x36 mm. Většina komponent je vyrobena z ABS plastu na 3D tiskárně. Aparatura je vybavena držákem substrátu sloužícím pro pokovení pouze jedné strany vzorku. Pro připojení elektrického napětí slouží soustava čtyř pružin, které přitlačují vzorek k elektrodě a zajištují tím elektrický kontakt.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Tadeáš Maňka, manka@isibrno.cz
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1212
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: electroplating holder * electroplating of silicon wafers
  Obor OECD: Mechanical engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291359
   
   
 6. 6.
  0499075 - ÚPT 2019 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Viščor, Ivo - Plešinger, Filip - Vondra, Vlastimil - Jurák, Pavel
  Zařízení pro automatickou analýzu srdeční aktivity – HACT-FV1.
  [Device for automated screening of heart activity – HACT-FV1.]
  Interní kód: APL-2018-14 ; 2018
  Technické parametry: Funkční vzorek (výsledek) byl vyroben pro ověření součinnosti zvolených komponent (elektrody, EKG zesilovače, AD převodníky, FPGA). Byla na něm také ověřena schopnost akvizice vysokofrekvenčního signálu.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Ivo Viščor, Ph.D., ivovi@isibrno.cz
  Grant CEP: GA TA ČR TG03010046; GA MŠk(CZ) LO1212
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: ECG * FPGA * analysis * device
  Obor OECD: Medical laboratory technology (including laboratory samples analysis
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291358
   
   
 7. 7.
  0499074 - ÚPT 2019 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Frank, Luděk - Klein, Pavel - Konvalina, Ivo - Müllerová, Ilona - Radlička, Tomáš - Piňos, Jakub - Sýkora, Jiří
  Spektrometr energií velmi pomalých elektronů.
  [Spectrometer of energies of very slow electrons.]
  Interní kód: APL-2018-13 ; 2018
  Technické parametry: Funkční vzorek byl vyroben s cílem ověřit vlastnosti návrhu a konstrukce spektrometru energií velmi pomalých elektronů na principu doby průletu. Spektrometr obsahuje ve směru průletu elektronů preparát, první elektrodu, transportní tubus, druhou elektrodu, driftovou trubici s elektromagnetickým stíněním a detektor. Preparátem je velmi tenká vrstva libovolného technického materiálu o tloušťce v jednotkách nanometrů, kterou je možné prosvítit velmi pomalými elektrony o energii 100 eV a méně. Dominantní volbou preparátů jsou dvourozměrné krystaly o tloušťce nanejvýš několika atomových vrstev, např. grafén.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: RNDr. Luděk Frank, DrSc., ludek@isibrno.cz
  Grant CEP: GA TA ČR TG03010046; GA MŠk(CZ) LO1212
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: time-of-flight spectrometer * energy distribution of electrons * slow electrons * two-dimensional crystals * graphene
  Obor OECD: Electrical and electronic engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291357
   
   
 8. 8.
  0499071 - ÚPT 2019 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Ježek, Jan - Pilát, Zdeněk
  Zařízení pro teplotní kontrolu enzymatických reakcí.
  [Device for temperature control of enzymatic reactions.]
  Interní kód: APL-2018-12 ; 2018
  Technické parametry: Zařízení je složené z měděného bloku s otvorem pro umístění lahvičky s vodou, do které je vložena plastová kapilára pro průtok média, které je třeba tepelně ovlivnit. Celý blok je tepelně stabilizovaný Pelletierovým článkem o rozměrech 30 mm x 30 mm, který je z druhé strany chlazený chladičem počítačového procesoru s pomaloběžným větrákem. Teplotní stabilizátor je připevněn na plexisklové kostce a od okolního prostředí je kromě ventilátoru izolován polystyrénem. Celý systém je řízen teplotní kontrolérem TEC-1089-SV od firmy Meerstetter Engineering.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Jan Ježek, Ph.D., jezek@isibrno.cz
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1212
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: temperature stabilization * enzymatic reaction
  Obor OECD: Electrical and electronic engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291354
   
   
 9. 9.
  0499000 - ÚPT 2019 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Pilát, Zdeněk - Ježek, Jan - Samek, Ota
  Mikrofluidní čip pro měření růstu bakterií.
  [Microfluidic chip for measuring of bacterial growth.]
  Interní kód: APL-2018-11 ; 2018
  Technické parametry: PDMS čip o rozměrech 40 mm x 24 mm x 5 mm. Dva vstupní kanály pro roztok bakterií a substrát s antibiotiky o průřezu 50 µm x 10 µm se setkávají v jednom kanálu 100 µm x 10 µm. Ve vzdálenosti 1 mm od tohoto spojení je umístěna řada uzavřených postranních kanálů o šířce 10 µm. Tyto kanály mají různou délku od 50 µm do 300 µm a jsou ukončeny komorou o průměru 20 µm, která slouží k pozorování buněk ovlivňovaných změnou okolního média. Zbytek média odtéká odpadním kanálkem.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Mgr. Zdeněk Pilát, Ph.D., pilat@isibrno.cz
  Grant CEP: GA TA ČR TG03010046; GA MŠk(CZ) LO1212
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: microfluidic chips * Raman spectroscopy * bacterial growth
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291285
   
   
 10. 10.
  0498361 - ÚPT 2019 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Knápek, Alexandr - Sobola, D.
  STM sonda z grafitu a metody její přípravy.
  [STM probe from graphite material and methods of its preparation.]
  Interní kód: APL-2018-10 ; 2018
  Technické parametry: Průměr materiálu 0.3 – 0.8 mm, vodivost 3x105 S/m
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Alexandr Knápek, Ph.D., knapek@isibrno.cz
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1212
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: scanning tunneling microscopy * holder for electrochemical etching * conductive probe
  Obor OECD: Nano-processes (applications on nano-scale)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0290753